Het Boek

2 Kronieken 27:1-9

Jotam, koning van Juda

1Jotam was vijfentwintig jaar toen hij koning werd en regeerde zestien jaar vanuit Jeruzalem. Zijn moeder heette Jerusa en was een dochter van Sadok. 2Hij volgde het over het algemeen goede voorbeeld van zijn vader Uzzia, maar paste ervoor op zomaar de tempel binnen te gaan. Desondanks gingen zijn onderdanen door met hun kwade praktijken. 3Hij herbouwde de Bovenpoort van de tempel en liet grootscheepse herstelwerkzaamheden uitvoeren aan de muur van Ofel. 4Tevens bouwde hij enkele steden in het heuvelland van Juda en forten en torens in de bosgebieden. 5Ook voerde hij oorlog tegen de Ammonieten. Deze verliep gunstig en de drie volgende jaren ontving hij van hen een jaarlijkse belasting van drieduizend kilo zilver, tweehonderdtwintigduizend liter tarwe en tweehonderdtwintigduizend liter gerst. 6Koning Jotam werd machtig doordat hij zorgvuldig het pad volgde dat de Here, zijn God, hem wees.

7De rest van zijn levensgeschiedenis, ook zijn oorlogen en andere regeringsdaden, staan beschreven in het Boek van de Koningen van Israël en Juda. 8Hij was vijfentwintig jaar toen hij koning werd en regeerde zestien jaar vanuit Jeruzalem. 9Na zijn dood werd hij in Jeruzalem begraven. Zijn zoon Achaz volgde hem op.

Korean Living Bible

역대하 27:1-9

유다의 11대 왕 요담

1요담은 25세에 왕위에 올라 예루살렘에서 16년을 통치하였다. 그리고 그의 어머니는 사독의 딸 여루사였다.

2요담은 그의 아버지 웃시야의 선한 행실을 본받아 여호와께서 보시기에 옳은 일을 하였으며 그는 또 자기 아버지처럼 성전을 침범하여 죄를 짓는 일도 하지 않았다. 그러나 그의 백성들은 계속 죄를 짓고 있었다.

3요담은 성전 27:3 또는 ‘윗문’북문을 건축하고 오벨이라는 예루살렘 지역의 성벽을 증축하였으며

4또 유다 산중에 성을 건축하고 삼림 지대에 요새를 만들며 망대를 세웠다.

5요담은 암몬 왕과 싸워 이겼기 때문에 그 후 3년 동안 매년 은 27:5 히 ‘100달란트’3,400킬로그램과 밀 27:5 히 ‘10,000고르’, 곧 2,200킬로리터.약 980톤과 보리 약 980톤을 조공으로 거둬들였다.

6요담은 그의 하나님 여호와 앞에서 바르게 살았으므로 강력한 왕이 되었다.

7그 밖에 요담이 행한 일과 그 당시에 일어난 사건 및 전쟁 이야기는 이스라엘과 유다 왕들의 역사책에 기록되어 있다.

8요담이 왕이 되었을 때는 그의 나이 25세였으며 그는 예루살렘에서 16년을 통치하였다.

9그는 죽어 다윗성에 장사되었고 그의 아들 아하스가 왕위를 계승하였다.