Het Boek

2 Kronieken 27:1-9

Jotam, koning van Juda

1Jotam was vijfentwintig jaar toen hij koning werd en regeerde zestien jaar vanuit Jeruzalem. Zijn moeder heette Jerusa en was een dochter van Sadok. 2Hij volgde het over het algemeen goede voorbeeld van zijn vader Uzzia, maar paste ervoor op zomaar de tempel binnen te gaan. Desondanks gingen zijn onderdanen door met hun kwade praktijken. 3Hij herbouwde de Bovenpoort van de tempel en liet grootscheepse herstelwerkzaamheden uitvoeren aan de muur van Ofel. 4Tevens bouwde hij enkele steden in het heuvelland van Juda en forten en torens in de bosgebieden. 5Ook voerde hij oorlog tegen de Ammonieten. Deze verliep gunstig en de drie volgende jaren ontving hij van hen een jaarlijkse belasting van drieduizend kilo zilver, tweehonderdtwintigduizend liter tarwe en tweehonderdtwintigduizend liter gerst. 6Koning Jotam werd machtig doordat hij zorgvuldig het pad volgde dat de Here, zijn God, hem wees.

7De rest van zijn levensgeschiedenis, ook zijn oorlogen en andere regeringsdaden, staan beschreven in het Boek van de Koningen van Israël en Juda. 8Hij was vijfentwintig jaar toen hij koning werd en regeerde zestien jaar vanuit Jeruzalem. 9Na zijn dood werd hij in Jeruzalem begraven. Zijn zoon Achaz volgde hem op.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

2 Летопись 27:1-9

Иотам – царь Иудеи

(4 Цар. 15:32-38)

1Иотаму было двадцать пять лет, когда он стал царём, и правил он в Иерусалиме шестнадцать лет. Его мать звали Иеруша, она была дочерью Цадока. 2Он делал то, что было правильным в глазах Вечного, как и его отец Уззия, но в отличие от него, он не вторгался в храм Вечного. А народ продолжал грешить. 3Иотам перестроил Верхние ворота храма Вечного и выполнил большие работы у городской стены на холме Офел. 4Он строил города в иудейских горах и крепости с башнями в лесистых местностях.

5Иотам пошёл войной на царя аммонитян и победил его. Ежегодно в течение трёх лет аммонитяне выплачивали ему три тысячи шестьсот килограммов серебра, тысячу восемьсот тонн27:5 Букв.: «сто талантов… десять тысяч ко́ров». пшеницы и столько же ячменя.

6Иотам стал могущественным царём, потому что жил, во всём повинуясь Вечному, своему Богу.

7Прочие события царствования Иотама, все его войны и другие деяния, записаны в «Книге царей Исраила и Иудеи». 8Ему было двадцать пять лет, когда он стал царём, и правил он в Иерусалиме шестнадцать лет. 9Иотам упокоился со своими предками и был похоронен в Городе Давуда. И царём вместо него стал его сын Ахаз.