Ang Pulong Sang Dios

Leviticus 7

Dugang nga mga Pagsulundan Parte sa Halad nga Bayad sa Sala

1Amo ini ang mga pagsulundan parte sa halad nga bayad sa sala, nga balaan gid nga halad:

Ang halad nga bayad sa sala pagaihawon didto sa ginaihawan sang halad nga ginasunog. Kag ang dugo sini iwisik-wisik sa palibot sang halaran. Ang tanan nga tambok sini ihalad: ang matambok nga ikog, ang mga sapay sa kasudlan, ang mga batobato pati ang mga tambok sini, kag ang gamay nga parte sang atay. Ini tanan sunugon sang pari sa halaran bilang halad nga paagi sa kalayo[a] para sa Ginoo. Halad ini nga bayad sa sala. Makakaon sang nabilin nga mga parte sang sini nga halad ang tanan nga lalaki sa pamilya sang mga pari, pero kinahanglan nga kaunon nila ini didto sa balaan nga lugar, kay balaan gid ini. Pareho lang ang pagsulundan parte sa halad sa pagpakatinlo kag sa halad nga bayad sa sala: ang karne sang sini nga mga halad iya na sang pari nga naghalad sini. Ang panit sang sapat nga bilang halad nga ginasunog iya man sang pari nga naghalad sini. Pareho man sa tanan nga halad nga regalo, nga ginluto sa pugon ukon ginluto sa kalaha ukon sa sartin, iya na man ini sang pari nga naghalad sini. 10 Ang tanan nga halad nga regalo, nga ginmikslahan sang mantika ukon wala, iya na sang mga pari nga kaliwat ni Aaron kag partidahon nila ini sang palareho.

Dugang nga mga Pagsulundan Parte sa Halad nga para sa Maayo nga Relasyon

11 Amo ini ang mga pagsulundan parte sa halad nga para sa maayo nga relasyon nga ginahalad sa Ginoo:

12 Kon ang sapat nga halad para sa maayo nga relasyon ihalad sang tawo bilang pagpasalamat sa Ginoo, parisan niya ini sang tinapay. Magdala siya sang tinapay nga wala sing inugpahabok: tinapay nga madamol nga ginmikslahan sang mantika, tinapay nga manipis nga ginlamhitan sang mantika, kag tinapay nga hinimo halin sa maayo nga klase nga harina nga ginmikslahan sang mantika. 13 Kag dugang pa sa sini, magdala man siya sang tinapay nga may inugpahabok. 14 Maghalad siya sang kada klase sang sini nga mga tinapay bilang espesyal nga regalo sa Ginoo. Mangin iya na ini sang pari nga nagawisik-wisik sang dugo sang halad nga para sa maayo nga relasyon. 15 Kon ang halad nga para sa maayo nga relasyon ihalad niya bilang pagpasalamat sa Ginoo, ang karne sini kinahanglan nga kaunon niya kag sang iya pamilya kag sang mga pari sa sina mismo nga adlaw sang paghalad; dapat wala gid sing may mabilin pagkasunod nga aga.

16 Pero kon ang halad nga para sa maayo nga relasyon ihalad niya bilang halad sa pagtuman sang isa ka panaad ukon halad nga kinabubut-on, ang karne sini kaunon sa sina mismo nga adlaw sang paghalad kag ang mabilin puwede pa nga kaunon sa madason nga adlaw. 17 Kon may mabilin pa gid nga karne hasta sa ikatatlo nga adlaw, kinahanglan nga sunugon na ini. 18 Kon may magkaon sang karne sa ikatatlo nga adlaw, indi pagbatunon sang Ginoo ang ini nga halad kag mangin wala sing pulos ang iya ginhalad. Kabigon ini nga makangilil-ad kag may salabton ang bisan sin-o nga magkaon sini. 19 Kon makasag-id ang karne sa bisan ano nga butang nga ginakabig nga mahigko, kinahanglan nga indi na ini pagkaunon kundi dapat sunugon. Kon parte sa halad nga karne nga puwede kaunon, ang bisan sin-o nga ginakabig nga matinlo[b] puwede magkaon sang sini nga karne. 20 Pero ang bisan sin-o nga ginakabig nga mahigko[c] nga magkaon sang sini nga karne nga para sa Ginoo, ina nga tawo indi na ninyo pagkabigon nga sakop ninyo. 21 Kon may makatandog sang butang nga ginakabig nga mahigko, pareho sang mahigko nga mga butang sang tawo, mahigko nga sapat, ukon bisan ano nga mahigko nga butang nga makangilil-ad, kag dayon magkaon siya sang karne sang sini nga halad nga para sa Ginoo, ina nga tawo indi na ninyo pagkabigon nga sakop ninyo.

Indi Dapat Pagkaunon ang Dugo kag ang Tambok

22 Nagsugo ang Ginoo kay Moises 23 nga ihambal ini sa mga Israelinhon:

Indi kamo magkaon sang tambok sang baka, karnero, ukon kanding. 24 Ang tambok sang sapat nga napatay lang ukon ginpatay sang iban nga sapat puwede ninyo gamiton sa bisan ano nga gusto ninyo, pero indi gid ninyo ini pagkaunon. 25 Ang bisan sin-o nga magkaon sang tambok nga puwede ihalad[d] sa Ginoo bilang halad nga paagi sa kalayo, indi na ninyo pagkabigon nga sakop ninyo. 26 Kag bisan diin man kamo mag-estar, indi gid kamo magkaon sang dugo sang sapat pati sang dugo sang pispis. 27 Ang bisan sin-o nga magkaon sang dugo, indi na ninyo pagkabigon nga sakop ninyo.

Ang Bahin sang mga Pari

28 Nagsugo pa gid ang Ginoo kay Moises 29 nga ihambal ini sa mga Israelinhon:

Ang bisan sin-o nga maghalad sang halad nga para sa maayo nga relasyon, kinahanglan nga maghatag siya sang bahin sini para sa Ginoo nga makadto sa mga pari. 30 Ini nga halad dal-on mismo sang manughalad sa halaran agod ihalad sa Ginoo bilang halad nga paagi sa kalayo. Dal-on niya ang tambok kag ang dughan sang sapat, kag bayawon niya ang dughan sa presensya sang Ginoo bilang halad nga ginabayaw. 31 Sunugon sang pari nga nagapamuno sang seremonya ang tambok sa halaran, pero ang dughan iya na ni Aaron kag sang iya mga kaliwat. 32-33 Ang tuo nga paa sang sapat ihatag sa sadto nga pari nga nagahalad sang dugo kag sang tambok sini. 34 Ginahatag sang Ginoo ang dughan kag ang paa sang inyo halad sa mga pari nga si Aaron kag ang iya mga kaliwat. Amo ini ang bahin nga ila batunon halin sa inyo hasta san-o.

35 Amo ato ang bahin sang mga halad nga paagi sa kalayo para sa Ginoo nga ginhatag kay Aaron kag sa iya mga kaliwat sang adlaw nga ginhalad sila nga mag-alagad sa Ginoo bilang mga pari. 36 Sa sina nga adlaw nga gin-ordinahan sila, nagsugo ang Ginoo sa mga Israelinhon nga ihatag gid nila atong bahin sang mga pari nga para sa ila hasta san-o, kag tumanon nila ini hasta sa palaabuton nga mga henerasyon.

37 Amo ato ang mga pagsulundan parte sa halad nga ginasunog, halad nga regalo, halad sa pagpakatinlo, halad nga bayad sa sala, halad nga para sa ordinasyon, kag halad nga para sa maayo nga relasyon. 38 Ina nga mga pagsulundan ginhatag sang Ginoo kay Moises didto sa kamingawan sa Bukid sang Sinai, sang tion nga nagsugo siya sa mga Israelinhon nga maghalad sa iya.

Footnotes

  1. 7:5 halad nga paagi sa kalayo: Tan-awa ang footnote sa 1:9.
  2. 7:19 matinlo: buot silingon, takos nga magpartisipar sa mga seremonya sang ila relihiyon.
  3. 7:20 mahigko: buot silingon, indi takos nga magpartisipar sa mga seremonya sang ila relihiyon.
  4. 7:25 puwede ihalad: ukon, ginahalad.

Nouă Traducere În Limba Română

Leviticul 7

Jertfa pentru vină

1În ce priveşte legea jertfei pentru vină, aceasta este o jertfă preasfântă. Animalul adus ca jertfă pentru vină să fie înjunghiat în locul în care se înjunghie animalul adus ca ardere de tot, după care sângele să-i fie stropit pe altar, de jur împrejur. Apoi să fie adusă ca jertfă toată grăsimea – grăsimea cozii şi grăsimea de pe măruntaie – cei doi rinichi cu grăsimea de pe ei şi de pe coapse, precum şi membrana ficatului, care va trebui luată odată cu rinichii. Preotul să le ardă pe altar, ca jertfă mistuită de foc pentru Domnul; aceasta este o jertfă pentru vină. Fiecare bărbat dintre preoţi să mănânce din ea într-un loc sfânt, căci este o jertfă preasfântă.

Jertfa pentru vină se aduce la fel ca jertfa pentru păcat, pentru amândouă fiind valabilă aceeaşi lege; animalul jertfit va fi al preotului care face ispăşirea. De asemenea, preotul care aduce arderea de tot a cuiva, poate păstra pentru sine pielea acelei arderi de tot pe care a jertfit-o. Orice dar de mâncare copt în cuptor şi tot ce este gătit în tigaie sau pe grătar să-i rămână preotului care îl aduce. 10 Dar orice dar de mâncare amestecat cu ulei sau uscat să fie al fiilor lui Aaron, împărţit acestora în mod egal.

Jertfa de pace

11 Iată care este legea cu privire la jertfa de pace[a] pe care cineva vrea s-o aducă în cinstea Domnului: 12 dacă acesta o va aduce drept mulţumire, va trebui să aducă odată cu jertfa de mulţumire şi câteva turte nedospite, amestecate cu ulei; turte subţiri, nedospite, stropite cu ulei şi turte din făină aleasă, amestecată cu ulei. 13 Alături de jertfa de mulţumire, din jertfa lui de pace va trebui să aducă ca dar şi turte de pâine dospită. 14 Din toate acestea să aducă câte o turtă ca dar pentru Domnul; aceasta va fi a preotului care stropeşte sângele jertfei de pace. 15 Carnea jertfei de mulţumire din jertfa lui de pace să fie mâncată în ziua în care este adusă ca jertfă; să nu se lase nimic din ea până dimineaţă. 16 Dar dacă jertfa pe care o aduce este în vederea împlinirii unui jurământ[b] sau este un dar de bunăvoie, aceasta să fie mâncată în ziua în care este adusă, iar ce a mai rămas să se mănânce în ziua următoare. 17 Ceea ce va mai rămâne din carnea jertfei până a treia zi să fie ars. 18 Dacă va mânca cineva din carnea jertfei a treia zi, jertfa lui de pace nu va fi primită. Ea nu i se va lua în considerare celui ce a adus-o, ci va fi privită ca o urâciune, iar cel ce o mănâncă îşi va purta vina.

19 Carnea care a fost atinsă de ceva necurat să nu fie mâncată, ci să fie arsă. Carnea considerată curată însă poate fi mâncată de oricine este curat. 20 Cât despre cel care va mânca din carnea jertfei de pace a Domnului când este necurat, acela să fie nimicit din poporul său. 21 Dacă cineva va atinge un lucru necurat, fie vreo necurăţie omenească, fie vreun animal necurat sau orice altă necurăţie şi va mânca apoi din jertfa de pace a Domnului, să fie nimicit din poporul său.»“

Grăsimea şi sângele interzise

22 Domnul i-a zis lui Moise: 23 „Aşa să le spui israeliţilor: «Să nu mâncaţi grăsime de bou, de oaie sau de capră. 24 Grăsimea unui animal care a murit sau a fost sfâşiat de fiare poate fi folosită la orice altceva, dar de mâncat să nu o mâncaţi. 25 Dacă cineva dintre voi va mânca grăsimea unui animal din care a fost adusă o jertfă mistuită de foc pentru Domnul, cel care o va mânca să fie nimicit din poporul său. 26 Să nu mâncaţi cu sânge nici o pasăre şi nici un animal în nici unul din locurile în care veţi locui. 27 Acela dintre voi care va mânca cu sânge să fie nimicit din poporul său.»“

Partea preotului din jertfa de pace

28 Domnul i-a vorbit din nou lui Moise şi i-a zis: 29 „Iată ce să le mai spui israeliţilor: «Cel ce îşi aduce înaintea Domnului jertfa lui de pace trebuie să aducă Domnului un dar din jertfa lui de pace. 30 Cu mâinile lui să aducă jertfele mistuite de foc; să aducă grăsimea împreună cu pieptul, iar pieptul să fie legănat înaintea Domnului ca o jertfă legănată. 31 Preotul să ardă grăsimea pe altar, iar pieptul să fie al lui Aaron şi al fiilor săi. 32 Spata dreaptă de la jertfele voastre de pace să o daţi preotului drept contribuţie. 33 Acela dintre fiii lui Aaron care aduce sângele şi grăsimea jertfei de pace să oprească spata dreaptă ca parte a lui. 34 Căci Eu am luat de la israeliţi, din jertfele lor de pace, pieptul jertfei legănate şi spata adusă ca jertfă prin ridicare şi le-am dat preotului Aaron şi fiilor săi, aceasta fiind o poruncă veşnică pentru israeliţi. 35 Aceasta este partea dăruită lui Aaron şi fiilor săi din jertfele mistuite de foc pentru Domnul, din ziua în care au fost aduşi să slujească Domnului ca preoţi. 36 Domnul a poruncit ca această parte să le fie dată din partea israeliţilor, din ziua când El i-a uns; aceasta este o poruncă veşnică pentru toate generaţiile.»“

37 Aceasta este legea cu privire la arderea de tot, darul de mâncare, jertfa pentru păcat, jertfa pentru vină, jertfa în vederea învestirii în slujire şi jertfa de pace, 38 pe care Domnul i-a poruncit-o lui Moise pe muntele Sinai, atunci când le-a spus israeliţilor să-şi aducă jertfele înaintea Domnului, în pustia Sinai.

Footnotes

  1. Leviticul 7:11 Vezi nota de la 3:1; şi în vs. 13-37
  2. Leviticul 7:16 A unei promisiuni de a aduce Domnului un dar, ca răspuns la ajutorul dat într-o situaţie anume