Ang Pulong Sang Dios

Leviticus 22

Ang mga Halad sa Dios

1Ginsugo sang Ginoo si Moises nga ihambal ini kay Aaron kag sa iya mga anak nga lalaki:

Indi ninyo pagpakahuy-an ang akon balaan nga ngalan, gani tahura ninyo ang mga halad nga ginahalad sang mga Israelinhon sa akon. Ako amo ang Ginoo.

Kon may ara sa inyo ukon sa inyo mga kaliwat sa palaabuton nga mga henerasyon nga magtandog sang halad nga para sa akon bisan mahigko siya,[a] indi na gid siya makaalagad bilang pari. Ako amo ang Ginoo.

4-7 Wala sing bisan sin-o sa inyo nga makakaon sang halad kon may delikado siya nga balatian sa panit,[b] ukon may nagaguwa sa iya kinatawo tungod sang iya balatian, ukon nahikapan niya ang butang nga mahigko tungod nga nakatandog ini sa patay, ukon naguwaan siya sang semilya, ukon nakatandog siya sang sapat ukon tawo nga ginakabig nga mahigko. Makakaon lang siya sang mga halad kon makapaligo na siya,[c] pero mahulat siya anay hasta sa hapon kon magsalop na ang adlaw kag dayon makakaon na siya sang mga halad nga amo ang iya kalan-on bilang pari.

Indi kamo dapat magkaon sang bisan ano nga karne sang sapat nga napatay lang ukon ginpatay sang iban nga sapat, kay kon himuon ninyo ini kabigon kamo nga mahigko. Ako amo ang Ginoo.

Indi ninyo pag-ibaliwala ang akon ginapatuman sa inyo. Kinahanglan nga tumanon gid ninyo ini agod indi kamo magkasala kag magkalamatay. Ako ang Ginoo nga nagaseparar sa inyo para sa akon.

10 Kamo lang nga mga pari kag ang inyo panimalay ang makakaon sang bahin sang mga halad nga para sa inyo. Indi puwede magkaon sini ang inyo bisita ukon ang inyo sinuhulan nga trabahador. 11 Pero puwede nga magkaon ang suluguon nga ginbakal ninyo ukon natawo sa inyo panimalay. 12 Indi man makakaon sini ang anak nga babayi sang pari nga nakapamana sang indi pari. 13 Pero kon nabalo siya ukon nagbulagay sila sang iya bana nga wala sila sang bata, kag mag-estar siya liwat sa iya amay, makakaon siya sang pagkaon nga ginabaton sang iya amay bilang pari.

Tandaan gid ninyo nga kamo lang nga mga pari kag ang inyo panimalay ang makakaon sang bahin sang mga halad nga para sa inyo. 14 Pero kon ang isa ka tawo nga indi miyembro sang inyo panimalay nakakaon sini nga indi niya hungod, kinahanglan nga ulian niya ini sa inyo kag dugangan pa gid niya sang 20 porsiyento sang bili sini.

15 Kamo nga mga pari, indi ninyo pag-ibaliwala ang mga halad sang mga Israelinhon para sa akon, 16 agod nga sa pagkaon ninyo sini indi kamo makasala kag wala kamo sing salabton. Ako ang Ginoo nga nagaseparar sa inyo para sa akon.

Ang mga Pagsulundan Parte sa Pagpili sang Sapat nga Ihalad

17 Ginsugo sang Ginoo si Moises 18 nga ihambal ini kay Aaron kag sa iya mga anak nga lalaki, sa tanan nga kapareho nila nga mga Israelinhon, pati sa mga indi Israelinhon nga nagaestar upod sa ila:

Kon ang halad nga ginasunog ihalad ninyo bilang halad sa pagtuman sang isa ka panaad ukon halad nga kinabubut-on, 19 kinahanglan nga lalaki ini nga baka, karnero, ukon kanding nga wala sing deperensya agod batunon ko. 20 Indi kamo maghalad sing may deperensya kay indi ko gid ini pagbatunon. 21 Kon ang halad nga para sa maayo nga relasyon ihalad ninyo sa akon bilang halad sa pagtuman sang isa ka panaad ukon halad nga kinabubut-on, kinahanglan nga baka ini ukon karnero ukon kanding nga wala sing deperensya agod batunon ko. 22 Indi kamo maghalad sa akon sang sapat nga bulag, nabalian, napilasan, ukon may balatian sa panit. Indi gid ninyo ini pag-ihalad sa akon sa halaran bilang halad nga paagi sa kalayo. 23 Pero puwede ninyo ihalad bilang halad nga kinabubut-on ang baka ukon karnero ukon kanding nga indi normal ang isa ka parte sang iya lawas, pero indi ini puwede nga ihalad bilang halad sa pagtuman sang isa ka panaad. 24 Indi kamo maghalad sa akon sang sapat nga nasamaran ang iya itlog, ukon ginkapon. Indi gid ninyo ini paghimuon sa inyo lugar. 25 Kag indi man kamo magbakal sang sina nga klase sang mga sapat halin sa mga taga-iban nga lugar kag ihalad sa akon bilang akon pagkaon, kay indi ko ina pagbatunon.

26-27 Ang bag-o natawo nga baka, karnero, ukon kanding dapat magpabilin sa iya inang sa sulod sang pito ka adlaw. Pero halin sa ikawalo nga adlaw puwede na ini ihalad sa akon bilang halad nga paagi sa kalayo. 28 Indi ninyo pag-ihalad sing dungan ang baka ukon karnero ukon kanding kag ang iya tinday sa isa lang ka adlaw.

29 Kon maghalad kamo sang halad sa pagpasalamat sa akon, sundon ninyo ang husto nga pamaagi sa paghalad sini agod batunon ko. 30 Kag kinahanglan nga kaunon ninyo ini sa sina mismo nga adlaw sang paghalad kag indi gid ninyo pagbilinan hasta sa masunod nga aga. Ako amo ang Ginoo.

31 Tumana ninyo ang akon mga sugo. Ako amo ang Ginoo. 32 Indi ninyo pagpakahuy-an ang akon balaan nga ngalan, kag kilalahon ninyo ako nga balaan. Ako ang Ginoo nga nagaseparar sa inyo para sa akon, 33 kag ako amo ang nagpaguwa sa inyo sa Egipto agod mangin inyo Dios. Huo, ako amo ang Ginoo.

Footnotes

  1. 22:3 mahigko siya: buot silingon, indi siya takos nga magpartisipar sa mga seremonya sang ila relihiyon.
  2. 22:4-7 may delikado siya nga balatian sa panit: Tan-awa ang footnote sa 13:2.
  3. 22:4-7 makapaligo na siya: Isa ini ka ritual nga ginahimo sang mga Israelinhon agod mangin matinlo sila kag takos nga magpartisipar sa iban nga mga seremonya sang ila relihiyon.

Thai New Contemporary Bible

เลวีนิติ 22

1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “จงบอกอาโรนกับบุตรชายให้ปฏิบัติต่อเครื่องบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวอิสราเอลนำมาถวายแก่เรานั้นด้วยความเคารพยำเกรง จะได้ไม่เป็นการลบหลู่นามอันบริสุทธิ์ของเรา เราคือพระยาห์เวห์

“จงบอกกับพวกเขาว่า ‘นับแต่นี้ต่อไปทุกชั่วอายุ ลูกหลานของเจ้าคนใดซึ่งเป็นมลทินตามระเบียบพิธี แต่ยังขืนเข้าใกล้เครื่องบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวอิสราเอลนำมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้นั้นจะต้องถูกตัดขาด ไม่ให้มาอยู่ต่อหน้าเรา เราคือพระยาห์เวห์

“ ‘ถ้าลูกหลานคนใดของอาโรนที่เป็นโรคติดต่อทางผิวหนัง[a]หรือมีสิ่งที่หลั่งออกจากร่างกาย ห้ามกินเครื่องบูชาอันศักดิ์สิทธิ์จนกว่าจะรับการชำระให้บริสุทธิ์แล้ว เขาจะเป็นมลทินด้วยถ้าเขาแตะต้องสิ่งที่แปดเปื้อนจากศพหรือจากคนที่หลั่งน้ำอสุจิ หรือถ้าเขาแตะต้องสัตว์เลื้อยคลานที่ทำให้เขาเป็นมลทิน หรือแตะต้องผู้ที่ทำให้เขาเป็นมลทิน ไม่ว่าจะเป็นมลทินในลักษณะใดก็ตาม ผู้ที่แตะต้องสิ่งเหล่านั้นจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น เขาจะต้องไม่กินเครื่องบูชาอันศักดิ์สิทธิ์จนกว่าจะได้อาบน้ำชำระตัว เมื่อดวงอาทิตย์ลับไปแล้ว เขาจึงจะสะอาด และกินเครื่องบูชาอันศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ เพราะเป็นอาหารของเขา เขาต้องไม่กินสัตว์ใดซึ่งตายเองหรือถูกสัตว์ป่าฆ่าตาย เพราะจะทำให้เขาเป็นมลทิน เราคือพระยาห์เวห์

“ ‘ปุโรหิตทั้งหลายต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของเรา เพื่อเขาจะไม่มีความผิดและตายเพราะลบหลู่สิ่งเหล่านั้น เราคือพระยาห์เวห์ผู้ทำให้พวกเขาบริสุทธิ์[b]

10 “ ‘ผู้ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของปุโรหิต ห้ามกินเครื่องบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนปุโรหิตหรือลูกจ้างก็กินไม่ได้ 11 ยกเว้นทาสที่ปุโรหิตซื้อตัวมาหรือลูกทาสที่เกิดในเรือนของปุโรหิตสามารถกินอาหารดังกล่าวได้ 12 หากบุตรสาวของปุโรหิตแต่งงานกับคนที่ไม่ได้เป็นปุโรหิต ห้ามนางกินเครื่องบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับส่วนแบ่งมานั้น 13 แต่หากลูกสาวของปุโรหิตเป็นม่ายหรือหย่าร้างและไม่มีบุตร แล้วนางกลับมาอาศัยอยู่บ้านบิดาเหมือนตอนที่ยังเป็นสาว นางจะกินอาหารของบิดาได้อีก ผู้ใดก็ตามที่ไม่มีสิทธิ์ อย่ากินอาหารนี้

14 “ ‘หากผู้ใดกินเครื่องบูชาอันศักดิ์สิทธิ์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เขาต้องคืนให้แก่ปุโรหิตตามจำนวนที่เขากินไป และเพิ่มอีกหนึ่งในห้าของมูลค่าของสิ่งนั้น 15 ปุโรหิตจะต้องไม่ลบหลู่เครื่องบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวอิสราเอลนำมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 16 โดยยอมให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์กินเครื่องบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นเหตุให้พวกเขามีความผิดต้องชดใช้ เราคือพระยาห์เวห์ผู้ทำให้พวกเขาบริสุทธิ์’ ”

เครื่องบูชาซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ

17 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า 18 “จงกล่าวแก่อาโรนกับบุตรชายและปวงชนอิสราเอลว่า ‘หากชาวอิสราเอลหรือคนต่างด้าวคนใดที่อาศัยในหมู่พวกเจ้า จะถวายเครื่องเผาบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าจะถวายตามสัตย์ปฏิญาณหรือเป็นเครื่องบูชาตามความสมัครใจ 19 เจ้าจะต้องถวายสัตว์ตัวผู้ที่ไม่มีตำหนิ ไม่ว่าจะเป็นวัว แกะ หรือแพะ เพื่อของถวายนั้นจะเป็นที่ยอมรับแทนตัวเจ้า 20 อย่านำสิ่งใดที่มีตำหนิมาถวาย เพราะว่าสิ่งนั้นจะไม่เป็นที่ยอมรับแทนตัวเจ้า 21 ผู้ใดคัดเลือกสัตว์จากฝูงวัวหรือฝูงแพะแกะเป็นเครื่องสันติบูชาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าจะทำตามสัตย์ปฏิญาณหรือถวายตามความสมัครใจ จะต้องถวายสัตว์ที่ไม่มีตำหนิจึงจะเป็นที่ยอมรับ 22 อย่าถวายสัตว์ตาบอด พิกลพิการหรือไม่สมประกอบ มีแผล เป็นเรื้อน หรือโรคผิวหนังอื่นๆ แด่องค์พระผู้เป็นเจ้า อย่านำมาวางบนแท่นบูชา ถวายเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 23 แต่ถ้าลูกวัวหรือลูกแกะที่นำมาถวายมีอวัยวะส่วนใดงอกผิดปกติหรือขาดหายไป อาจจะถวายเป็นเครื่องบูชาตามความสมัครใจได้ แต่จะไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นของถวายตามสัตย์ปฏิญาณ 24 สัตว์ตัวใดมีอวัยวะเพศไม่ปกติ ลีบ หรือถูกตอน อย่านำมาถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า เจ้าอย่าทำเช่นนี้ในดินแดนของเจ้า 25 เจ้าอย่ารับสัตว์เหล่านี้จากมือของคนต่างด้าวและถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าของเจ้า เพราะสัตว์ที่พิการและมีตำหนิจะไม่เป็นที่ยอมรับแทนตัวเจ้า’ ”

26 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า 27 “เมื่อลูกวัว แกะ หรือแพะเกิดมา จงปล่อยมันไว้กับแม่เป็นเวลาเจ็ดวัน ตั้งแต่วันที่แปดเป็นต้นไปจึงจะเป็นที่ยอมรับให้เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า 28 อย่าฆ่าลูกและแม่ของวัวหรือแกะในวันเดียวกัน

29 “เมื่อถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องถวายตามวิธีซึ่งจะเป็นที่ยอมรับแทนตัวเจ้า 30 จงกินให้หมดในวันนั้น อย่าเหลือค้างถึงวันรุ่งขึ้น เราคือพระยาห์เวห์

31 “จงถือรักษาและปฏิบัติตามคำสั่งของเรา เราคือพระยาห์เวห์ 32 อย่าลบหลู่นามอันบริสุทธิ์ของเรา ชนอิสราเอลจะต้องรับรู้ว่าเราบริสุทธิ์ เราคือพระยาห์เวห์ผู้ทำ[c] ให้เจ้าบริสุทธิ์[d] 33 และเป็นผู้นำเจ้าออกจากอียิปต์เพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้า เราคือพระยาห์เวห์”

Footnotes

  1. 22:4 โดยปกติแปลว่า โรคเรื้อน แต่คำภาษาฮีบรูอาจหมายถึง โรคผิวหนังต่างๆ ไม่จำเป็นต้องหมายถึงโรคเรื้อนเท่านั้น
  2. 22:9 หรือผู้ชำระเขาให้บริสุทธิ์หรือผู้ที่แยกเขาไว้ให้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับข้อ 16
  3. 22:32 หรือได้กระทำ
  4. 22:32 หรือผู้ชำระเจ้าให้บริสุทธิ์หรือผู้ที่แยกเจ้าไว้ให้บริสุทธิ์