Het Boek

2 Kronieken 30:1-27

Het Pesachfeest door koning Jechizkia weer ingesteld

1Koning Jechizkia stuurde daarna bericht door heel Israël en Juda en schreef brieven aan Efraïm en Manasse om iedereen uit te nodigen naar de tempel in Jeruzalem te komen voor de jaarlijkse viering van Pesach, het Paasfeest. 2-3 De koning, zijn helpers en de vertegenwoordigers van de stad Jeruzalem hadden besloten Pesach deze keer in de tweede maand te vieren en niet, zoals gewoonlijk, in de eerste maand. Op de normale datum zouden nog niet genoeg priesters zich geheiligd hebben en zou het voor de meeste mensen te kort dag zijn om op tijd naar Jeruzalem te reizen. 4De koning en zijn adviseurs waren het op dit punt volkomen eens. 5Daarom stuurden zij de aankondiging van Pesach door heel Israël, van Berseba tot Dan, en nodigden zij iedereen uit dit feest ter ere van de Here, de God van Israël, in Jeruzalem te vieren. Pesach was al lange tijd niet, zoals was voorgeschreven, algemeen gevierd. 6‘Keer terug tot de Here, de God van Abraham, Isaak en Israël,’ luidde de brief van de koning, ‘zodat Hij terugkeert naar ons, die uit de macht van de koningen van Assyrië zijn ontsnapt. 7Doe niet als uw voorouders en verwanten die tegen de Here, de God van hun voorouders, zondigden en daarom door Hem werden vernietigd. 8Wees niet zo koppig als zij waren, maar geef u over aan de Here. Kom naar zijn tempel die Hij voor eeuwig heeft geheiligd en dien de Here, uw God, zodat zijn vreselijke toorn niet langer tegen u is gericht. 9Als u zich weer tot de Here wendt, zullen uw broeders en uw kinderen genadig worden behandeld door degenen die hen gevangen hebben genomen en kunnen zij terugkeren naar dit land. Want de Here, uw God, is goed en genadig en Hij zal u niet de rug blijven toekeren als u naar Hem terugkeert.’ 10Boodschappers trokken van stad naar stad door Efraïm en Manasse, tot Zebulon toe. Maar in de meeste gevallen werden zij uitgelachen en bespot. 11Toch waren er wel leden van de stammen van Aser, Manasse en Zebulon die tot inkeer kwamen en naar Jeruzalem gingen. 12Maar in Juda voelde iedereen een sterk, door God ingegeven verlangen om aan de oproep gehoor te geven die God door de koning en zijn mensen had gegeven.

13En zo verzamelde zich in de tweede maand een enorme menigte in Jeruzalem voor de viering van het Feest van de Ongezuurde Broden. 14Men ging aan het werk, verwoestte alle heidense altaren in Jeruzalem, haalde de reukwerkaltaren omver en gooide alles in de Kidron.

15Op de veertiende dag van de tweede maand slachtten de mensen hun paaslammeren. De priesters en de Levieten schaamden zich dat zij zich niet beter hadden voorbereid, zij heiligden zichzelf en brachten de brandoffers de tempel binnen. 16Zij stonden op de plaatsen die hun waren aangewezen in de wet van Mozes, de man van God, en de priesters sprenkelden met het bloed dat zij van de Levieten kregen aangereikt. 17-19Omdat velen van hen die uit Efraïm, Manasse, Issachar en Zebulon waren gekomen, onrein waren doordat zij het reinigingsritueel niet hadden ondergaan en tegen de regels in toch aten van de offerdieren, werden hun paaslammeren voor hen geslacht door de Levieten om hen op die manier te heiligen. Daarna bad koning Jechizkia voor hen en zei: ‘Moge de Here, die goed en genadig is, iedereen vergeven die oprecht besluit Hem, de God van onze voorouders, te gaan volgen, ook al is hij mogelijk niet op de juiste manier geheiligd voor deze plechtigheid.’ 20En de Here luisterde naar Jechizkiaʼs gebed en nam hen aan. 21Zeven dagen lang vierde het volk Israël in Jeruzalem het Feest van de Ongezuurde Broden. Tegelijkertijd prezen de Levieten en de priesters de Here dag aan dag met zang en muziek. 22Koning Jechizkia prees de Levieten dan ook omdat zij met zoveel verstand en inzicht hun werk voor de Here deden. Zeven dagen aten zij van hun deel, waarbij dankoffers werden gebracht en de Here, de God van hun voorouders, werd geloofd en geprezen.

23Het enthousiasme bleef en daarom besloten zij eensgezind het feest met zeven dagen te verlengen. 24Koning Jechizkia gaf het volk duizend jonge stieren om te offeren en zevenduizend schapen, de leiders van het volk voegden daar nog eens duizend jonge stieren en tienduizend schapen aan toe. Op dat moment kwam weer een grote groep priesters naar voren en heiligde zich. 25Een uitbundige vreugde heerste onder de inwoners van Juda, de priesters, de Levieten, de buitenlandse bezoekers en onder hen die uit Israël naar de viering waren gekomen. 26Sinds de tijd van Salomo, de zoon van koning David, was er niet meer zoʼn feest als dit in Jeruzalem gevierd. 27Toen gingen de priesters en de Levieten staan en zegenden alle aanwezigen. En vanuit zijn heilige woning in de hemel luisterde de Here naar hun gebeden.

New Russian Translation

2 Паралипоменон 30:1-27

Езекия празднует Пасху

1Езекия послал объявить по всему Израилю и Иудее и написал письма Ефрему и Манассии, приглашая их прийти в дом Господа в Иерусалиме и отпраздновать Пасху Господу, Богу Израиля. 2Царь, его приближенные и все собрание в Иерусалиме решили на совете праздновать Пасху во втором месяце. 3Они не могли отпраздновать ее в установленное время, потому что не хватало священников, которые успели бы освятиться, и народ еще не собирался в Иерусалиме. 4Это решение понравилось и царю, и всему собранию. 5Они решили объявить по всему Израилю, от Вирсавии до Дана, чтобы народ шел в Иерусалим праздновать Пасху Господу, Богу Израиля, потому что ее не отмечали всенародно, как было предписано.

6И гонцы с письмами от царя и его приближенных прошли по всему Израилю и по всей Иудее, возвещая повеления царя:

«Народ Израиля, вернитесь к Господу, Богу Авраама, Исаака и Иакова, чтобы Он вернулся к вам, оставшийся народ, уцелевший от рук царей Ассирии. 7Не будьте, как ваши отцы и братья, которые нарушили верность Господу, Богу их отцов, за что Он предал их на опустошение, как вы и видите. 8Не будьте упрямыми, как ваши отцы; покоритесь Господу. Придите в святилище, которое Он освятил навеки. Служите Господу, вашему Богу, чтобы Его пылающий гнев на вас прекратился. 9Если вы вернетесь к Господу, то взявшие в плен ваших родичей и детей пожалеют их, и они вернутся в эту страну, потому что Господь, ваш Бог, милостив и милосерден. Он не отвернет от вас Своего лица, если вы возвратитесь к Нему».

10Гонцы ходили из города в город в землях Ефрема и Манассии, до самых рубежей земли Завулона, но народ лишь насмехался и издевался над ними. 11И все же некоторые из родов Асира, Манассии и Завулона смирили себя и пришли в Иерусалим. 12Да и в Иудее рука Божья была на народе, даровав им единомыслие, чтобы им выполнить то, что по слову Господа велели царь и его приближенные.

Езекия отмечает праздник Пресных хлебов

13Огромная толпа народа собралась в Иерусалиме отмечать праздник Пресных хлебов30:13 Праздник Пресных хлебов – этот праздник шел сразу же за праздником Пасхи и длился 7 дней. В эти дни предписывалось есть только пресный хлеб (см. Исх. 12:15-20; 13:3-10; Лев. 23:6-8; Чис. 28:17-25). во втором месяце. 14Они приступили к работе, и разрушили в Иерусалиме жертвенники, и убрали все жертвенники для возжигания им благовоний, и бросили их в долину Кедрон.

15Они закололи пасхального ягненка в четырнадцатый день второго месяца. Священники и левиты, устыдившись, освятились и принесли в Господень дом всесожжения. 16Они встали на свои обычные места, как предписано Законом Моисея, Божьего человека. Священники кропили кровью, которую подавали им левиты. 17Так как многие в толпе не освятились, левитам пришлось закалывать пасхальных ягнят за всех, кто был ритуально нечист и не мог посвятить своего ягненка Господу. 18Большая часть народа, где было много паломников из родов Ефрема, Манассии, Иссахара и Завулона, не очистилась, но ела Пасху, нарушая предписание. 19Но Езекия помолился за них, сказав:

– Пусть простит Господь, Который благ, всякого, кто расположил свое сердце поискам Бога – Господа, Бога его отцов, даже если он поклоняется Ему, будучи нечист по уставу святилища.

20Господь услышал Езекию и исцелил народ. 21Израильтяне, которые были в Иерусалиме, отмечали праздник Пресных хлебов семь дней с великой радостью, а левиты и священники каждый день пели хвалебные песни Господу под звуки Господних музыкальных инструментов30:21 Или: «каждый день славили Господа на Его звучных музыкальных инструментах».. 22Езекия милостиво говорил со всеми левитами, которые обнаружили хорошие познания в Господней службе. В течение семи дней они ели полагавшуюся им долю, приносили жертвы примирения и открыто признавали свои грехи перед Господом, Богом их отцов.

23Затем все собрание согласилось праздновать праздник еще семь дней, так что они радостно праздновали и эти семь дней. 24Ведь царь Иудеи Езекия распорядился выдать собранию тысячу быков и семь тысяч овец и коз, а приближенные дали им тысячу быков и десять тысяч овец и коз. Много священников подготовилось к священной службе. 25Все собрание Иудеи радовалось вместе со священниками, и левитами, и всеми, кто собрался из Израиля, считая и чужеземцев, явившихся из Израиля и живших в Иудее. 26В Иерусалиме царила великая радость, ведь со дней царя Израиля Соломона, сына Давида, в Иерусалиме не бывало ничего подобного. 27Священники и левиты встали благословить народ, и Бог услышал их, потому что их молитва достигла небес, Его святого жилища.