Ang Pulong Sang Dios

Job 38

Naghambal ang Dios

1Dayon nagsabat ang Ginoo kay Job halin sa buhawi, “Sin-o ka nga magpangduhaduha sang akon kaalam? Ang imo mga ginapanghambal nagapakita lang nga wala ka sing may nahibaluan. Karon, ihanda ang imo kaugalingon, kag sabta ang akon mga pamangkot. Sa diin ka bala sang ginhimo ko ang pundasyon sang kalibutan? Sugiri ako kon may nahibaluan ka. Nakahibalo ka bala kon sin-o ang nagbuot sang kadakuon sang sini nga pundasyon ukon ang nagtakos sini? Nakahibalo ka man bala! Ano bala ang nagasuportar sa pundasyon sang kalibutan? Kag sin-o ang nagbutang sang sini nga pundasyon samtang nagakinanta sing tingob ang mga bituon sa kaagahon kag nagahinugyaw sa kalipay ang tanan nga anghel?[a] Sin-o bala ang nagpat-od sang dulunan sang dagat sang magsagawak ini halin sa kadadalman? Ako ang nagtabon sa dagat sang mga panganod kag sang kadulom. 10 Ginbutangan ko sang dulunan ang dagat; daw pareho lang nga ginsiradhan ko ini kag gintrangkahan. 11 Ginsilingan ko ang dagat, ‘Hasta ka lang diri kag indi ka na maglapaw pa; hasta lang diri ang imo dalagko nga mga balod.’

12 Job, sa bilog mo nga kabuhi, nakasugo ka bala sa adlaw nga magbutlak sa kaagahon, 13 agod nga ang kasanag sini magasilak sa bug-os nga kalibutan kag magapauntat sa kalautan nga ginahimo sa kagab-ihon? 14 Tungod sa kasanag sini, ang kalibutan maathag pareho sa marka sang selyo ukon sang pinil-an sang bayo. 15 Ang kasanag nagadisturbo sa mga malaot, kay indi sila makahalit sa iban.

16 “Nakakadto ka na bala sa mga tuburan sa kadadalman sang dagat ukon sa pinakamadalom nga bahin sang dagat? 17 Napakita na bala sa imo ang mga puwertahan pakadto sa madulom nga lugar sang mga patay? 18 Nakahibalo ka bala kon daw ano kadako sang kalibutan? Sugiri ako kon nahibaluan mo ini tanan! 19 Nakahibalo ka bala kon sa diin nagahalin ang kasanag ukon ang kadulom? 20 Kag mapabalik mo bala sila sa ila ginhalinan? 21 Nakahibalo ka man bala! Kay natawo ka man bala sang una pa kag dugay ka na sa kalibutan!

22 “Nakakadto ka na bala sa lugar nga ginahalinan sang snow ukon ulan nga yelo? 23 Ini nga mga yelo ginatigana ko para sa tion sang kagamo kag sa tion sang inaway. 24 Nakahibalo ka bala kon diin ang alagyan pakadto sa lugar nga ginahalinan sang kilat[b] ukon sa lugar nga ginahalinan sang hangin nga halin sa sidlangan? 25 Sin-o bala ang naghimo sang alagyan sang ulan kag sang bagyo? 26 Sin-o bala ang nagapadala sang ulan sa desierto, sa lugar nga wala sing may nagaestar nga tawo? 27 Sin-o bala ang nagapadala sang ulan sa kamingawan agod magtubo ang mga hilamon? 28 Sin-o bala ang ginhalinan[c] sang ulan, sang tun-og, 29 kag sang yelo nga halin sa langit? 30 Nagayelo ang tubig pareho katig-a sang bato, pati ang ibabaw nga bahin sang dagat. 31 Mahigot mo bala ukon mahubad ang grupo sang mga bituon nga ginatawag Pleades kag Orion? 32 Matuytuyan mo bala ang mga bituon sa pagguwa sa ila husto nga tion? Matuytuyan mo man bala ang grupo sang mga bituon nga ginatawag Dako kag Gamay nga mga Oso? 33 Nahibaluan mo bala ang mga sistema nga nagagahom sa kalangitan? Mapaluntad mo bala ina nga mga sistema diri sa kalibutan? [d] 34 Makamando ka bala sa mga panganod nga paulanan ka sing madamol? 35 Makasugo ka bala sa kilat sa pagkirab? Mapatuman mo bala ini sa imo? 36 Sin-o ang nagahatag sang kaalam kag pag-intiendi sa tawo?[e] 37 Sin-o bala ang maalam nga makaisip sang mga panganod? Sin-o bala ang makaula sang tubig halin sa langit 38 nga makapabilog sang yab-ok?

39 “Ikaw bala ang nagapangita sang kalan-on sang mga leon kag nagabusog sa ila 40 samtang nagahukmong sila sa ila mga palanaguan ukon sa mga kahoy-kahoy? 41 Sin-o bala ang nagapakaon sa mga uwak kon ginagutom sila kag kon ang ila mga buto mangayo sang pagkaon sa akon?

Footnotes

 1. 38:7 tanan nga anghel: sa literal, tanan nga anak sang Dios.
 2. 38:24 kilat: ukon, kasanag.
 3. 38:28 ginhalinan: sa literal, amay.
 4. 38:33 sistema… kalangitan: Ang buot silingon sini mga laws of nature.
 5. 38:36 Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sa sini nga bersikulo.

Thai New Contemporary Bible

โยบ 38

องค์พระผู้เป็นเจ้า

1แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบโยบออกมาจากพายุว่า

“นี่ใครหนอที่บดบังคำปรึกษาของเรา
ด้วยถ้อยคำที่ปราศจากความรู้?
จงคาดเอวอย่างลูกผู้ชาย
เราจะถาม แล้วเจ้าจงตอบ

“เจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อเราวางฐานรากของโลก?
หากเจ้าเข้าใจ จงบอกเรามาเถิด
ใครที่กำหนดขนาดให้โลก? เจ้าย่อมรู้แน่นอน!
ใครหนอเป็นผู้ขึงเชือกวัดรอบโลก?
อะไรที่ค้ำจุนฐานรากของมันไว้
และใครเป็นผู้วางศิลามุมเอกของมัน
ขณะที่เหล่าดวงดาวแห่งรุ่งอรุณขับขานบทเพลงด้วยกัน
และทูตสวรรค์ทั้งมวล[a]โห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดี?

“ใครเป็นผู้ปิดประตูกั้นทะเล
เมื่อมันพุ่งขึ้นมาเหมือนออกจากครรภ์
เมื่อเราใช้เมฆเป็นอาภรณ์ของมัน
ใช้ความมืดทึบห่อหุ้มมัน
10 เมื่อเรากำหนดขอบเขตจำกัดมันไว้
ตั้งประตูและดาลกั้นไว้
11 เมื่อเราพูดว่า ‘เจ้าไปได้ไกลแค่นี้ จะไปไกลกว่านี้ไม่ได้
คลื่นคะนองของเจ้าจะหยุดอยู่ตรงนี้แหละ’?

12 “เจ้าเคยบงการรุ่งอรุณ
หรือกำหนดตำแหน่งให้แก่รุ่งสาง
13 เพื่อให้มันสาดแสงไปถึงชายขอบแผ่นดิน
และสลัดคนชั่วออกไปใช่ไหม?
14 แผ่นดินเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเหมือนดินเหนียวซึ่งถูกประทับตรา
ลักษณะของมันโดดเด่นออกมาเหมือนของเสื้อผ้าอาภรณ์
15 คนชั่วร้ายไม่ได้รับความสว่าง
และแขนที่เงื้อง่าของเขาก็ถูกหัก

16 “เจ้าเคยเดินทางไปถึงที่ตาน้ำของห้วงสมุทร
หรือเดินในห้วงลึกของมันไหม?
17 ประตูของความตายเคยเผยให้เจ้าเห็นบ้างไหม?
เคยเห็นประตูแห่งเงามัจจุราช[b]ไหม?
18 เจ้าหยั่งรู้ความกว้างใหญ่ของโลกหรือไม่?
หากเจ้ารู้ทุกสิ่งนี้ จงบอกเรามาเถิด

19 “หนทางที่นำไปสู่ที่อยู่ของความสว่างอยู่ที่ไหน?
และความมืดพำนักอยู่ที่ไหน?
20 เจ้านำพวกมันกลับไปยังที่ของพวกมันได้หรือ?
เจ้ารู้จักเส้นทางไปยังที่อยู่ของพวกมันหรือ?
21 แน่ละ เจ้าย่อมรู้ เพราะเจ้าเกิดมาแล้ว!
และอยู่มานานหลายปีแล้ว!

22 “เจ้าเคยไปเยือนคลังหิมะหรือ?
เคยเห็นแหล่งลูกเห็บใช่ไหม?
23 ซึ่งเราสงวนไว้เพื่อยามมีปัญหา
สำหรับใช้ในศึกสงคราม
24 ทางไปสู่จุดที่ฟ้าแลบกระจายตัวอยู่ที่ไหน?
หรือที่ลมตะวันออกพัดกระจายไปทั่วโลกอยู่ที่ไหน?
25 ใครขุดช่องให้ห่าฝน
และทำทางให้พายุฟ้าคะนอง
26 เพื่อรดดินแดนซึ่งไม่มีใครอยู่อาศัย
รดถิ่นกันดารซึ่งไม่มีใครอยู่
27 เพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ดินแดนอันแห้งแล้งแตกระแหง
และให้หญ้าอ่อนผลิขึ้นมา?
28 ฝนมีพ่อหรือ?
ใครให้กำเนิดหยาดน้ำค้าง?
29 น้ำแข็งออกมาจากครรภ์ของผู้ใด?
ใครให้กำเนิดน้ำค้างแข็งแห่งฟ้าสวรรค์?
30 น้ำนั้นแข็งตัวเหมือนศิลาเมื่อใด?
พื้นผิวแห่งห้วงน้ำลึกแข็งตัวเมื่อใด?

31 “เจ้ามัดดาวลูกไก่ที่สวยงาม[c]ให้เป็นกลุ่มก้อนได้หรือ?
หรือคลายเชือกให้ดาวไถได้หรือ?
32 เจ้าสามารถนำหมู่ดาวต่างๆ มาตามฤดูกาลของมัน[d]ได้หรือ?
หรือนำกลุ่มดาวจระเข้พร้อมทั้งบริวารของมันให้โคจรได้หรือ?
33 เจ้ารู้กฎระเบียบของจักรวาลหรือ?
เจ้าตั้งอาณาจักรของพระเจ้า[e]เหนือโลกได้หรือ?

34 “เจ้าสามารถร้องบอกเมฆ
และทำให้มันรินฝนลงมาจนตัวเจ้าเปียกชุ่มได้หรือ?
35 เจ้าบันดาลให้เกิดฟ้าแลบได้หรือ?
มันรายงานต่อเจ้าหรือว่า ‘พวกเราอยู่ที่นี่’?
36 ใครเป็นผู้ให้สติปัญญาแก่จิตใจ[f]
หรือให้ความเข้าใจแก่ความคิด[g]?
37 ใครมีปัญญาพอที่จะนับจำนวนเมฆได้ครบ?
ใครเป็นผู้คว่ำคนโทน้ำแห่งฟ้าสวรรค์ลงมา
38 เมื่อฝุ่นธุลีแห้งกรัง
และก้อนดินเกาะกันแน่น?

39 “เจ้าล่าเหยื่อให้นางสิงห์
และเลี้ยงดูสิงโตที่หิวโหยหรือ?
40 เมื่อมันนอนอยู่ในถ้ำ
หรือซุ่มรออยู่ในพงรก
41 ใครหาอาหารให้นกกา
เมื่อลูกอ่อนของมันร้องต่อพระเจ้า
และกระเสือกกระสนเพราะขาดอาหาร?

Footnotes

 1. 38:7 หรือบุตรของพระเจ้า
 2. 38:17 หรือประตูแห่งเงามืดทึบ
 3. 38:31 หรือดาวลูกไก่ที่ระยิบระยับหรือดาวลูกไก่ที่เรียงราย
 4. 38:32 หรือดาวประจำรุ่งในฤดูกาลของมัน
 5. 38:33 หรือของพระองค์หรือของพวกเขา
 6. 38:36 ในภาษาฮีบรูคำนี้มีความหมายไม่ชัดเจน
 7. 38:36 ในภาษาฮีบรูคำนี้มีความหมายไม่ชัดเจน