2 Thessalonicenzen 1 – HTB & PCB

Het Boek

2 Thessalonicenzen 1:1-12

Het geloof en de liefde van de Thessalonicenzen

1Van: Paulus, Silvanus en Timotheüs. Aan: de gemeente in de stad Thessalonica, die toebehoort aan God, onze Vader, en aan de Here Jezus Christus.

2Wij wensen u de genade en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus toe. 3Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken, omdat daar alle reden toe is. Want uw geloof wordt steeds sterker en de liefde die u voor elkaar hebt, neemt dag aan dag toe. 4Wij vertellen de andere gemeenten van God vol trots hoe geweldig u volhoudt en hoe sterk uw geloof is, ondanks alle vervolgingen en moeilijkheden die u te verduren krijgt.

5Daaruit blijkt dat God rechtvaardig in zijn oordeel is, want u die ter wille van Hem lijdt, zult zeker in zijn Koninkrijk komen. 6Hij zal de mensen straffen voor wat zij u aandoen. Dat is rechtvaardig. 7En het is ook rechtvaardig dat Hij u, die het nu moeilijk hebt, uit de nood zal helpen, net als ons. Dat zal gebeuren wanneer de Here Jezus met zijn sterke engelen uit de hemel komt 8en in een laaiend vuur laat zien wie Hij is. Dan zal Hij allen straffen die niets van God willen weten en hun oren dichthouden voor het goede nieuws van onze Here Jezus. 9Hun straf zal de eeuwige veroordeling zijn. Zij zullen voorgoed van de Here en zijn ontzagwekkende macht gescheiden worden. 10Dat zal gebeuren op de grote dag, waarop Hij komt om geëerd te worden te midden van hen die Hem toebehoren en bewonderd te worden te midden van hen die op Hem vertrouwd hebben. En u zult daarbij zijn, omdat u hebt geloofd wat wij u over Hem hebben verteld.

11Daarom blijven wij voor u bidden dat u het waard zult zijn dat God u geroepen heeft. Wij bidden dat Hij u zijn kracht schenkt zodat u al uw goede voornemens kunt uitvoeren en u alles wat u in geloof onderneemt tot een goed einde kunt brengen. 12Daardoor zal in u onze Here Jezus geëerd en geprezen worden, en u zelf ook, omdat u één met Hem bent. Dit alles is mogelijk door de genade van God en van onze Here Jezus Christus.

Persian Contemporary Bible

دوم تسالونيکیان 1:1-12

سلام و درود از پولس

1از طرف پولس، سيلاس و تيموتائوس،

به مسيحيان شهر تسالونيكی كه در پناه پدر ما خدا و خداوند ما عيسی مسيح محفوظ هستند.

2از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عيسی مسيح، طالب رحمت و آرامش برای شما می‌باشيم.

پايان زحمات و رنجها

3برادران عزيز، موظفيم همواره خدا را برای وجود شما شكر نماييم. بلی، شايسته است كه چنين كنيم، زيرا ايمان شما به گونه‌ای چشمگير رشد كرده، و محبت شما نسبت به يكديگر بی‌نهايت عميق شده است. 4به هر كليسايی كه می‌رويم، به وجود شما افتخار می‌كنيم و برای ايشان بيان می‌نماييم كه چگونه شما با وجود مشكلات طاقت‌فرسا و آزار و اذيتها، شكيبايی و ايمان كامل به خدا را حفظ كرده‌ايد. 5اين آزارها و ناملايمات نشان می‌دهند كه راههای خدا منصفانه و عادلانه است، زيرا او بوسيلهٔ اين زحمات و رنجها، از يک طرف شما را برای ملكوت خود آماده می‌كند، 6و از طرف ديگر تنبيه و مجازات را برای آنانی كه شما را زجر می‌دهند مهيا می‌سازد.

7بنابراين، به شما كه رنج و آزار می‌بينيد، اعلام می‌دارم كه وقتی عيسای خداوند به ناگاه در ميان شعله‌های آتش و با فرشتگان نيرومند خود از آسمان ظاهر شود، خدا به ما و به شما آسودگی خواهد بخشيد؛ 8اما آنانی را كه از شناختن خدا و پذيرش خدا و پذيرش نقشهٔ نجات او توسط عيسی مسيح سر باز می‌زنند، به كيفر خواهد رسانيد. 9ايشان به مجازات جاودانی خواهند رسيد، و تا ابد از حضور خداوند دور خواهند ماند و هرگز شكوه و عظمت قدرت او را نخواهند ديد. 10بلی، اين رويدادها در روز بازگشت او واقع خواهد شد، روزی كه قوم او و مؤمنين او، ستايش و تحسين را نثار او كنند. در آن روز شما نيز در ميان ستايش‌كنندگان او خواهيد بود، زيرا به شهادتی كه ما دربارهٔ او داديم، ايمان آورديد.

11پس ما به دعای خود برای شما ادامه می‌دهيم تا خدا شما را برای خود فرزندانی شايسته بسازد و به آرزوهای نيكی كه داريد، جامهٔ عمل بپوشاند، و با قدرت خود اعمال شما را كه از ايمان سرچشمه می‌گيرد، كامل كند. 12آنگاه مردم با مشاهده اعمال شما، نام خداوند ما عيسی مسيح را ستايش و تمجيد خواهند كرد؛ شما نيز به سبب تعلق به او، عزت و حرمت خواهيد يافت. لطف و فيض خدای ما و خداوند ما عيسی مسيح همهٔ اين امتيازات را برای شما فراهم آورده است.