Hoffnung für Alle

1. Mose 5:1-32

Von Adam bis Noah

1Dies ist das Verzeichnis der Nachkommen von Adam:

Als Gott die Menschen schuf, machte er sie nach seinem Ebenbild. 2Er schuf sie als Mann und Frau, segnete sie und nannte sie »Mensch«.

3Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, sein Ebenbild, das ihm sehr ähnlich war. Er nannte ihn Set. 4Danach lebte er noch 800 Jahre; ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, 5bis er im Alter von 930 Jahren starb.

6Set war 105 Jahre alt, als er Enosch zeugte. 7Danach lebte er noch 807 Jahre; ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, 8bis er im Alter von 912 Jahren starb.

9Enosch war 90 Jahre alt, als er Kenan zeugte. 10Danach lebte er noch 815 Jahre; ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, 11bis er im Alter von 905 Jahren starb.

12Kenan war 70 Jahre alt, als er Mahalalel zeugte. 13Danach lebte er noch 840 Jahre; ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, 14bis er im Alter von 910 Jahren starb.

15Mahalalel war 65 Jahre alt, als er Jered zeugte. 16Danach lebte er noch 830 Jahre; ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, 17bis er im Alter von 895 Jahren starb.

18Jered war 162 Jahre alt, als er Henoch zeugte. 19Danach lebte er noch 800 Jahre; ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, 20bis er im Alter von 962 Jahren starb.

21Henoch war 65 Jahre alt, als er Metuschelach zeugte. 22Danach lebte er noch 300 Jahre, in denen er seinen Weg mit Gott ging; ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren. 23-24Sein ganzes Leben führte Henoch in enger Gemeinschaft mit Gott. Er wurde 365 Jahre alt. Dann war er plötzlich nicht mehr da – Gott hatte ihn zu sich genommen!

25Metuschelach war 187 Jahre alt, als er Lamech zeugte. 26Danach lebte er noch 782 Jahre; ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, 27bis er im Alter von 969 Jahren starb.

28Lamech war 182 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte. 29»Der wird uns Erleichterung verschaffen bei all der harten Arbeit und mühseligen Plackerei auf dem Acker, den Gott verflucht hat!«, sagte er. Darum nannte er ihn Noah (»Ruhe«). 30Danach lebte er noch 595 Jahre; ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, 31bis er im Alter von 777 Jahren starb.

32Noah war 500 Jahre alt, als er Sem, Ham und Jafet zeugte.

Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 5:1-32

1Här följer en förteckning över Adams släkt.

Människan var lik Gud när hon skapades. 2Gud skapade dem till man och kvinna, och välsignade dem och kallade dem människor5:2 På hebreiska adám. när de skapades.

3Adam var 130 år när hans son Set föddes. Denne liknade honom och var hans avbild.5:3 Jfr v. 1 och 1:26 4Sedan levde Adam ytterligare 800 år, fick söner och döttrar 5och dog 930 år gammal.

6Set var 105 år när hans son Enosh föddes. 7Sedan levde han ytterligare 807 år och fick söner och döttrar 8och dog 912 år gammal.

9Enosh var 90 år när hans son Kenan föddes. 10Sedan levde han ytterligare 815 år och fick söner och döttrar 11och dog 905 år gammal.

12Kenan var 70 år när hans son Mahalalel föddes. 13Sedan levde han ytterligare 840 år och fick söner och döttrar 14och dog 910 år gammal.

15Mahalalel var 65 år när hans son Jered föddes. 16Sedan levde han ytterligare 830 år och fick söner och döttrar 17och dog 895 år gammal.

18Jered var 162 år när hans son Henok föddes. 19Sedan levde han ytterligare 800 år och fick söner 20och döttrar och dog 962 år gammal.

21Henok var 65 år när hans son Metushelach föddes. 22Sedan levde han ytterligare 300 år i gemenskap med Gud5:22 levde… i gemenskap med Gud. Ordagrant: vandrade med Gud.Detta uttryck används även på många andra ställen. och fick söner och döttrar. 23Han blev 365 år. 24Henok vandrade i gemenskap med Gud och fanns sedan inte mer, för Gud tog bort honom.

25Metushelach var 187 år när hans son Lemek föddes. 26Sedan levde han ytterligare 782 år och fick söner och döttrar 27och dog 969 år gammal.

Noa

28Lemek var 182 år när han fick en son. 29Lemek kallade honom för Noa5:29 Namnet anspelar på både vila och tröst i hebreiskan., för han sa: ”Han kommer att ge oss tröst under det hårda arbetet med den jord som Herren har förbannat.” 30Sedan levde Lemek 595 år och fick söner och döttrar 31och dog 777 år gammal. 32När Noa var 500 år fick han tre söner, Sem, Ham och Jafet.