Het Boek

2 Kronieken 12:1-16

Jeruzalem overgeleverd aan Sisak, koning van Egypte

1Maar rond de tijd dat koning Rechabeam op het toppunt van zijn populariteit en macht stond, keerde hij de wetten van de Here de rug toe en zijn onderdanen volgden hem in zijn zonde. 2Dat had tot gevolg dat koning Sisak van Egypte Jeruzalem in het vijfde regeringsjaar van Rechabeam aanviel 3met twaalfhonderd strijdwagens, zestigduizend ruiters en een enorme menigte voetvolk: Egyptenaren, Libiërs, Sukkieten en Ethiopiërs. 4Met grote snelheid veroverde hij de versterkte steden van Juda en stootte toen door naar Jeruzalem. 5De profeet Semaja belegde toen een bijeenkomst met Rechabeam en de Judese leiders uit alle delen van het land die uit angst voor Sisak naar het veilige Jeruzalem waren gevlucht. Hij zei tegen hen: ‘De Here zegt: “U hebt Mij de rug toegekeerd, daarom heb Ik u de rug toegekeerd en u aan Sisak overgeleverd.” ’ 6De koning en de leiders van Israël zagen hun fouten in, beleden hun zonden en riepen: 7‘De Here heeft gelijk dat Hij ons zo behandelt!’ Toen de Here zag hoe zij zich vernederden, stuurde Hij Semaja naar hen toe om te zeggen: ‘Omdat u zich voor Mij hebt vernederd, zal Ik u niet volledig uitroeien, sommigen zullen ontsnappen. Ik zal Sisak niet gebruiken om mijn toorn over Jeruzalem uit te gieten. 8Maar u zult hem wel een jaarlijkse belasting moeten gaan betalen. Dan zult u er wel achter komen dat u beter Mij kunt dienen dan hem.’

9Korte tijd later veroverde koning Sisak Jeruzalem, maakte alle schatten in de tempel en het paleis buit en nam ook de gouden schilden van koning Salomo mee. 10Koning Rechabeam verving ze door kleine koperen schilden en vertrouwde ze toe aan de zorg van de leiders van zijn lijfwacht. 11Elke keer als de koning naar de tempel ging, droegen de lijfwachten de schilden mee, om ze daarna weer terug te brengen naar de wapenkamer.

12Toen de koning tot inkeer kwam en zich vernederde, liet de Here zijn toorn varen en zag af van een volledige verwoesting! Gelukkig gebeurde in Juda ook nog veel goeds. 13Koning Rechabeam regeerde zeventien jaar in Jeruzalem, de stad die God uit alle andere steden van Israël had gekozen als woonplaats. Hij was op eenenveertigjarige leeftijd koning geworden, zijn moeder heette Naäma. Zij kwam oorspronkelijk uit Ammon. 14Maar hij was uiteindelijk een goddeloze koning, want het was hem er nooit echt om te doen geweest de Here te dienen.

15De volledige levensbeschrijving van Rechabeam is te vinden in de geschiedschrijving van de profeet Semaja en de ziener Iddo en bovendien in de geslachtsregisters die zij hebben opgesteld. Rechabeam en Jerobeam voerden voortdurend oorlog met elkaar. 16Na zijn dood werd Rechabeam in Jeruzalem begraven en zijn zoon Abia volgde hem op.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

歷代志下 12:1-16

埃及侵犯猶大

1羅波安王位穩定、國勢強盛後,就離棄耶和華的律法,以色列人也都隨從他。 2羅波安王執政第五年,埃及示撒上來攻打耶路撒冷,因為猶大君民對耶和華不忠。 3示撒率領一千二百輛戰車、六萬騎兵及無數的路比人、蘇基人和古實人。 4他攻陷了猶大的堅城,直逼耶路撒冷

5那時,猶大各首領因為戰事都聚集在耶路撒冷示瑪雅先知去見羅波安和眾首領,對他們說:「耶和華說,『你們背棄了我,所以我也要離棄你們,把你們交在示撒手中。』」 6王與以色列的眾首領聽了,就謙卑下來說:「耶和華是公義的。」 7耶和華見他們謙卑下來,就對示瑪雅說:「既然他們謙卑下來,我就不滅絕他們,給他們留一條生路。我也不會藉示撒耶路撒冷傾倒我的憤怒。 8然而,他們必做示撒的僕人,好讓他們體驗事奉我和服侍世上的君王的不同。」

9埃及示撒帶兵攻陷了耶路撒冷,把耶和華殿裡和王宮裡的財寶及所羅門造的金盾牌擄掠一空。 10羅波安王就造了銅盾牌代替金盾牌,交給看守宮門的護衛長看管。 11每次王進耶和華的殿,護衛兵就帶上盾牌,用完後放回護衛房。 12王謙卑下來後,耶和華便不再向他發怒,沒有將他完全毀滅。況且,在猶大還有一些善事。

羅波安逝世

13羅波安王在耶路撒冷鞏固了自己的勢力,繼續做王。他四十一歲登基,在耶路撒冷執政十七年。耶和華從以色列眾支派中選擇耶路撒冷作為立祂名的城。羅波安的母親叫拿瑪,是亞捫人。 14羅波安行為邪惡,因為他不專心尋求耶和華。

15他執政期間的事件自始至終都記在示瑪雅先知和易多先見的史記上。羅波安耶羅波安之間常有爭戰。 16羅波安與祖先同眠後,葬在大衛城。他兒子亞比雅繼位。