Het Boek

2 Kronieken 9:1-31

Het bezoek van de koningin van Seba

1De roem van Salomo kwam ook de koningin van Seba ter ore en zij reisde naar Jeruzalem om hem met enkele raadsels op de proef te stellen. Zij had een groot gevolg slaven en dienaren bij zich en tevens kamelen met een grote lading specerijen, goud en edelstenen. 2Koning Salomo gaf feilloos antwoord op al haar vragen. Niets was onduidelijk voor hem, alles kon hij verklaren. 3Toen zij ontdekte hoe wijs hij was en hoe adembenemend mooi zijn paleis, 4hoe heerlijk het eten op zijn tafels was en hoeveel dienaren en slaven hij had en toen zij zag hoe uitstekend zij allemaal waren gekleed en wat voor brandoffers Salomo in de tempel bracht, was zij diep onder de indruk. 5Ten slotte riep zij uit tegen de koning: ‘Alles wat ik in mijn eigen land over uw welvaart en wijsheid heb gehoord, is waar! 6Ik kon het niet geloven tot ik hier kwam en alles met eigen ogen kon zien. Uw wijsheid is veel groter dan ik mij ooit had kunnen voorstellen! De helft van wat ik hier zie, is mij nog niet eens verteld. 7Wat een voorrecht voor deze mannen om uw dienaren te zijn, hier te mogen staan en naar u te kunnen luisteren. 8Geprezen zij de Here, uw God, die zoveel vertrouwen in u heeft dat Hij u als koning aan zijn volk heeft gegeven! Omdat God uw volk liefheeft, heeft Hij u als koning aangesteld om met recht en gerechtigheid te regeren.’

9Zij gaf de koning een geschenk in goud met een gewicht van zesendertighonderd kilo en bovendien grote hoeveelheden specerijen van de allerbeste kwaliteit en vele juwelen. 10De mannen van koning Churam en koning Salomo haalden naast goud ook sandelhout en edelstenen uit Ofir. 11De koning gebruikte het sandelhout voor de trappen in de tempel en het paleis en om er harpen en citers voor het orkest van te maken. Nog nooit eerder waren zulke mooie instrumenten in het land Juda gezien. 12Koning Salomo gaf de koningin van Seba geschenken met eenzelfde waarde als zij hem had gegeven en verder alles wat zij van hem verlangde. Daarna keerde zij met haar gevolg terug naar haar vaderland.

13-14 Salomo ontving jaarlijks een totaalgewicht van zoʼn kleine twintig ton goud van de koningen van Arabië en vele andere landen die hem belasting betaalden. Bovendien zorgde ook de export van zijn handelaren voor grote inkomsten. 15Hij gebruikte een deel van het goud voor tweehonderd grote schilden, elk met een gewicht van 6,6 kilo. 16Verder liet hij driehonderd kleine schilden maken, die elk zoʼn 3,3 kilo wogen. De koning gaf al deze schilden een plaats in zijn paleis, het Woud van Libanon. 17Ook liet hij een enorme ivoren troon maken die met puur goud werd overtrokken. 18De troon had zes gouden treden en een gouden voetenbank. De armleuningen werden geflankeerd door twee leeuwen. 19Aan weerszijden van elke traptrede stonden ook leeuwen. Geen enkele troon ter wereld kon wedijveren met deze. 20Alle drinkbekers van koning Salomo waren van massief goud, evenals alle gebruiksvoorwerpen in het Woud van Libanon. Zilver was in die tijd te goedkoop om voor echt mooie dingen te worden gebruikt. 21Elke drie jaar stuurde de koning zijn schepen met bemanningen van koning Churam naar Tarsis om goud, zilver, ivoor, apen en pauwen te halen.

22Zo werd koning Salomo rijker en wijzer dan enig andere koning ter wereld. 23Van heinde en ver kwamen koningen hem opzoeken om te luisteren naar de wijsheid die God in zijn hart had gelegd. 24Allemaal brachten ze geschenken mee, zilveren en gouden schalen, kleding, wapens, specerijen, paarden en muilezels. Dat ging zo jaar in jaar uit. 25Verder had koning Salomo vierduizend stallen met paarden en strijdwagens en twaalfduizend ruiters, die in de wagensteden en in Jeruzalem waren gelegerd ter bescherming van de koning. 26Hij regeerde over alle koningen en koninkrijken tussen de Eufraat, het land van de Filistijnen en de grens van Egypte. 27Hij zorgde ervoor dat zilver in Jeruzalem net zo gewoon werd gevonden als de stenen op straat. En cederhout werd gebruikt alsof het gewoon vijgenbomenhout was. 28Vanuit Egypte en andere landen werden hem paarden geleverd.

29De rest van Salomoʼs levensloop staat beschreven in de geschiedenis van de profeet Natan en in de profetie van de Siloniet Achia en ook in de visioenen die de ziener Jedo kreeg over Jerobeam, de zoon van Nebat. 30Zo regeerde koning Salomo vanuit Jeruzalem veertig jaar lang over heel Israël. 31Toen stierf hij en werd begraven in Jeruzalem. Zijn zoon Rechabeam volgde hem op.

New Russian Translation

2 Паралипоменон 9:1-31

Царица Шевы посещает Соломона

(3 Цар. 10:1-13)

1Когда царица Шевы услышала о славе Соломона, она пришла в Иерусалим, чтобы испытать его трудными вопросами. Прибыв с очень большой свитой, с верблюдами, везущими пряности и великое множество золота и драгоценных камней, она пришла к Соломону и говорила с ним обо всем, что было у нее на сердце. 2Соломон ответил на все ее вопросы: для него не было ничего слишком трудного, чего он не смог бы ей объяснить. 3Когда царица Шевы увидела мудрость Соломона и дворец, который он построил, 4еду у него на столе, жилища его приближенных, как прислуживают его слуги, как они одеты, каковы его виночерпии, как одеты они, и какие всесожжения он совершает в доме9:4 Так в некоторых древних переводах (ср. 3 Цар. 10:5); в еврейском тексте: «его подъем, которым он поднимается в храм». Господа, у нее захватило дух. 5Она сказала царю:

– Молва, которую я слышала в своей стране о твоих делах и мудрости, правдива, 6но я не верила слухам, пока не пришла и не увидела это своими глазами. И что же, мне не рассказали и о половине твоей мудрости! Ты далеко превзошел ту молву, что я слышала. 7Блаженны твои люди! Блаженны твои приближенные, которые всегда стоят перед тобой и внимают твоей мудрости! 8Да будет благословен Господь, твой Бог, Который благоволит к тебе и посадил тебя царем на Своем престоле, чтобы ты правил для Господа, твоего Бога. Ради любви твоего Бога к Израилю, ради желания утвердить их навеки, Он сделал тебя его царем, чтобы ты поступал справедливо и праведно.

9Она подарила царю сто двадцать талантов9:9 Около 4 т. золота, великое множество пряностей и драгоценных камней. Никогда больше не было пряностей, подобных тем, что царица Шевы подарила царю Соломону.

10Хирамовы люди и люди Соломона привозили золото из Офира. Еще они привезли красное дерево и драгоценные камни. 11Царь сделал из красного дерева лестницы9:11 Так в некоторых древних переводах; смысл этого места в еврейском тексте неясен. для Господнего дома и для царского дворца, а также арфы и лиры для музыкантов. Прежде в Иудее не видели ничего подобного.

12Царь Соломон подарил царице Шевы все, что она пожелала и о чем просила. Он подарил ей больше, чем она привезла ему. После этого она ушла и вернулась со свитой в свою страну.

Богатство и великолепие Соломона

(3 Цар. 10:14-29; 2 Пар. 1:14-17)

13Золота, которое Соломон получал ежегодно, было по весу шестьсот шестьдесят шесть талантов9:13 Около 23 т., 14не считая того дохода, что поступал от купцов и торговцев, и от всех царей Аравии и наместников страны тоже привозили Соломону золото и серебро.

15Царь Соломон сделал двести больших щитов из кованого золота, на каждый из которых пошло по шестьсот бек9:15 Около 3,5 кг. золота. 16Еще он сделал триста маленьких щитов из кованого золота, на каждый щит по триста бек9:16 Около 1,7 кг. золота. Царь поместил их во дворце Ливанского леса.

17Еще царь сделал огромный трон, выложенный слоновой костью и покрытый чистым золотом. 18У трона было шесть ступенек, и к нему было прикреплено золотое подножие. По обеим сторонам сиденья были подлокотники, и у каждого из них стояло по льву. 19Двенадцать львов стояло на шести ступеньках – по одному с каждой стороны каждой ступеньки. Никогда ничего подобного не делалось ни в каком другом царстве.

20Все чаши царя Соломона были золотыми, и вся домашняя утварь во дворце Ливанского леса была из чистого золота. Серебряного ничего не было, потому что серебро в дни Соломона не ценилось.

21На море у царя был флот из таршишских кораблей с командой из слуг Хирама. Раз в три года корабли возвращались, привозя золото, серебро, слоновую кость, обезьян и павлинов.

22Царь Соломон превосходил богатством и мудростью всех царей земли. 23Все они искали встречи с Соломоном, чтобы послушать мудрости, которую вложил в его сердце Бог. 24Всякий приходящий приносил дары – изделия из серебра и золота, одежды, оружие и пряности, лошадей и мулов, и так – из года в год.

25У Соломона было четыре тысячи стойл для коней и колесниц и двенадцать тысяч коней9:25 Или: «колесничих»; или: «всадников»., которых он держал в колесничных городах и у себя в Иерусалиме. 26Он правил всеми царями от Реки9:26 То есть Евфрата. до земли филистимлян, до самой границы Египта. 27В его правление серебро в Иерусалиме ценилось не выше простых камней, а кедра было так же много, как тутовых деревьев в предгорьях Иудеи. 28Кони Соломона поставлялись из Египта9:28 Или, возможно: «из Муцура» – области в Киликии. См. сноску на 1:16. и из других стран.

Смерть Соломона

(3 Цар. 11:41-43)

29Что же до прочих событий правления Соломона, от первых до последних, то разве не описаны они в записях пророка Нафана, в пророчестве Ахии из Шило и в видениях провидца Иддо о Иеровоаме, сыне Навата? 30Соломон правил в Иерусалиме всем Израилем сорок лет. 31Потом он упокоился со своими предками и был похоронен в Городе Давида, своего отца. А Ровоам, его сын, стал царем вместо него.