Het Boek

2 Kronieken 19:1-11

Het koningschap van Josafat

1Koning Josafat keerde heelhuids terug naar huis, 2waar de profeet Jehu, de zoon van Chanani, hem opwachtte. ‘Moet u goddelozen helpen en als vriend omgaan met mensen die de Here haten?’ vroeg Jehu hem. ‘Door wat u hebt gedaan, hebt u zich Gods toorn op de hals gehaald! 3Toch zijn er nog goede dingen aan u, zoals het feit dat u de schandelijke afgoden uit het land hebt verwijderd en hebt geprobeerd de Here trouw te zijn.’

4Josafat bleef vanaf die tijd in Jeruzalem. Hij mengde zich nu meer onder zijn eigen mensen en enige tijd later reisde hij van Berseba tot het heuvelland van Efraïm om hen aan te moedigen opnieuw de God van hun voorouders te vereren. 5Hij stelde in alle grotere steden van het land rechters aan 6en gaf die de volgende instructies: ‘Denk goed na bij alles wat u doet, want God heeft u aangesteld, niet ik. Hij zal u terzijde staan en u helpen bij het vormen van een rechtvaardig oordeel wanneer zaken aan u worden voorgelegd. 7Maak niet de afschuwelijke fout een andere beslissing uit te spreken dan die God u opdraagt. Want onder Gods rechters mag geen sprake zijn van onrechtvaardigheid, partijdigheid of omkoperij!’ 8Ook in Jeruzalem vestigde koning Josafat rechtbanken, waarin de Levieten, de priesters en de familiehoofden als rechters fungeerden. 9-10 Hij gaf hun de volgende richtlijnen: ‘U moet altijd handelen uit ontzag voor God en met een eerlijk hart. Wanneer een van uw landgenoten uit de steden uw oordeel vraagt over een bepaalde zaak, of dat nu een moordzaak of andere overtredingen van Gods wetten en geboden betreft, moet u hem erop wijzen dat hij nooit en te nimmer tegen de Here mag zondigen. Als u dat niet doet, haalt u zich de toorn van God op de hals. Op die manier vervult u op de juiste wijze uw verantwoordelijke taak.’ 11Hij wees de hogepriester Amarja aan als hoogste rechter inzake godsdienstige aangelegenheden, en Zebadja, de zoon van Jismaël en stamhoofd van Juda, als hoogste rechter in civiele zaken. Zij waren de hoogste beroepsinstanties en werden terzijde gestaan door Levieten. ‘Wees niet bang op te komen voor de waarheid en het recht, en God zal u gebruiken om de onschuldige te verdedigen,’ was het laatste wat hij hun op het hart drukte.

New Russian Translation

2 Паралипоменон 19:1-11

1Когда Иосафат, царь Иудеи, благополучно вернулся в свой дворец в Иерусалиме, 2провидец Ииуй, сын Ханани, вышел ему навстречу и сказал царю:

– Разве следовало тебе помогать нечестивцу и любить тех, кто ненавидит Господа? За это на тебе Господень гнев. 3Есть, однако, в тебе и доброе, потому что ты очистил землю от столбов Ашеры и отдал сердце тому, чтобы искать Бога.

Иосафат обновляет судебный порядок

4Иосафат жил в Иерусалиме. Он опять начал путешествовать среди народа от Вирсавии до нагорий Ефрема и обращать их к Господу, Богу их отцов. 5Он назначил судей в стране, в каждом из укрепленных городов Иудеи. 6Он сказал им:

– Внимательно смотрите за тем, что вы делаете, потому что вы судите не от имени людей, но от имени Господа, Который будет с вами всякий раз, как вы выносите приговор. 7Итак, пусть будет у вас страх перед Господом. Судите осмотрительно, потому что у Господа, нашего Бога, нет ни несправедливости, ни пристрастия, ни подкупа.

8И в Иерусалиме Иосафат тоже назначил некоторых из левитов, священников и глав израильских семейств творить Господень суд. Возвратившись в Иерусалим19:8 Или: «и решать тяжбы между горожанами»., 9он повелел им:

– Вы должны служить верно и от всего сердца, в страхе перед Господом. 10Во всяком деле, какое поступит к вам от ваших соплеменников, живущих в своих городах, – будь то кровопролитие или вопросы Закона, повелений, установлений и правил, – вы должны предостерегать их не грешить против Господа, иначе Его гнев падет на вас и на ваших сородичей. Поступайте так, и вы не согрешите.

11Первосвященник Амария будет у вас главным во всяком деле, которое касается Господа, Зевадия, сын Исмаила, правитель дома Иуды, будет у вас главным во всяком деле, которое касается царя, а левиты будут у вас сановниками. Действуйте смело, и пусть будет Господь с теми, кто творит добро.