Het Boek

2 Kronieken 2:1-18

De voorbereidingen voor de tempelbouw

1Salomo besloot na verloop van tijd een tempel voor de Here en een paleis voor zichzelf te bouwen.

2Daarvoor waren zeventigduizend arbeiders, tachtigduizend steenhouwers en zesendertighonderd opzichters nodig. 3Salomo stuurde een afgezant naar koning Churam van Tyrus om te vragen om scheepsladingen cederhout, zoals David die vroeger ook van Churam had ontvangen toen hij zijn paleis bouwde. 4‘Ik ben van plan een tempel te bouwen voor de Here, mijn God,’ liet Salomo Churam weten. ‘Het wordt een plaats waar ik reukwerk van specerijen kan verbranden voor God, waar ik het toonbrood kan uitstallen en elke morgen en avond, elke sabbat, op het feest van de nieuwe maan en bij alle regelmatige feesten van de Here, onze God, brandoffers kan brengen. Want God verlangt van Israël dat het deze speciale gelegenheden viert. 5Het wordt een prachtige tempel, want onze God is groter dan alle andere goden. 6Maar wie kan ooit een huis bouwen dat Hem waardig is? Zelfs de hoogste hemel zou nog niet zijn huis kunnen zijn. En wie ben ik dat ik een tempel voor God mag bouwen waar de mensen Hem kunnen aanbidden? 7Stuur mij daarom een ervaren handwerksman die de mooiste dingen kan maken van goud en zilver, koper en ijzer, van purperen, karmozijnen en violette stoffen. Ook moet hij goed kunnen graveren en kunnen samenwerken met de vaklieden uit Juda en Jeruzalem die mijn vader David destijds al heeft aangesteld. 8Stuur mij verder cederhout, cipressenhout en sandelhout uit de wouden van de Libanon, want uw mannen zijn de beste houthakkers die ik ken. Ik zal u mannen sturen die hen daarbij kunnen helpen. 9We hebben een enorme hoeveelheid timmerhout nodig, want de tempel die ik ga bouwen, moet indrukwekkend en prachtig mooi worden. 10Voor al uw mensen stel ik 4,4 miljoen liter tarwe, 4,4 miljoen liter gerst, vierhonderdveertigduizend liter wijn en vierhonderdveertigduizend liter olijfolie ter beschikking.’

11Koning Churam stuurde koning Salomo het volgende antwoord: ‘Omdat de Here zijn volk liefheeft, heeft Hij u als koning over hen aangesteld. 12Gezegend zij de Here, de God van Israël, die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die David zoʼn wijze, intelligente en verstandige zoon heeft gegeven om zijn tempel te bouwen en daarbij nog een paleis voor zichzelf. 13Ik stuur u een van mijn beste vakmensen, meester Churam. Hij is een man met goed inzicht en verstand. 14Zijn moeder is een Joodse vrouw uit Dan in Israël en zijn vader komt uit Tyrus. Hij is een uitstekend goud- en zilversmid, maakt prachtige dingen van koper en ijzer en weet alles van steenbewerking en houtbewerking. Hij is een vakman in het verwerken van purper, violet, byssus en karmozijn. Daarnaast kan hij uitstekend graveren en is bovendien bijzonder creatief. Hij zal samenwerken met uw handwerkslieden die mijn heer David, uw vader, heeft aangesteld. 15Stuur mij de tarwe, de gerst, de olijfolie en de wijn waarover u sprak, 16dan beginnen wij in de heuvels van de Libanon met houthakken. U krijgt zoveel als u nodig hebt en ik zal het in de vorm van vlotten naar Jafo laten brengen. Vandaar uit kunt u het dan verder vervoeren naar Jeruzalem.’

17Salomo telde alle buitenlanders in het land, net zoals zijn vader David had gedaan, en kwam op een totaal van honderddrieënvijftigduizend zeshonderd mensen. 18Hij gebruikte zeventigduizend van hen als gewone arbeiders, tachtigduizend als steenhouwers en zesendertighonderd als opzichters.

New Russian Translation

2 Паралипоменон 2:1-18

Подготовка к строительству храма

(3 Цар. 5:1-18)

1Соломон повелел построить дом для имени Господа и дворец для себя. 2Он поставил семьдесят тысяч человек работать носильщиками, восемьдесят тысяч – каменотесами в горах и три тысячи шестьсот – начальниками над ними2:2 В этой книге говорится о 3 600 начальниках и о 250 главных начальниках (см. 8:10), а в 3 Цар. о 3 300 начальниках (3 Цар. 5:16) и о 550 главных начальниках (3 Цар. 9:23), но при этом сохраняется общее число 3 850 человек..

3Соломон послал сказать царю Тира Хираму2:3 Евр.: «Хурам» – вариант имени Хирам. Также в ст. 2:11-13; 8:2, 18; 9:21.:

«Присылай мне кедровые бревна, как присылал их моему отцу Давиду, когда он строил себе дворец. 4Я хочу построить дом для имени Господа, моего Бога, и посвятить его Ему, чтобы возжигать перед Ним благовония, постоянно выставлять священный хлеб и каждое утро, каждый вечер, по субботам, в Новолуния и в установленные праздники Господа, нашего Бога, приносить всесожжения. Таково вечное установление для Израиля.

5Дом, который я хочу построить, будет велик, потому что велик наш Бог, превыше всех других богов. 6Но кто в силах построить Ему дом, если небеса и даже небеса небес не могут Его вместить? И кто я, чтобы строить Ему дом? Я могу, разве что, возжигать перед Ним благовония.

7Итак, пришли мне ремесленника, искусного в работе по золоту и серебру, бронзе и железу, а также в работе с пурпурной, алой и голубой пряжей и в искусстве резьбы, чтобы он работал в Иудее и в Иерусалиме с моими искусными мастерами, которых выбрал мой отец Давид.

8Еще пришли мне с Ливана бревен из кедра, сосны и красного дерева, потому что я знаю, что твои люди умеют рубить деревья на Ливане. Мои люди будут работать вместе с твоими, 9чтобы заготовить мне дерева в избытке, потому что дом, который я строю, должен быть большим и величественным. 10Я дам дровосекам, твоим слугам, которые рубят деревья, двадцать тысяч коров2:10 Около 1 500 т. смолотой пшеницы, двадцать тысяч коров ячменя, двадцать тысяч батов2:10 Около 440 000 л. вина и двадцать тысяч батов оливкового масла».

11Хирам, царь Тира, ответил Соломону в письме:

«Господь любит Свой народ и поэтому сделал тебя его царем».

12И еще Хирам добавил:

«Слава Господу, Богу Израиля, Который создал небо и землю! Он даровал Давиду мудрого сына, наделенного разумом и проницательностью, который построит дом для Господа и дворец для себя.

13Я посылаю к тебе Хирам-Авия, искуснейшего ремесленника, 14мать которого была из рода Дана, а отец был уроженцем Тира. Он опытен в работе по золоту и серебру, бронзе и железу, камню и дереву, а также в работе с пурпурной, голубой и алой пряжей и с тонкими льняными тканями. Он опытен во всякого рода резьбе и может выполнить любой данный ему заказ. Он будет работать с твоими мастерами и с мастерами моего господина Давида, твоего отца.

15Итак, пусть мой господин пошлет своим слугам пшеницу, ячмень, оливковое масло и вино, которые он обещал, 16и мы нарубим деревьев на Ливане столько, сколько тебе нужно, сплавим их плотами по морю в Яффу, и ты сможешь перевезти их в Иерусалим».

17Соломон сделал перепись всех чужеземцев, живших в Израиле после той переписи, которую сделал его отец Давид, и их оказалось сто пятьдесят три тысячи шестьсот человек. 18Он поставил семьдесят тысяч человек из них работать носильщиками, восемьдесят тысяч каменотесами в горах и три тысячи шестьсот – начальниками, чтобы они побуждали народ работать.