Ang Pulong Sang Dios

Hukom 13

Ang Pagkatawo ni Samson

1Naghimo liwat sing malain ang mga Israelinhon sa panulok sang Ginoo, gani ginpasakop sila sang Ginoo sa mga Filistinhon sa sulod sang 40 ka tuig.

Sa sina nga panahon may isa ka lalaki nga ang iya ngalan si Manoa. Sakop siya sang tribo ni Dan, kag nagaestar siya sa Zora. Ang asawa niya indi makabata. Isa ka adlaw, nagpakita ang anghel sang Ginoo sa iya asawa kag nagsiling, “Hasta subong wala ka pa sing bata. Pero sa indi madugay magabusong ka kag magabata sing lalaki. Karon, indi ka na mag-inom sang bino ukon sang bisan ano nga klase sang ilimnon nga makahulubog, ukon magkaon sang bisan ano nga pagkaon nga ginakabig nga mahigko. Kay ang bata nga matawo sa imo idedikar sa Dios bilang isa ka Nazareo, kag indi mo gid pagguntingan ang iya buhok. Pagaluwason niya ang Israel sa mga Filistinhon.”

Ginsugiran sang babayi ang iya bana. Siling niya, “Nagpakita sa akon ang isa ka alagad sang Dios nga daw sa anghel sang Dios. Kinulbaan ako! Wala ako nagpamangkot kon taga-diin siya kag wala man siya nagsugid kon sin-o siya. Nagsiling siya sa akon nga magabusong ako kag magabata sing lalaki. Ginhambalan man niya ako nga indi na ako mag-inom sang bino ukon sang bisan ano nga klase sang ilimnon nga makahulubog, ukon magkaon sang bisan ano nga pagkaon nga ginakabig nga mahigko, kay ang bata nga matawo sa akon idedikar sa Dios bilang isa ka Nazareo halin sa iya pagkatawo hasta nga mapatay siya.”

Tungod sini nagpangamuyo si Manoa sa Ginoo. Siling niya, “Ginoo, kon mahimo pabalika ang imo alagad nga ginpadala mo agod tudluan kami kon ano ang dapat namon nga himuon sa bata kon matawo na siya.”

Ginpamatian sang Dios ang pangamuyo ni Manoa. Nagpakita liwat ang anghel sang Dios sa asawa ni Manoa samtang nagapungko siya sa uma nga nagaisahanon lang. 10 Dali-dali niya nga ginpangita ang iya bana kag ginsilingan, “Manoa, dali! Ari na ang tawo nga nagpakita sa akon sang isa ka adlaw.” 11 Nagtindog si Manoa kag nagsunod sa iya asawa. Pagkakita niya sa tawo, ginpamangkot niya, “Ikaw bala ang nagpakighambal sa akon asawa?” Nagsabat siya, “Huo.” 12 Nagpamangkot si Manoa sa iya, “Kon matuman na ang ginsiling mo, ano bala ang mga pagsulundan parte sa pagkabuhi kag buluhaton sang bata?” 13 Nagsabat ang anghel, “Kinahanglan sundon sang imo asawa ang tanan nga ginsiling ko sa iya. 14 Indi siya magkaon sang bisan ano nga halin sa ubas. Indi man siya mag-inom sang bino ukon sang bisan ano nga klase sang ilimnon nga makahulubog, ukon magkaon sang bisan ano nga pagkaon nga ginakabig nga mahigko. Kinahanglan sundon gid niya ang tanan nga ginsiling ko sa iya.”

15 Nagsiling si Manoa sa anghel, “Indi ka anay maghalin kay maihaw kami sang bataon nga kanding para sa imo.” 16 Nagsabat ang anghel, “Bisan magpabilin pa ako, indi ko pagkaunon ang ipreparar mo nga pagkaon. Maayo pa nga maghalad ka na lang sang halad nga ginasunog para sa Ginoo.” (Wala nakahibalo si Manoa nga anghel gali ato sang Ginoo.)

17 Nagpamangkot si Manoa, “Ano ang imo ngalan, agod mapadunggan ka namon sa tion nga matuman ang imo ginsiling?” 18 Nagsabat ang anghel, “Ngaa gusto gid ninyo nga mahibaluan ang akon ngalan? Mabudlay ini intiendihon.” 19 Dayon nagkuha si Manoa sang bataon nga kanding kag halad nga regalo, kag ginhalad niya ini sa ibabaw sang halaran nga bato para sa Ginoo. Kag samtang nagatulok si Manoa kag ang iya asawa, naghimo ang Ginoo sang makatilingala nga butang. 20 Nakita nila ang anghel sang Ginoo nga nagapaibabaw pa-langit kaupod sa kalayo nga nagadabadaba paibabaw. Tungod sa ila nakita, nagluhod dayon ang mag-asawa. 21 Halin sadto wala na nila liwat makita ang anghel. Didto nila nareyalisar nga anghel gali ato sang Ginoo.

22 Nagsiling si Manoa sa iya asawa, “Sigurado gid nga mapatay kita kay nakita naton ang Dios.” 23 Pero nagsabat ang iya asawa, “Kon gusto sang Ginoo nga patyon kita, wala niya kuntani pagbatuna ang aton mga halad. Wala man niya kuntani ginpakita sa aton ato nga milagro ukon ginsugid sa aton ang parte sa bata.”

24 Nag-abot ang tion nga nagbata ang asawa ni Manoa. Lalaki ang iya bata kag gin-ngalanan nila nga Samson. Nagdako ang bata kag ginbendisyunan siya sang Ginoo. 25 Ang Espiritu sang Ginoo nagsugod sa pagpanghikot sa iya samtang didto siya sa kampo ni Dan,[a] sa tunga-tunga sang Zora kag Eshtaol.

Footnotes

  1. 13:25 kampo ni Dan: ukon, Mahane Dan.

New American Standard Bible

Judges 13

Philistines Oppress Again

1Now the sons of Israel again did evil in the sight of the Lord, so that the Lord gave them into the hands of the Philistines forty years.

There was a certain man of Zorah, of the family of the Danites, whose name was Manoah; and his wife was barren and had borne no children. Then the angel of the Lord appeared to the woman and said to her, “Behold now, you are barren and have borne no children, but you shall conceive and give birth to a son. Now therefore, be careful not to drink wine or strong drink, nor eat any unclean thing. For behold, you shall conceive and give birth to a son, and no razor shall come upon his head, for the boy shall be a Nazirite to God from the womb; and he shall begin to deliver Israel from the hands of the Philistines.” Then the woman came and told her husband, saying, “A man of God came to me and his appearance was like the appearance of the angel of God, very awesome. And I did not ask him where he came from, nor did he tell me his name. But he said to me, ‘Behold, you shall conceive and give birth to a son, and now you shall not drink wine or strong drink nor eat any unclean thing, for the boy shall be a Nazirite to God from the womb to the day of his death.’”

Then Manoah entreated the Lord and said, “O Lord, please let the man of God whom You have sent come to us again that he may teach us what to do for the boy who is to be born.” God listened to the voice of Manoah; and the angel of God came again to the woman as she was sitting in the field, but Manoah her husband was not with her. 10 So the woman ran quickly and told her [a]husband, “Behold, the man who [b]came the other day has appeared to me.” 11 Then Manoah arose and followed his wife, and when he came to the man he said to him, “Are you the man who spoke to the woman?” And he said, “I am.” 12 Manoah said, “Now when your words come to pass, what shall be the boy’s mode of life and his vocation?” 13 So the angel of the Lord said to Manoah, “Let the woman pay attention [c]to all that I said. 14 She should not eat anything that comes from the vine nor drink wine or strong drink, nor eat any unclean thing; let her observe all that I commanded.”

15 Then Manoah said to the angel of the Lord, “Please let us detain you so that we may prepare a young goat for you.” 16 The angel of the Lord said to Manoah, “Though you detain me, I will not eat your [d]food, but if you prepare a burnt offering, then offer it to the Lord.” For Manoah did not know that he was the angel of the Lord. 17 Manoah said to the angel of the Lord, “What is your name, so that when your words come to pass, we may honor you?” 18 But the angel of the Lord said to him, “Why do you ask my name, seeing it is [e]wonderful?” 19 So Manoah took the young goat with the grain offering and offered it on the rock to the Lord, and He performed wonders while Manoah and his wife looked on. 20 For it came about when the flame went up from the altar toward heaven, that the angel of the Lord ascended in the flame of the altar. When Manoah and his wife saw this, they fell on their faces to the ground.

21 Now the angel of the Lord did not appear to Manoah or his wife again. Then Manoah knew that he was the angel of the Lord. 22 So Manoah said to his wife, “We will surely die, for we have seen God.” 23 But his wife said to him, “If the Lord had desired to kill us, He would not have accepted a burnt offering and a grain offering from our hands, nor would He have shown us all these things, nor would He have let us hear things like this at this time.”

24 Then the woman gave birth to a son and named him Samson; and the child grew up and the Lord blessed him. 25 And the Spirit of the Lord began to stir him in [f]Mahaneh-dan, between Zorah and Eshtaol.

Footnotes

  1. Judges 13:10 Lit husband, and said to him
  2. Judges 13:10 Lit came to me
  3. Judges 13:13 Lit from
  4. Judges 13:16 Lit bread
  5. Judges 13:18 I.e. incomprehensible
  6. Judges 13:25 I.e. the camp of Dan