Ang Pulong Sang Dios

Colosas 2

1Luyag ko nga mahibaluan ninyo nga puwerte gid ang akon pangabudlay para sa inyo kag sa mga taga-Laodicea, kag pati man sa iban nga wala pa nakakita sa akon. Ginahimo ko ini para mapabaskog ko kamo kag sila. Gintudluan ko kamo nga may paghigugma, kag ginapaabot ko nga maintiendihan gid ninyo kag mahibaluan ang tinago nga plano sang Dios parte kay Cristo. Si Cristo amo ang ginahalinan sang tanan nga kaalam kag pag-intiendi.

Ginasugid ko ini sa inyo agod wala sing may makadaya sa inyo paagi sa ila makahalaylo nga mga pulong. Kay bisan wala ako dira sa inyo, permi ko kamo ginadumdom, kag nalipay gid ako tungod nga maayo ang inyo pag-inupdanay kag malig-on gid ang inyo pagtuo kay Cristo.

Si Cristo ang Dapat Naton Sundon

Tungod nga ginkilala na ninyo si Cristo Jesus bilang Ginoo,[a] dapat magpadayon kamo sa iya. Magpanggamot kamo sa iya kag magtubo. Magpakalig-on kamo sa pagtuo nga gintudlo sa inyo, kag magpasalamat man kamo permi sa Dios.

Mag-andam kamo sa mga tawo nga gusto maghaylo sa inyo sa ila mga pilosopiya nga wala sing pulos kag pangdaya lang. Ining mga ginatudlo nila indi halin kay Cristo kundi mga tradisyon lang sang tawo kag mga sistema nga halin lang diri sa kalibutan. Ang matuod, si Cristo nangin tawo, kag bisan nangin tawo siya, ara pa gihapon sa iya ang iya pagka-Dios. 10 Ang bugana nga kabuhi ara sa inyo[b] tungod nga kamo ara kay Cristo nga nagagahom sa tanan nga mga espiritu nga nagahari kag may awtoridad.

11 Tungod nga kamo ara kay Cristo, natuli na kamo. Pero indi ina pareho sang pagtuli sang mga Judio nga may ginakuha sa lawas sang tawo, kundi ang malain nga mga handom sang inyo lawas nga makasasala amo ang ginkuha ni Cristo. 12 Kay ang pagbautiso sa inyo nagakahulugan nga ginlubong kamo upod ni Cristo. Kag tungod nga kamo ara kay Cristo, ginbanhaw man kamo upod niya, kay nagsalig kamo sa gahom sang Dios nga nagbanhaw sa iya. 13 Sang una, kamo nga mga indi Judio patay sa panulok sang Dios tungod sa inyo makasasala nga kabuhi. Pero subong ginbuhi kamo sang Dios upod ni Cristo. Ginpatawad niya ang tanan ta nga mga sala. 14 May salabton kita kuntani sa Dios tungod nga indi naton matuman ang iya mga kasuguan. Pero gindula ini sang Dios paagi sa pagpalansang ni Cristo sa krus, gani indi na kita pagsilutan. 15 Didto man sa krus ginpierdi sang Dios ang mga espiritu nga nagahari kag may awtoridad, kag ginpakita niya sa tanan nga sila nabihag na niya.

16 Gani indi kamo magpadala-dala sa mga tawo nga nagasiling sa inyo kon ano ang indi dapat kaunon ukon imnon, ukon ano ang dapat himuon sa mga piesta, kon maglati ang bulan, kag sa Adlaw nga Inugpahuway. 17 Ang mga pagsulundan nga ina landong lang sang mga butang nga ginapaabot sang una, nga amo si Cristo. 18 May mga tawo man nga nagapabugal nga nakakita sila sang mga palanan-awon, kag luyag nila piliton ang mga tawo nga magpaubos kag magsimba sa mga anghel. Indi kamo magpadaog sa sina nga mga tawo. Wala sing pulos inang ila pagpabugal, kay tawhanon lang ina nga mga panghunahuna. 19 Indi nila gusto nga magpasakop kay Cristo nga aton ulo, nga amo ang nagahatag sa aton nga iya lawas sang mga kinahanglanon sini paagi sa mga parte nga nagaalangot, kag sa sini nga paagi nagatubo kita suno sa luyag sang Dios.

Ang Bag-o nga Kabuhi kay Cristo

20 Napatay na kamo upod kay Cristo kag nahilway na kamo sa wala pulos nga mga sistema diri sa kalibutan. Gani ngaa nagakabuhi pa gid kamo pareho sa mga tawo sang kalibutan? Ngaa nagasunod pa gid kamo sa mga pagsulundan pareho sang: 21 “Indi ka mag-uyat sini,” “Indi ka magtilaw sina,” ukon “Indi ka magtandog sina”? 22 Ina nga mga pagsulundan nga ginatudlo sang mga tawo himo-himo lang nila kag parte lang sa mga butang nga madula man lang matapos nga kaunon. 23 Kon hunahunaon ta, daw husto man ang ila mga pagtudlo parte sa pagsimba nga ila naluyagan, parte sa pagpaubos kag pagpenitensya sa lawas. Pero ang matuod, ina nga mga butang indi gid makabulig sa aton sa pagpugong sang lawasnon nga mga kailigbon.

Footnotes

  1. 2:6 Ginoo: buot silingon, agalon.
  2. 2:10 Ang bugana nga kabuhi ara sa inyo: ukon, Kon ano ang ara sa iya, ara man sa inyo.

Nádej pre kazdého

List Kolosanom 2

Výstraha pred falošnými učiteľmi

1 Chcem totiž, aby ste vedeli, aký boj zvádzam za vás, za veriacich v Laodicei aj za mnohých iných, ktorí ma ani osobne nepoznajú.

Prosím o to, aby ste povzbudení a spojení pevným putom lásky hlboko pochopili a naplno poznali Božie tajomstvo, ktorým je Kristus.

V ňom sú obsiahnuté všetky poklady múdrosti a poznania.

Hovorím to preto, aby vás nikto nezviedol ľstivými rečami.

Aj keď som od vás ďaleko, v duchu som s vami. Teším sa, že u vás vládne poriadok a že neochvejne veríte v Krista.

Nový život v Kristu

Prijali ste Krista ako svojho Pána, tak teda žite s ním a konajte jeho vôľu.

Ako je strom zakorenený v zemi, tak vy máte doňho zapustiť korene a postaviť svoj život na ňom ako na pevnom základe. Pevne sa držte viery, ako vám ju vštepili, a denne ďakujte Bohu za všetko, čím vás obdaril.

Dajte si pozor, aby ste nepodľahli filozofickým špekuláciám, založeným na ľudskom dôvtipe namiesto na Kristovi.

Veď Kristus, to je súhrn všetkého božského v ľudskom tele.

10 Takže kto má Krista, má všetko, lebo má aj Boha. On je zvrchovaný vládca nad všetkými silami a mocnosťami.

11 Tým, že ste sa s ním spojili, boli ste oslobodení od všetkých svojich zlých žiadostí. No nie obriezkou, ale duchovným spôsobom, aby som tak povedal, zrieknutím sa celej svojej doterajšej telesnosti.

12 Pri krste bol spolu s Kristom pochovaný váš starý hriešny život, ale prostredníctvom viery ste s ním boli vzkriesení do nového života, lebo ste uverili slovu mocného Boha, ktorý Krista vzkriesil z mŕtvych.

13 Pre svoje hriechy ste boli mŕtvi a ovládali vás vaše hriešne túžby. Potom vám Boh daroval život, aký bol v Kristu, lebo vám odpustil všetky viny

14 a zničil dlžobný úpis, ktorý svedčil proti vám. Ten úpis dal pribiť na kríž, a tým ho raz navždy vymazal.

15 Tak odzbrojil, zneškodnil a na pranier postavil všetky démonické mocnosti a sily a oslávil nad nimi víťazstvo.

Sloboda v Kristu

16 Nik teda nemá právo odsudzovať vás za to, čo jete alebo pijete, alebo za to, že nedodržiavate židovské sviatky, nov mesiaca alebo soboty.

17 Všetky tieto predpisy boli len dočasné a s Kristovým príchodom stratili zmysel. Boli iba tieňom skutočného Krista.

18 A nik vás nesmie zatracovať za to, že nevzývate anjelov, ako by vám niektorí radi nadiktovali, a pritom sa oháňajú svojimi videniami". Radi sa pokladajú za pokorných, ale opak je pravda.

19 Nedržia sa totiž Krista -- hlavy, ku ktorej sme všetci, ako časti toho istého tela, pripojení; jeho pevné šľachy nás držia spolu a rásť môžeme iba vtedy, ak berieme výživu a silu z Boha.

20 Keď ste teda s Kristom raz zomreli, nie ste už viazaní predpísanými obradmi a pravidlami. Prečo si teda ešte vždy dávate predpisovať:

21 neberte to do rúk, toto nesmieš jesť, nedotýkaj sa toho!?

22 Veď sú to iba ľudské predpisy, jedlo je predsa na to, aby sa zjedlo.

23 Navonok sa taká zbožnosť môže zdať dobrá, lebo vyžaduje pokoru a sebadisciplínu, ale zlých myšlienok a túžob nikoho nezbaví. Vedie človeka iba k samoľúbosti.