Ang Pulong Sang Dios

Ezra 1

Ginpabalik ni Haring Cyrus ang mga Judio sa Ila Duta

1Sang nahauna nga tuig sang paghari ni Cyrus sa Persia, gintandog sang Ginoo ang tagipusuon ni Cyrus nga magsulat sang isa ka pahibalo nga ibantala sa bug-os niya nga ginharian. Natabo ini agod matuman ang ginsiling sang Ginoo paagi kay Jeremias.[a]

“Amo ini ang pahibalo ni Haring Cyrus sang Persia:

“Ginhatag sa akon sang Ginoo, ang Dios sang langit,[b] ang tanan nga ginharian diri sa kalibutan, kag gintugyanan niya ako sa pagpatindog sang templo para sa iya didto sa Jerusalem nga sakop sang Juda. Kamo tanan nga katawhan sang Dios, magbalik na kamo sa Jerusalem kag patinduga ninyo liwat didto ang templo sang Ginoo, ang Dios sang Israel, nga nagapuyo sa sina nga siyudad. Kag kabay pa nga updan niya kamo. Ang mga katawhan sa mga lugar nga ginaestaran ninyo nga mga Israelinhon nga nagkalabilin, dapat magbulig sa inyo, sa inyo nga paglakat. Maghatag sila sang mga pilak kag bulawan, mga kinahanglanon nga mga butang, mga sapat, kag kinabubut-on nga bulig para sa templo sang Dios sa Jerusalem.”

May mga Israelinhon nga gintandog sang Dios nga magbalik sa Jerusalem. Gani nagpreparar sila sa pagkadto didto agod patindugon ang templo sang Ginoo. Kaupod sa ila amo ang mga pangulo sang mga pamilya sang tribo ni Juda kag sang tribo ni Benjamin, ang mga pari, kag ang mga Levita. Ang iban nga mga katawhan nagbulig sa ila paagi sa paghatag sang mga kagamitan nga hinimo halin sa pilak, mga bulawan, mga kinahanglanon nga mga butang, mga sapat, iban pa nga malahalon nga mga butang, kag kinabubut-on nga bulig para sa templo.

Gin-uli man sa ila ni Haring Cyrus ang mga kagamitan sa templo sang Ginoo nga ginkuha ni Haring Nebucadnezar sa Jerusalem kag gindala sa templo sang iya mga dios-dios. Gintugyan ini ni Haring Cyrus kay Mitredat nga tresurero sang iya ginharian. Gin-isip ini ni Mitredat kag ginhatag ang lista kay Sheshbazar, ang gobernador sang Juda. 9-10 Amo ini ang gin-isip nga mga kagamitan:[c]

bulawan nga mga bandehado30
pilak nga mga bandehado1,000
mga kutsilyo[d]29
bulawan nga mga yahong30
pilak nga mga yahong410
iban pa nga mga kagamitan1,000

11 Tanan-tanan, may mga 5,400 ka kagamitan nga bulawan kag pilak. Gindala ini tanan ni Sheshbazar sang nagbalik siya sa Jerusalem halin sa Babilonia kaupod sang iban nga mga ginbihag.

Footnotes

  1. 1:1 agod matuman ang ginsiling sang Ginoo paagi kay Jeremias nga mahilway ang mga Israelinhon sa pagkabihag sa Babilonia pagkaligad sang 70 ka tuig. (Tan-awa ang Jeremias 25:11; 29:10.)
  2. 1:2 Dios sang langit: ukon, Dios nga ara sa langit; ukon, Dios nga naghimo sang langit; ukon, Dios nga labaw sa tanan.
  3. 1:9-10 Ang mga masunod indi mapat-od sa Hebreo kon ano gid nga mga kagamitan.
  4. 1:9-10 kutsilyo: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini.

Het Boek

Ezra 1

De herbouw van de tempel door Kores aangekondigd

1In het eerste jaar dat Kores koning van Perzië was, vervulde de Here een profetie van Jeremia. Hij bewoog koning Kores ertoe een oproep door zijn hele land te laten gaan die luidde: ‘Ik, Kores, koning van Perzië, kondig hierbij aan dat de Here, de God van Israël, die mij alle koninkrijken op aarde heeft gegeven, mij heeft opgedragen de tempel in Jeruzalem te herbouwen. Allen in mijn rijk die tot het volk van God behoren, mogen terugkeren naar Jeruzalem om, met hulp van hun God, de tempel van de Here, de God van Israël, die in Jeruzalem woont, weer op te bouwen. Degenen die níet meegaan, moeten hen die wél gaan, steunen met zilver en goud, allerlei goederen en vee. Deze steun komt bij de vrijwillige gift voor de herbouw van de tempel van God in Jeruzalem.’

De Geest van God gaf de leiders van de stammen Juda en Benjamin en de priesters en Levieten het verlangen meteen naar Jeruzalem terug te keren om de tempel te herbouwen. Al hun buren hielpen hen zoveel mogelijk en gaven giften mee voor de tempel. Koning Kores schonk een aantal gouden schalen en andere kostbare voorwerpen. Die had koning Nebukadnezar meegenomen uit de tempel in Jeruzalem en neergezet in de tempels van zijn eigen goden. Koning Kores gaf Mithredath, de schatbewaarder van Perzië, opdracht deze geschenken te overhandigen aan Sesbazzar, de leider van Juda. Kores schonk dertig gouden schalen, duizend zilveren schalen, negenentwintig messen, dertig gouden bekers, 10 vierhondertien zilveren bekers en duizenden andere voorwerpen. 11 In totaal vijfduizendvierhonderd gouden en zilveren voorwerpen werden Sesbazzar overhandigd. Hij moest ervoor zorgen dat alles van Babel naar Jeruzalem werd gebracht bij de terugkeer van de ballingen.