1 Thessalonicenzen 1 – HTB & CCBT

Het Boek

1 Thessalonicenzen 1:1-10

Het voorbeeld van de Thessalonicenzen

1Van: Paulus, Silvanus en Timotheüs. Aan: de gemeente in de stad Thessalonica, aan allen die horen bij God de Vader en de Here Jezus Christus. Wij wensen u genade en vrede toe.

2Telkens wanneer wij bidden, danken wij God voor u. Als wij met onze Vader over u spreken, 3denken wij steeds aan wat u allemaal uit geloof en liefde doet, en niet te vergeten aan de volharding, waarmee u vertrouwt op onze Here Jezus Christus.

4Beste broeders en zusters, wij weten dat God van u houdt en u heeft uitgekozen. 5Want toen wij u het goede nieuws brachten, was dat niet alleen met woorden. Het gebeurde ook met kracht en door de Heilige Geest. U had de absolute zekerheid dat wat wij zeiden, waar was. U weet ook hoe uit ons optreden bleek dat wij u voor de Here wilden winnen. 6Zo werd u volgelingen van ons en van de Here, want u hebt onze boodschap met de blijdschap van de Heilige Geest aangenomen, ondanks de grote moeilijkheden die u ondervond. 7En u bent weer een voorbeeld geworden voor alle andere christenen in Macedonië en Achaje. 8Van u uit heeft het goede nieuws verder zijn weg gevonden, tot ver over de grenzen. Waar wij ook komen, horen wij over uw geloof in God. 9Wij hoeven het zelf niet meer te vertellen, want de mensen vertellen ons hoe u ons met open armen hebt ontvangen en dat u zich van de afgoden hebt afgekeerd om nu de levende en ware God te eren en te dienen. 10Zij vertellen ons ook dat u ernaar uitkijkt dat zijn Zoon Jezus uit de hemel zal terugkomen. Hij is door God weer levend gemaakt en bevrijdt ons van Gods toekomstig oordeel.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

帖撒羅尼迦前書 1:1-10

1保羅西拉提摩太寫信給帖撒羅尼迦屬於父上帝和主耶穌基督的教會。

願恩典和平安歸給你們!

信徒的榜樣

2我們常常為你們眾人感謝上帝,為你們禱告, 3在我們的父上帝面前不斷地想到你們因信我們主耶穌基督而做的工作、因愛祂而受的勞苦和因祂所賜的盼望而激發的忍耐。

4上帝所愛的弟兄姊妹,我們知道上帝揀選了你們, 5因為我們傳福音給你們不只是靠言語,也靠上帝的能力、聖靈的同在和充分的確據。你們也知道,我們為了你們的緣故怎樣在你們中間行事為人。 6你們效法了我們和我們的主,儘管深受苦難,仍然懷著聖靈所賜的喜樂領受真道, 7成了馬其頓亞該亞所有信徒的榜樣。 8主的道從你們那裡不僅傳到了馬其頓亞該亞,還傳到了其他各地,你們對上帝的信心也廣為人知,我們無須再多說什麼。 9因為人們都在傳講你們如何接待我們,如何離棄偶像歸向上帝,事奉又真又活的上帝, 10等候祂的兒子從天降臨,就是祂使之從死裡復活、救我們脫離將來可怕審判1·10 可怕審判」希臘文是「烈怒」。的耶穌。