Ang Pulong Sang Dios

Genesis 11

Ang Tore sang Babilonia

1Sang una, isa lang ka lingguahe ang ginagamit sang tanan nga tawo sa bug-os nga kalibutan. Samtang nagasaylo ang mga tawo sang elistaran pasidlangan, nakaabot sila sa isa ka patag sa lugar sang Shinar, kag didto sila nag-estar. 3-4 Karon, nagsiling ang mga tawo, “Matukod kita sang isa ka siyudad nga may tore nga lambot sa kalangitan, agod mangin bantog kita kag para indi kita maglapta sa bug-os nga kalibutan.” Gani naghimo sila sang mga tisa,[a] kag ginpainitan nila ini sing maayo agod magtig-a gid. Tisa ang ila gin-gamit imbes bato. Kag aspalto ang ila gin-gamit bilang semento.

Karon, nagpasilabot[b] ang Ginoo sa pagtukod sang mga tawo sang siyudad kag tore. Siling niya, “Ini nga mga tawo nagaugyon kag may isa lang sila ka lingguahe. Kag ining ila ginahimo umpisa pa lang sang ila pa gid nga pagahimuon. Sa indi madugay himuon nila ang bisan ano nga gusto nila himuon. Gani dali, magpasilabot kita. Lain-lainon ta ang ila lingguahe agod indi sila mag-intiendihanay.” Gani ginpalapta sila sang Ginoo sa bug-os nga kalibutan tungod kay indi na sila mag-intiendihanay, kag nauntat ang ila pagtukod sang siyudad. Ini nga siyudad gintawag nga Babilonia[c] kay didto ginpalain-lain sang Ginoo ang lingguahe sang mga tawo, kag halin didto ginpalapta niya sila sa bug-os nga kalibutan.

Ang mga Kaliwat ni Shem

10 Amo ini ang estorya parte sa pamilya ni Shem.

Duha ka tuig pagkatapos sang grabe gid nga baha, sang nagaedad si Shem sing 100 ka tuig, natawo ang iya anak nga lalaki nga si Arfaxad. 11 Matapos natawo si Arfaxad, nagkabuhi pa gid si Shem sing 500 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan.

12 Sang nagaedad na si Arfaxad sing 35 ka tuig, natawo ang iya anak nga lalaki nga si Shela. 13 Matapos natawo si Shela, nagkabuhi pa gid si Arfaxad sing 403 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan.

14 Sang nagaedad na si Shela sing 30 ka tuig, natawo ang iya anak nga lalaki nga si Eber. 15 Matapos natawo si Eber, nagkabuhi pa gid si Shela sing 403 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan.

16 Sang nagaedad na si Eber sing 34 ka tuig, natawo ang iya anak nga lalaki nga si Peleg. 17 Matapos natawo si Peleg, nagkabuhi pa gid si Eber sing 430 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan.

18 Sang nagaedad na si Peleg sing 30 ka tuig, natawo ang iya anak nga lalaki nga si Reu. 19 Matapos natawo si Reu, nagkabuhi pa gid si Peleg sing 209 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan.

20 Sang nagaedad na si Reu sing 32 ka tuig, natawo ang iya anak nga lalaki nga si Serug. 21 Matapos natawo si Serug, nagkabuhi pa gid si Reu sing 207 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan.

22 Sang nagaedad na si Serug sing 30 ka tuig, natawo ang iya anak nga lalaki nga si Nahor. 23 Matapos natawo si Nahor, nagkabuhi pa gid si Serug sing 200 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan.

24 Sang nagaedad na si Nahor sing 29 ka tuig, natawo ang iya anak nga lalaki nga si Tera. 25 Matapos natawo si Tera, nagkabuhi pa gid si Nahor sing 119 ka tuig kag nadugangan pa gid ang iya kabataan.

26 Halin sa edad ni Tera nga 70, natawo ang iya mga anak nga lalaki nga sila ni Abram, Nahor, kag Haran.

Ang mga Kaliwat ni Tera

27 Amo ini ang estorya parte sa pamilya ni Tera.

Si Tera amay nila ni Abram, Nahor, kag Haran. Si Haran amay ni Lot. 28 Napatay si Haran didto sa Ur nga sakop sang mga Kaldeanhon,[d] sa lugar mismo nga sa diin natawo siya. Napatay siya samtang buhi pa ang iya amay nga si Tera. 29 Nagpangasawa si Abram kay Sarai, kag si Nahor nagpangasawa kay Milca. Ang amay ni Milca kag sang iya utod nga si Isca amo si Haran. 30 Si Sarai indi makabata kay baw-as siya.

31 Naghalin si Tera sa Ur nga sakop sang mga Kaldeanhon. Kaupod niya ang iya anak nga si Abram, ang iya umagad nga si Sarai, kag ang iya apo nga si Lot nga anak ni Haran. Pakadto sila kuntani sa Canaan, pero pag-abot nila sa Haran didto na lang sila nag-estar. 32 Didto napatay si Tera sa edad nga 205.[e]

Footnotes

  1. 11:3-4 tisa: sa English, brick.
  2. 11:5 nagpasilabot: sa literal, nagpanaog sa pagtan-aw. Amo man sa bersikulo 7.
  3. 11:9 Babilonia: sa Hebreo, Babel. Posible ang buot silingon sini nga ngalan sa Hebreo, “Nagkalain-lain.”
  4. 11:28 Kaldeanhon: Mga katawhan nga nagaestar sang una sa bagatnan sang Babilonia. Sang ulihi nangin Kaldeanhon ang tawag sa mga taga-Babilonia. Amo man sa bersikulo 31.
  5. 11:32 205: sa Samaritan Pentateuch, 145.

Habrit Hakhadasha/Haderekh

This chapter is not currently available. Please try again later.