Het Boek

2 Kronieken 23:1-21

De dood van koningin Atalja

1In het zevende regeringsjaar van koningin Atalja raapte de priester Jojada al zijn moed bij elkaar en nam enkele legerofficieren in vertrouwen. Dat waren Azarja, de zoon van Jerocham, Jismaël, de zoon van Jochanan, Azarja, de zoon van Obed, Maäseja, de zoon van Adaja, en Elisafat, de zoon van Zichri. 2-3 Deze mannen trokken daarna in het geheim het hele land door om de Levieten en familiehoofden op de hoogte te brengen van de plannen en hen uit te nodigen naar Jeruzalem te komen. Toen zij daar aankwamen, zwoeren zij in de tempel trouw aan de jonge koning Joas, die zich daar nog steeds verscholen hield. ‘Eindelijk is het zover dat de zoon van de koning kan gaan regeren,’ riep Jojada uit. ‘De belofte van de Here—dat een nakomeling van David onze koning zal zijn—wordt weer werkelijkheid. 4Dit is wat wij nu gaan doen: een derde deel van de priesters en Levieten die op de sabbat dienst hebben, moet de wacht houden bij de ingang van de tempel. 5-6 Een ander derde gedeelte gaat naar het paleis en het laatste derde deel stelt zich op bij de Benedenpoort. Alle anderen moeten op de voorpleinen van de tempel blijven, zoals Gods wetten dat voorschrijven. Want alleen priesters en Levieten die dienstdoen, mogen de tempel betreden, omdat zij zijn gereinigd. 7U, Levieten, moet een lijfwacht rondom de koning vormen, met de wapens in de hand, en iedere onbevoegde doden die de tempel binnenkomt. Blijf steeds bij de koning in de buurt om hem te beschermen.’

8Toen iedereen precies wist wat hem te doen stond, namen de leiders het bevel over het deel van de priesters dat die sabbat aan het werk ging en het deel dat op die dag zijn weektaak voltooid had. De opperpriester Jojada had hun namelijk geen toestemming gegeven naar huis te gaan. 9Daarna gaf Jojada speren en grote en kleine schilden aan alle legerofficieren. Deze hadden eens aan koning David toebehoord en lagen opgeslagen in de tempel. 10De gewapende mannen stelde hij op aan de noordzijde en de zuidzijde van de tempel en in een groep bij het altaar rond de koning. 11Toen brachten zij de jonge prins naar buiten, zetten hem de kroon op het hoofd, gaven hem een afschrift van de wet van God in de hand en riepen Joas uit tot koning. ‘Lang leve de koning!’ klonk het toen Jojada en zijn zonen Joas zalfden.

12Koningin Atalja hoorde het lawaai en de vreugdekreten voor de koning en zij ging snel naar de tempel om te zien wat er gebeurde. 13En daar stond de jonge koning naast zijn pilaar bij de ingang van de tempel, omringd door legerofficieren en trompetters. Mensen uit het hele land stonden er blij zingend omheen en de zangers zongen hun lied, begeleid door een orkest dat de melodie van een lofzang speelde. Atalja scheurde haar kleren en riep: ‘Verraad! Verraad!’ 14‘Breng haar naar buiten en dood haar,’ schreeuwde Jojada de legerofficieren toe. ‘Maar niet hier in de tempel. En dood ieder die probeert haar te helpen!’ 15-17Zij kregen haar te pakken bij de paardenstallen van het paleis en doodden haar daar. Daarna sloot Jojada een plechtige overeenkomst dat hij, de koning en het hele volk voortaan aan de Here zouden toebehoren. Alle aanwezigen renden toen naar de tempel van Baäl en braken hem af. De altaren sloegen zij kapot, de beelden gooiden zij omver en Mattan, de priester van Baäl, doodden zij voor zijn eigen altaren.

18Jojada wees de Levitische priesters aan als opzichters en gaf hun tot taak de brandoffers aan de Here te brengen, zoals het in de wet van Mozes werd bevolen. Hij hanteerde dezelfde taakverdeling voor de families van de Levieten als koning David had gedaan. Hun werk moest plaatshebben onder blij gezang. 19De wachters bij de tempelingangen hielden iedereen buiten die niet was geheiligd. 20De legerofficieren, de edelen, bestuurders en de rest van het volk begeleidden de koning daarna van de tempel via de Bovenpoort naar het paleis, waar zij hem op de troon lieten plaatsnemen. 21Alle inwoners van het land waren blij met hun nieuwe koning, en in de stad keerde de rust terug nadat koningin Atalja was gedood.

Persian Contemporary Bible

دوم تواريخ 23:1-21

شورش بر ضد عتليا

(دوم پادشاهان 11‏:4‏-16)

1در هفتمين سال سلطنت عتليا، يهوياداع كاهن برخی از فرماندهان سپاه را احضار كرده نقشه‌ای را كه داشت با آنها در ميان گذاشت. اين فرماندهان عبارت بودند از: عزريا (پسر يهورام)، اسماعيل (پسر يهوحانان)، عزريا (پسر عوبيد)، معسيا (پسر عدايا) و اليشافاط (پسر زكری). 2‏-3ايشان مخفيانه به سراسر يهودا سفر كردند تا لاويان و سران قبايل را از نقشهٔ يهوياداع باخبر سازند و آنها را به اورشليم احضار كنند. وقتی همه به اورشليم آمدند برای پادشاه جوان كه هنوز در خانهٔ خدا مخفی بود، قسم خوردند كه نسبت به وی وفادار باشند.

يهوياداع كاهن گفت: «وقت آن رسيده كه پادشاه زمام امور مملكت را در دست بگيرد، و اين طبق وعدهٔ خداوند است كه فرمود: ”هميشه يكی از فرزندان داوود بايد پادشاه باشد.“ 4حالا كاری كه بايد بكنيم اين است: يک سوم شما لاويان و كاهنان كه روز سبت سر پست می‌آييد دم در خانهٔ خدا نگهبانی بدهيد. 5‏-6يک سوم ديگر در كاخ سلطنتی، و بقيه جلو ”دروازهٔ اساس“ نگهبانی بدهيد. بقيهٔ قوم طبق دستور خداوند در حياط خانهٔ خداوند بايستند. زيرا فقط لاويان و كاهنان كه مشغول خدمت هستند می‌توانند وارد خانهٔ خداوند شوند، چون پاک هستند. 7شما لاويان اسلحه به دست بگيريد و پادشاه را احاطه كنيد و هر جا می‌رود از او محافظت نماييد. هر كه خواست وارد خانهٔ خدا شود، او را بكشيد.»

8لاويان و مردم يهودا مطابق دستورات يهوياداع عمل كردند. نگهبانانی كه روز سبت سر خدمت می‌رفتند و نيز نگهبانانی كه در آن روز سر خدمت نبودند، همگی سر پست خود ماندند، زيرا يهوياداع آنها را مرخص نكرد. 9سپس يهوياداع آنها را با نيزه‌ها و سپرهای خانهٔ خدا كه متعلق به داوود پادشاه بود، مسلح كرد. 10افراد مسلح در سراسر قسمت جلو خانهٔ خدا ايستادند و قربانگاه را كه نزديک مخفيگاه يوآش بود، محاصره كردند. 11آنگاه يهوياداع و پسرانش يوآش را بيرون آورده، تاج شاهی را بر سرش نهادند و نسخه‌ای از تورات را به او دادند و او را تدهين كرده، به پادشاهی منصوب نمودند. سپس همه فرياد برآوردند: «زنده باد پادشاه!»

12عتليا وقتی فرياد شادی مردم را شنيد، با عجله به طرف خانهٔ خداوند كه مردم در آنجا جمع شده بودند، دويد. 13در آنجا پادشاه جديد را ديد كه كنار ستون مخصوص پادشاهان نزد در ورودی ايستاده و فرماندهان و شيپورچی‌ها دور او را گرفته‌اند و شيپور می‌زنند و همه شادی می‌كنند و دستهٔ سرايندگان همراه نوازندگان، قوم را در خواندن سرود رهبری می‌كنند.

عتليا با ديدن اين منظره لباس خود را پاره كرد و فرياد برآورد: «خيانت! خيانت!»

14يهوياداع به فرماندهان چنين دستور داد: «او را از اينجا بيرون ببريد. در خانهٔ خداوند او را نكشيد. اگر كسی سعی كند عتليا را نجات دهد بايد بی‌درنگ كشته شود.» 15پس وقتی عتليا به يكی از دروازه‌های كاخ به نام «دروازهٔ اسب» رسيد، همانجا او را كشتند.

اصلاحات يهوياداع

(دوم پادشاهان 11‏:17‏-20)

16بعد يهوياداع عهد بست كه خود و پادشاه و مردم، قوم خداوند باشند. 17آنگاه همه به بتخانهٔ بعل رفتند و آن را واژگون ساختند و قربانگاه‌ها و مجسمه‌ها را خراب كردند و متان، كاهن بت بعل را در مقابل قربانگاه‌ها كشتند. 18سپس يهوياداع، كاهنان و لاويان را در خانهٔ خداوند گذاشت تا وظايفی را كه داوود پادشاه تعيين كرده بود، انجام دهند و طبق دستورات تورات موسی برای خداوند قربانیهای سوختنی تقديم كنند. آنها با شادی و سرور وظيفهٔ خود را انجام می‌دادند. 19يهوياداع نگهبانانی جلو دروازه‌های خانهٔ خداوند گماشت تا نگذارند افرادی كه شرعاً نجس هستند وارد خانه خدا شوند.

20سپس فرماندهان سپاه، مقامات و رهبران مملكتی و تمام قوم، يهوياداع را همراهی كردند تا پادشاه را از خانهٔ خداوند به كاخ سلطنتی بياورند. آنها از «دروازهٔ بالايی» وارد كاخ شدند و يوآش را بر تخت سلطنت نشاندند. 21همهٔ مردم از اين موضوع خوشحال بودند. بعد از مرگ عتليا، در شهر آرامش برقرار گرديد.