Het Boek

1 Johannes 1:1-10

Leven in het licht van God

1Het was er vanaf het begin, het Woord dat leven geeft. Wij hebben het Woord gehoord, met eigen ogen gezien, met onze handen aangeraakt. 2Het leven is niet langer verborgen, want wij hebben het zelf gezien. En omdat wij het zelf gezien hebben, maken wij het ook aan u bekend. Het eeuwige leven was bij de Vader en is voor ons zichtbaar geworden. 3Wat wij gezien en gehoord hebben, vertellen wij ook verder omdat wij graag willen dat velen deel zullen hebben aan onze gemeenschap met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. 4Wij schrijven u dit allemaal om u te laten delen in de blijdschap die wij hebben ervaren.

5Wat wij van God gehoord hebben en hierbij doorgeven, is dit: 6God is licht en er is in Hem geen spoor van duisternis. Als wij dus zeggen dat wij bij Hem horen, maar in het donker leven, liegen wij. Wat wij zeggen, is niet waar. 7Maar als wij in het licht van God leven, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn wij één met elkaar en wast het bloed van zijn Zoon Jezus ons schoon van al onze zonden. 8Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en doen wij de waarheid geweld aan. 9Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan. 10Als wij beweren nooit gezondigd te hebben, zeggen wij daarmee dat God een leugenaar is en woont zijn woord niet in ons.

New Russian Translation

1 Иоанна 1:1-10

Иисус Христос – Слово жизни

1Мы возвещаем о том, что существовало от начала, что слышали, что видели своими глазами, за чем наблюдали и к чему прикасались: о Слове Жизни. 2Сама Жизнь явилась, и мы видели Ее, о чем и свидетельствуем. Мы возвещаем вам о вечной Жизни, Которая была с Отцом и Которая была явлена нам. 3Мы говорим вам о том, что сами видели и слышали, чтобы и вы тоже присоединились и имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Его Сыном Иисусом Христом. 4Об этом мы и пишем для того, чтобы радость наша была полной.

Ходите во свете

5И вот та весть, которую мы сами слышали от Него и теперь передаем вам: Бог – это свет, и в Нем нет никакой тьмы. 6Если мы говорим, что имеем общение с Ним, но сами ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем согласно истине. 7Но если мы ходим во свете, как и Он во свете, то мы имеем общение друг с другом, и кровь Его Сына Иисуса очищает нас от всякого греха.

8Если мы заявляем о том, что мы безгрешны, то обманываем самих себя, и в нас нет истины. 9Если же мы признаем наши грехи, то Он простит их нам и очистит нас от всякой неправедности, потому что Он верен и справедлив. 10А если мы говорим, что не согрешили, то представляем Бога лжецом, и, значит, Его слова нет в нас.