Het Boek

2 Kronieken 10:1-19

De opstand tegen Rechabeam, koning van Israël

1Het volk Israël kwam naar Sichem om Rechabeams kroning bij te wonen. 2-3 Intussen stuurden vrienden van Jerobeam, de zoon van Nebat, deze in Egypte het bericht dat koning Salomo was overleden. Jerobeam verbleef in Egypte, waarheen hij was gevlucht voor koning Salomo. Hij keerde nu zo snel mogelijk terug en woonde de kroning bij om het volk aan te voeren bij de eisen die het aan Rechabeam stelde: 4‘Uw vader was een strenge meester,’ zeiden zij. ‘Als u ons menswaardiger behandelt, willen wij u wel als koning hebben.’ 5Rechabeam antwoordde dat hij hun drie dagen later zijn besluit zou meedelen.

6Hij besprak hun eis met de oude mannen die zijn vader Salomo hadden geadviseerd. ‘Wat moet ik hun antwoorden?’ vroeg hij. 7‘Als u lang hun koning wilt blijven,’ antwoordden zij, ‘dan moet u hun een positief antwoord geven en hen vriendelijk behandelen.’ 8-9 Maar dat advies stond hem niet aan. En daarom vroeg hij de jonge mannen met wie hij was opgegroeid om raad. ‘Wat denken jullie dat ik het beste kan doen?’ vroeg hij. ‘Moet ik hen soepeler behandelen dan mijn vader deed?’ 10‘Nee,’ vonden zij. ‘Zeg tegen hen: “Als u denkt dat mijn vader u hard behandelde, wacht dan maar eens af hoe ik u zal aanpakken!” Zeg hun: “Mijn pink is dikker dan mijn vaders lid. 11Ik zal u harder gaan behandelen, zeker niet soepeler. Mijn vader gebruikte de gesel, maar ik zal schorpioenen gebruiken.” ’

12Toen Jerobeam en het volk volgens afspraak drie dagen later terugkeerden om het antwoord van koning Rechabeam te vernemen, 13hield hij een harde toespraak voor hen. Hij negeerde de adviezen van de oude mannen 14en volgde die van de jonge mannen op. ‘Mijn vader zorgde voor zware lasten, maar ik zal uw lasten nog zwaarder maken,’ klonk het onheilspellend uit zijn mond. ‘Mijn vader ranselde u met gesels, maar ik zal u geselen met schorpioenen.’ 15De koning wees de eisen van het volk dus af. God liet hem dit doen om zijn woord trouw te blijven dat Hij door de Siloniet Achia aan Jerobeam had laten doorgeven.

16Toen de mensen beseften wat de koning hun vertelde, draaiden zij zich om en lieten hem staan. ‘Wat hebben wij met David en zijn nageslacht te maken,’ riepen zij boos. ‘Wij kiezen wel een andere koning! Laat Rechabeam maar over zijn eigen stam Juda regeren. Wij gaan naar huis!’ En zo vertrokken zij. 17De leden van de stam van Juda bleven echter trouw aan koning Rechabeam. 18Korte tijd later stuurde koning Rechabeam Hadoram als afgezant naar de stammen van Israël, maar de mensen gooiden hem met stenen dood. Toen koning Rechabeam dat nieuws hoorde, sprong hij snel in zijn rijtuig en ontsnapte ternauwernood naar Jeruzalem. 19En sinds die tijd weigerde Israël te worden geregeerd door een nakomeling van David.

New Russian Translation

2 Паралипоменон 10:1-19

Израиль восстает против Ровоама

(3 Цар. 12:1-24)

1Ровоам пошел в Шехем, потому что там собрались все израильтяне, чтобы сделать его царем. 2Когда об этом услышал Иеровоам, сын Навата (а он все еще оставался в Египте, куда бежал от царя Соломона), он возвратился из Египта. 3За Иеровоамом послали, и вместе со всеми израильтянами они пришли к Ровоаму. Они сказали ему:

4– Твой отец придавил нас тяжким ярмом, но теперь ты облегчи нам непосильный труд и тяжкое иго, которое он на нас возложил, и мы будем тебе служить.

5Ровоам ответил:

– Возвращайтесь ко мне через три дня.

И народ ушел. 6А царь Ровоам стал советоваться со старейшинами, которые служили его отцу Соломону, пока тот был жив.

– Как вы посоветуете мне ответить этому народу? – спросил он.

7Они ответили:

– Если ты будешь добр к этому народу, угодишь им и дашь им добрый ответ, они всегда будут твоими слугами.

8Но Ровоам отверг совет, который дали ему старейшины, и стал советоваться с юношами, которые выросли вместе с ним и служили ему. 9Он спросил их:

– Каков будет ваш совет? Как нам ответить этому народу, который говорит мне: «Облегчи ярмо, которое возложил на нас твой отец»?

10Юноши, которые выросли вместе с ним, ответили:

– Этому народу, который говорил тебе: «Твой отец придавил нас тяжким ярмом, но ты облегчи нам его», скажи: «Мой мизинец толще, чем бедра моего отца. 11Мой отец возложил на вас тяжкое ярмо, а я сделаю его еще тяжелее. Мой отец наказывал вас плетьми, а я буду наказывать вас скорпионами»10:11 Здесь это слово обозначает вид плети, удары которой были особенно болезненными..

12Три дня спустя Иеровоам и весь народ вернулись к Ровоаму, как царь и велел им, сказав: «Возвращайтесь ко мне через три дня». 13Царь ответил им сурово. Отвергнув совет, который дали ему старейшины, 14он последовал совету юношей и сказал:

– Мой отец придавил вас тяжким ярмом, а я сделаю его еще тяжелее. Мой отец наказывал вас плетьми, а я буду наказывать вас скорпионами.

15Так царь не послушал народа, потому что это было от Бога, чтобы исполнилось слово, которое Господь сказал Иеровоаму, сыну Навата, через Ахию из Шило. 16Все израильтяне увидели, что царь отказывается их слушать, и ответили царю:

– Что за доля у нас в Давиде,

что за часть в Иессеевом сыне?

Разойдись по своим шатрам, Израиль!

Пусть дом Давида правит своим собственным родом!

И все израильтяне разошлись по домам. 17Только теми, кто жил в городах Иудеи, по-прежнему правил Ровоам.

18Царь Ровоам послал Адонирама10:18 Евр.: «Гадорам» – вариант имени Адонирам., надсмотрщика за подневольными рабочими, но израильтяне забили его камнями до смерти. Однако царю Ровоаму удалось вскочить в колесницу и спастись в Иерусалиме. 19С тех пор и до сегодняшнего дня Израиль в мятеже против дома Давида.