Habrit Hakhadasha/Haderekh

מעשי השליחים 12:1-25

1באותם הימים התנכל המלך הורדוס למאמינים אחדים, 2אף הוציא להורג את יעקב השליח, אחיו של יוחנן. 3כשראה הורדוס שהדבר מצא־חן בעיני מנהיגי היהודים, אסר את פטרוס באמצע חג הפסח. 4הורדוס התכוון להעמיד את פטרוס למשפט פומבי בתום החג, ועל כן השליך אותו בינתיים לכלא והפקיד עליו שישה־עשר שומרים. 5אולם הקהילה התפללה בעד פטרוס ללא הרף בעת מעצרו.

6בלילה שקדם למשפט הפומבי ישן פטרוס בין שני חיילים, כבול בשרשרת כפולה, והשומרים שמרו בזהירות על פתח הכלא. 7לפתע זרח אור בתוך התא, ומלאך ה׳ עמד לצידו של פטרוס. המלאך נגע בירכו של פטרוס והעירו משנתו. ”קום, מהר!“ קרא המלאך. באותו רגע נפלו השרשרות מעל־ידיו. 8”התלבש ונעל את נעליך“, הוסיף המלאך, ופטרוס עשה. ”עכשיו לבש את מעילך ובוא אחרי!“ פקד.

9פטרוס יצא מהתא בעקבות המלאך, אולם כל הזמן חשב שזהו רק חלום או חזיון; הוא לא יכול היה להאמין שכל זה קורה לו במציאות! 10הם חלפו על פני גוש התאים הראשון והשני, והגיעו אל שער הברזל הפונה לרחוב. השער נפתח לפניהם מעצמו, והם עברו דרכו. הם המשיכו ללכת עוד מרחק קצר, ולפתע נעלם המלאך.

11פטרוס הבין לבסוף את המתרחש. ”אין זה חלום!“ אמר לעצמו. ”אלוהים באמת שלח את מלאכו להציל אותי מיד הורדוס וממזימותיהם של היהודים!“ 12לאחר שעיכל את הדבר במוחו הלך אל ביתה של מרים, אמו של יוחנן מרקוס. שם התאספו מאמינים רבים לתפילה.

13פטרוס דפק על דלת הבית, ונערה בשם רודה ניגשה לראות מי זה. 14כשהכירה את קולו של פטרוס היא שמחה כל־כך, עד ששכחה לפתוח את הדלת. היא מיהרה להיכנס אל הבית וסיפרה לכולם שפטרוס עומד בחוץ.

15האחים לא האמינו לה. ”יצאת מדעתך!“ קראו. אולם מאחר שרודה עמדה על שלה, חשבו: ”אולי זהו המלאך של פטרוס. הם ודאי הרגו אותו.“

16בינתיים המשיך פטרוס לדפוק על הדלת, וכשיצאו לבסוף האחים לפתוח את השער, הם הופתעו מאוד! 17פטרוס אמר להם לשתוק, וסיפר להם כיצד חילץ אותו האדון מבית־הכלא. ”ספרו זאת ליעקב ולאחים“, ביקש מהם, והלך לו למקום בטוח יותר.

18עם אור הבוקר שררה מבוכה גדולה בכלא: מה קרה לפטרוס? 19הורדוס שלח את אנשיו לחפש את פטרוס, אך הם לא מצאו אותו. משום כך ציווה הורדוס לאסור את שישה־עשר השומרים, להעמידם לדין ולהוציאם להורג. לאחר מכן עזב את העיר ועבר לגור בקיסריה.

20בהיותו בקיסריה הגיעה משלחת מהערים צור וצידון כדי לראותו. הורדוס לא היה ביחסים טובים עם תושבי הערים האלה, אולם חברי המשלחת התיידדו עם בלסטוס המזכיר של המחוז וביקשו שלום, כי מבחינה כלכלית הייתה ארצם תלויה במסחר עם ארצו של הורדוס. 21נקבע להם ראיון עם הורדוס, וביום המיועד הוא לבש את בגדי מלכותו, ישב על כסא מפואר ונאם לפניהם. 22בתום הנאום הריע לו הקהל בתשואות רמות וצעק: ”זהו קולו של אל, ולא של בן־תמותה!“

23באותו רגע הכה מלאך ה׳ את הורדוס במחלה קשה; גופו נמלא תולעים שכרסמו אותו, וכעבור זמן קצר מת, משום שקיבל את סגידת האנשים במקום שיחלוק את הכבוד לאלוהים.

24בשורת הישועה של אלוהים התפשטה במהירות, ומאמינים רבים נוספו לקהילה.

25לאחר שסיימו בר־נבא ושאול את שליחותם בירושלים, לקחו איתם את יוחנן מרקוס ושבו לאנטיוכיה.

New Russian Translation

Деяния 12:1-25

Арест и чудесное освобождение Петра

1Примерно в это же время царь Ирод12:1 Ирод – т. е. Ирод Агриппа I, внук Ирода Великого. В 37 году Агриппа получил во владение от римского императора Калигулы территории, которые ранее принадлежали его дяде Филиппу и правителю Лисанию (см. Лк. 3:1), а также царский титул. В 39 году, после смещения и ссылки другого его дяди Ирода Антипы, Агриппа получает и его владения (т. е. Галилею и Перею). Пришедший на смену Калигуле император Клавдий жалует ему также Иудею и Самарию. Таким образом, Агриппа объединил под своим началом царство Ирода Великого, своего деда. Умер Ирод Агриппа I в 44 году в возрасте 54 лет. арестовал некоторых членов церкви, чтобы сделать им зло. 2Он приказал убить мечом Иакова, брата Иоанна. 3Когда он увидел, что иудеи12:3 То есть предводители иудеев. этим довольны, он арестовал и Петра. Это произошло во время праздника Пресных хлебов12:3 Праздник Пресных хлебов – в этот праздник, длившийся 7 дней, предписывалось есть только пресный хлеб (см. Исх. 12:15-20; 13:3-10; Лев. 23:6-8; Чис. 28:17-25).. 4Петра арестовали, заточили в темницу и выставили охрану из четырех смен караула по четыре человека в каждой. Ирод намеревался после Пасхи вывести Петра к народу. 5Петр был под стражей в темнице, а церковь горячо молилась о нем Богу.

6В ночь перед тем, как Ирод должен был вывести его на суд, Петр спал между двумя солдатами, скованный двумя цепями, а стражники у входа стерегли темницу. 7Внезапно явился ангел Господа, и камеру осиял свет. Ангел толкнул Петра в бок и разбудил его.

– Вставай быстрее! – сказал он, и цепи упали с рук Петра.

8Ангел сказал:

– Подпояшься и обуй сандалии.

Петр сделал это.

– Обернись плащом и иди за мной, – сказал ангел.

9Петр вышел за ангелом из темницы, не понимая, что все, что делает ангел, происходит наяву. Ему казалось, что он видит видение. 10Они прошли мимо первой стражи, потом мимо второй и подошли к железным воротам, ведущим в город. Ворота сами открылись перед ними, и они вышли. Они прошли одну улицу, и вдруг ангел исчез. 11Когда Петр пришел в себя, он сказал:

– Теперь я действительно знаю, что Господь послал Своего ангела и избавил меня от руки Ирода и спас от того зла, которое желал мне иудейский народ.

12Поняв, что произошло, Петр пошел в дом Марии, матери Иоанна, которого еще называли Марком, где собралось для молитвы много народа. 13Петр постучал в ворота, и на стук вышла служанка Рода. 14Она узнала Петра по голосу и, забыв от радости открыть ворота, побежала обратно сказать, что Петр стоит у ворот.

15– Ты не в своем уме! – сказали ей.

Но она продолжала настаивать.

– Это его ангел12:15 Его ангел – иудеи верили, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель. Иисус говорит об ангелах-хранителях у детей (см. Мат. 18:10) и у Его последователей (см. Евр. 1:14; см. также Пс. 33:8; 90:11)., – решили они.

16Петр между тем продолжал стучать, и когда они наконец открыли ворота и увидели его, то пришли в изумление. 17Петр жестом попросил их молчать и рассказал, как Господь вывел его из темницы.

– Расскажите об этом Иакову12:17 Иаков – единоутробный брат Иисуса (см. Мат. 13:55), который был одним из лидеров церкви в Иерусалиме (см. 21:17-18; Гал. 2:9). и другим братьям, – сказал он им и ушел оттуда в другое место.

18Наутро среди солдат произошло большое замешательство, никто не знал, что случилось с Петром. 19Ирод искал его, но поскольку розыски не принесли результата, он допросил стражников и велел казнить их.

Смерть Ирода

Затем Ирод отправился из Иудеи в Кесарию и оставался там некоторое время. 20Ирод был рассержен на жителей Тира и Сидона, и те, согласившись между собой, явились к нему и, заручившись поддержкой Бласта, управляющего царским двором, попросили мира, потому что их область зависела от области царя в поставке продовольствия. 21В назначенный день Ирод надел царскую мантию, сел в судейское кресло и обратился к ним с речью. 22Народ стал восклицать:

– Это голос бога, а не человека!

23Но в тот же момент ангел Господа поразил Ирода, потому что он не воздал славы Богу, и Ирод, изъеденный червями, умер.

24Слово Божье между тем распространялось все дальше и дальше. 25Варнава и Савл выполнили возложенную на них миссию и возвратились из Иерусалима12:25 Согласно некоторым рукописям, следует читать: «в Иерусалим» или «в Антиохию»., взяв с собой Иоанна, которого еще называли Марком.