Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 7:1-17

1לאחר מכן ראיתי ארבעה מלאכים עומדים בארבע פינות הארץ ועוצרים את משב ארבע רוחות הארץ, כדי שלא תישוב הרוח בים או ביבשה והכול יעמוד דומם. 2ראיתי מלאך אחר עולה מצד מזרח, שם זורחת השמש, ובידו חותם אלוהים חיים. הוא קרא אל ארבעת המלאכים שקיבלו סמכות וכוח לחבל בארץ, בים ובצומח: 3”חכו! אל תחבלו בארץ, בים ובצומח עד שנחתום את עבדי האלוהים על מצחם.“

4שמעתי שמספר החתומים היה 144,000 מכל שבטי ישראל:

512,000 משבט יהודה

12,000 משבט ראובן

12,000 משבט גד

612,000 משבט אשר

12,000 משבט נפתלי

12,000 משבט מנשה

712,000 משבט שמעון

12,000 משבט לוי

12,000 משבט יששכר

812,000 משבט זבולון

12,000 משבט יוסף

12,000 משבט בנימין.

9אחר כך ראיתי אנשים רבים, שלא ניתן למנותם, מכל הארצות, העמים, הגזעים, השבטים והשפות. הם עמדו לפני כיסא־המלכות ולפני השה, לבושים גלימות לבנות ובידיהם כפות תמרים. 10כל ההמון הזה קרא בקול אדיר: ”הישועה לאלוהינו היושב על כיסא־המלכות ולשה!“

11כל המלאכים – אשר עמדו עתה סביב כיסא־המלכות, סביב הזקנים וארבע החיות – נפלו על פניהם לפני הכיסא, השתחוו לאלוהים 12וקראו: ”אמן! כל הכבוד, הברכה, החכמה, התודה, ההדר, הכוח והעוז לאלוהינו לעולם ועד. אמן!“

13אחד מעשרים־וארבעה הזקנים שאל אותי: ”היודע אתה מיהם הלבושים לבן ומאין באו?“

14”אדוני,“ השבתי, ”אתה יודע.“

”אלה הם אנשים שעברו צרות, רדיפות וסבל רב“, הסביר לי הזקן. ”הם רחצו את גלימותיהם והלבינו אותן בדם השה. 15לכן הם נמצאים כאן לפני כיסא אלוהים; הם משרתים את אלוהים במקדשו יומם ולילה, והוא מגן עליהם, 16הם לא ירעבו ולא יצמאו יותר לעולם, ואף השמש והשרב לא יכו אותם. 17כי השה העומד לפני כיסא־המלכות ירעה אותם ויובילם למעיינות מים חיים, ואלוהים ימחה כל דמעה מעיניהם.“

Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 7:1-17

Guds folk ska räddas

1Sedan fick jag se fyra änglar stå vid jordens fyra hörn, och de hindrade de fyra vindarna från att blåsa över jorden, över havet eller mot något träd. 2Jag fick också se en annan ängel komma upp från öster, och han hade med sig den levande Gudens sigill. Han ropade högt till de fyra änglarna, som hade fått makt att skada jorden och havet: 3”Skada inte jorden, havet eller träden förrän vi har märkt vår Guds tjänare med ett sigill på pannan.”

4Jag fick höra hur många som hade blivit märkta med sigill. Det var 144 000,7:4 De 144 000 är ett symboliskt tal, 12×12×1 000. Det står antingen för alla troende eller för alla judar som har börjat tro på Jesus som Messias. Se också not till 21:16. och de kom från alla Israels stammar:

512 000 från Judas stam var märkta med sigill,

12 000 från Rubens stam,

12 000 från Gads stam,

612 000 från Ashers stam,

12 000 från Naftalis stam,

12 000 från Manasses7:6 Manasse hörde egentligen till Josefs stam, eftersom han var Josefs son. Men Manasse fick ersätta Dans stam, eftersom de hade blivit avgudadyrkare enligt Dom 18:30. stam,

712 000 från Simons stam,

12 000 från Levis stam,

12 000 från Isaskars stam,

812 000 från Sebulons stam,

12 000 från Josefs stam och

12 000 från Benjamins stam.

Den stora skaran hyllar Gud och Lammet

9Sedan fick jag se en stor skara människor som ingen kunde räkna. De var från alla folk och stammar och länder och språk, och de stod inför tronen och Lammet, klädda i vita dräkter och med palmkvistar i sina händer. 10De ropade högt:

”Frälsningen finns hos vår Gud,

han som sitter på tronen,

och hos Lammet.”

11Alla änglarna stod runt tronen och runt de himmelska ledarna och de fyra levande varelserna, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud 12och sa:

”Amen.

Pris, härlighet,

vishet och tacksägelse,

ära, makt och kraft tillhör vår Gud

i all evighet.

Amen.”

13Sedan frågade en av de äldste mig: ”Dessa som är klädda i vita dräkter, vilka är de, och varifrån kommer de?”

14”Min herre”, svarade jag, ”du är den som vet det.”

Då sa han till mig: ”Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina dräkter rena och gjort dem vita i Lammets blod.7:14 De har blivit rättfärdiga inför Gud genom tron på att Jesus tog straffet för människornas synder då han dog och offrade sitt blod. 15Det är därför

de står här inför Guds tron

och tjänar honom dag och natt i hans tempel.

Han som sitter på tronen

ska slå upp sitt tält över dem.

16De ska aldrig mer gå hungriga eller törstiga,

och varken solen

eller någon annan brännande hetta ska skada dem.

17För Lammet, som står mitt för tronen,

ska vara deras herde

och leda dem till källorna med livets vatten7:17 Livets vatten är en bild på det eviga livet. Jfr Ps 36:10..

Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon.”