Het Boek

2 Kronieken 27:1-9

Jotham, koning van Juda

1Jotham was vijfentwintig jaar toen hij koning werd en regeerde zestien jaar vanuit Jeruzalem. Zijn moeder heette Jerusa en was een dochter van Zadok. 2Hij volgde het over het algemeen goede voorbeeld van zijn vader Uzzia, maar paste ervoor op zomaar de tempel binnen te gaan. Desondanks gingen zijn onderdanen door met hun kwade praktijken. 3Hij herbouwde de Bovenpoort van de tempel en liet grootscheepse herstelwerkzaamheden uitvoeren aan de muur van Ofel. 4Tevens bouwde hij enkele steden in het heuvelland van Juda en forten en torens in de bosgebieden. 5Ook voerde hij oorlog tegen de Ammonieten. Deze verliep gunstig en de drie volgende jaren ontving hij van hen een jaarlijkse belasting van drieduizend kilo zilver, tweehonderdtwintigduizend liter tarwe en tweehonderdtwintigduizend liter gerst. 6Koning Jotham werd machtig doordat hij zorgvuldig het pad volgde dat de Here, zijn God, hem wees.

7De rest van zijn levensgeschiedenis, ook zijn oorlogen en andere regeringsdaden, staan beschreven in het Boek van de Koningen van Israël en Juda. 8Hij was vijfentwintig jaar toen hij koning werd en regeerde zestien jaar vanuit Jeruzalem. 9Na zijn dood werd hij in Jeruzalem begraven. Zijn zoon Achaz volgde hem op.

Ang Pulong Sa Dios

2 Cronica 27:1-9

Ang Paghari ni Jotam sa Juda

(2 Hari 15:32-38)

1Nagaedad si Jotam ug 25 ka tuig sa dihang nahimo siyang hari. Sa Jerusalem siya nagpuyo, ug naghari siya sulod sa 16 ka tuig. Ang iyang inahan mao si Jerusha nga anak ni Zadok. 2Gihimo ni Jotam ang maayo atubangan sa Ginoo, sama sa gihimo sa iyang amahan nga si Uzia. Wala siya mangunay pagsunog ug insenso sa templo sa Ginoo sama sa gihimo sa iyang amahan. Apan bisan pag maayo ang pagkinabuhi ni Jotam, nagpadayon gihapon ang mga tawo sa ilang daotan nga mga binuhatan. 3Si Jotam ang nagpatukod sa Amihanang Pultahan sa templo sa Ginoo, ug daghan ang iyang gipaayo sa paril sa bungtod sa Ofel. 4Nagpatukod usab siyag mga lungsod sa kabungtoran sa Juda, ug nagpatukod ug mga depensa ug mga tore sa mga kakahoyan.

5Nakig-away si Jotam sa mga Amonihanon ug sa ilang hari, ug napildi niya sila. Nianang tuiga, mihatag kaniya ang mga Amonihanon ug 3,500 ka kilong pilak, 30,000 ka sakong trigo, ug 30,000 ka sakong barley. Gihimo nila kini sulod sa tulo ka tuig.

6Nahimong gamhanan si Jotam tungod kay matinud-anon siyang mituman sa Ginoo nga iyang Dios. 7Ang uban pa nga estorya bahin sa paghari ni Jotam, apil ang iyang pagpakiggira ug ang tanan niyang nahimo, nahisulat sa libro sa mga sugilanon bahin sa mga hari sa Israel ug Juda. 8Nagaedad si Jotam ug 25 ka tuig sa dihang nahimo siyang hari. Sa Jerusalem siya nagpuyo, ug naghari siya sulod sa 16 ka tuig. 9Sa dihang namatay si Jotam, gilubong siya sa Lungsod ni David. Ug si Ahaz nga iyang anak mao ang mipuli kaniya ingon nga hari.