Het Boek

2 Kronieken 17:1-19

Josafat, koning van Juda

1Zijn zoon Josafat werd zijn opvolger en hij vergrootte zijn macht tegenover Israël. 2Hij plaatste garnizoenen in alle versterkte steden van Juda, op diverse andere plaatsen in het land en in de steden van Efraïm die zijn vader had veroverd. 3De Here steunde Josafat omdat hij op dezelfde wijze leefde als zijn voorvader David en geen afgoden vereerde. 4Hij gehoorzaamde de geboden van de God van zijn vader, wat niet kon worden gezegd van de mensen over de grens in Israël. 5Daarom verstevigde de Here zijn positie als koning van Juda. Alle inwoners van Juda brachten hem geschenken en hij werd steeds rijker en populairder. 6Onverstoorbaar volgde hij de paden van de Here en hij verwijderde de heidense altaren van de heuvels en liet de Asjerabeelden uit het land van Juda weghalen.

7-9In het derde jaar van zijn bewind begon hij een landelijke actie om het volk te onderwijzen. Hij stuurde hoge ambtenaren als leraren naar alle steden van Juda. Onder hen waren Ben-Chaïl, Obadja, Zecharja, Netanel en Micha. Ook de Levieten werden ingeschakeld. Van hen gingen Semaja, Netanja, Zebadja, Asaël, Semiramot, Jonatan, Adonia, Tobia en Tob-Adonia, ook de priesters Elisama en Joram waren erbij. Zij namen kopieën van het wetboek van de Here mee naar alle steden van Juda om de mensen erin te onderwijzen.

10De angst voor de Here kreeg alle omringende koninkrijken in zijn greep, zodat niemand het in zijn hoofd haalde koning Josafat de oorlog te verklaren. 11Zelfs enkele Filistijnen brachten hem geschenken naast de jaarlijkse belastingen en de Arabieren schonken hem zevenenzeventighonderd rammen en zevenenzeventighonderd bokken. 12Op die manier werd koning Josafat erg machtig en hij bouwde forten en voorraadsteden door heel Juda. 13Hij beschikte in deze steden over grote voorraden en in Jeruzalem, zijn hoofdstad, was een groot leger gestationeerd. 14-15 Daarvan stonden driehonderdduizend man onder bevel van legeraanvoerder Adna. Daarnaast was er Jochanan, bevelhebber van een leger van tweehonderdtachtigduizend man. 16Daarop volgde Amasja, de zoon van Zichri en een zeer vroom man, met tweehonderdduizend man. 17Benjamin leverde tweehonderdduizend mannen, gewapend met bogen en schilden en onder bevel van Eljada, een beroemd bevelhebber. 18Ten slotte Jozabad, die honderdtachtigduizend goed getrainde mannen onder zich had. 19Dat waren de troepen die in Jeruzalem waren gelegerd. Daarbij kwamen dan nog eens alle troepen die in de versterkte steden overal in het land lagen.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

歷代志下 17:1-19

猶大王約沙法

1亞撒的兒子約沙法繼位,他發憤圖強對抗以色列2他派兵駐守猶大所有的堅城,又把守備軍安置在猶大和他父親亞撒所征服的以法蓮各城邑。 3耶和華與約沙法同在,因為他效法他祖先大衛起初所行的,沒有尋求巴力4只尋求他父親的上帝,遵行祂的誡命,沒有效法以色列人的行為。 5因此,耶和華鞏固他的王位,所有的猶大人都向他進貢,他極有財富和尊榮。 6他專心遵行耶和華的道,剷除猶大境內的邱壇和亞舍拉神像。

7他在執政第三年委派官員便·亥伊勒俄巴底撒迦利雅拿坦業米該亞猶大各城教導民眾, 8與他們同去的還有利未示瑪雅尼探雅西巴第雅亞撒黑示米拉末約拿單亞多尼雅多比雅駝·巴多尼雅,還有祭司以利沙瑪約蘭9他們帶著耶和華的律法書,走遍猶大各城鎮教導民眾。 10猶大周圍的列國都懼怕耶和華,不敢與約沙法爭戰。 11一些非利士人向他進貢禮物和銀子,阿拉伯人也給他送來公綿羊和公山羊各七千七百隻。

12約沙法日漸強大,在猶大境內修建堡壘和儲貨城, 13猶大各城儲備大量物資。他又在耶路撒冷屯駐精兵, 14其人數按宗族記在下面。

猶大族有千夫長押拿,率領精兵三十萬; 15其次是千夫長約哈難,率領軍兵二十八萬; 16其次是自願事奉耶和華的細基利的兒子亞瑪斯雅,率領精兵二十萬。 17便雅憫族有勇士以利雅大,率領手持弓箭和盾牌的軍兵二十萬; 18其次是約薩拔,率領全副武裝的軍兵十八萬。 19以上都是服侍王的軍兵,不包括王派去駐守猶大各堅城的軍兵。