Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 5:1-14

1ראיתי לימין היושב על הכסא מגילה כתובה בפנים ובחוץ וחתומה בשבעה חותמות. 2מלאך גיבור הופיע וקרא בקול גדול: ”מי ראוי לשבור את החותמות ולפתוח את המגילה?“ 3ולא נמצא איש בשמים, בארץ או מבין המתים אשר היה מסוגל לפתוח את המגילה או להביט בכתוב.

4פרצתי בבכי מר, כי איש לא נמצא ראוי לפתוח את המגילה ולקרוא בה. 5אך אחד מעשרים־וארבעה הזקנים אמר אלי: ”אל תבכה. ראה, האריה משבט יהודה ושורש דויד ניצח, והוכיח את עצמו ראוי לשבור את החותמות ולפתוח את המגילה.“

6הבטתי במרכז כסא־המלכות, שמוקף בארבע החיות ובעשרים־וארבעה הזקנים, וראיתי שה שעליו פצעים וחבורות אשר גרמו פעם למותו. לשה היו שבע קרניים ושבע עיניים, שהן שבע רוחות האלוהים שנשלחות אל כל קצווי העולם. 7השה בא ולקח את המגילה מימינו של היושב על כיסא המלכות. 8בלקחו את המגילה השתחוו לפניו ארבע החיות ועשרים־וארבעה הזקנים. כל אחד מהזקנים אחז כינור וקערת זהב מלאה קטורת, אשר היא תפילת בני־האלוהים הקדושים. 9הם שרו שיר חדש, ואלו מילותיו:

”ראוי אתה לקחת את המגילה

ולפתוח את חותמיה,

כי אתה נשחטת,

ובדמך קנית לאלוהים את בניו

מכל עם, גזע ולשון.

10ממלכת כוהנים לאלוהינו עשית אותם,

והם ימלכו על הארץ.“

11לאחר מכן שמעתי בחיזיון קול מלאכים רבים סביב כסא המלכות, ארבע החיות והזקנים. 12הם שרו שירה אדירה:

”ראוי השה הטבוח

לקבל עוז,

עושר וחכמה,

גבורה והדר,

כבוד וברכה.“

13וכל בריה בשמים, בארץ, מתחת לארץ ובים, שמעתי קוראים:

”ליושב על הכסא ולשה

הברכה וההדר והעוז,

לעולם ועד!“

14ארבע החיות אמרו: ”אמן!“ ועשרים וארבעה הזקנים נפלו על פניהם והשתחוו לו.

Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 5:1-14

Lammet och bokrullen med sju sigill

1Sedan såg jag att han som satt på tronen hade en bokrulle i högra handen. Den hade text på båda sidor och var förseglad med sju sigill. 2Jag såg en väldig ängel som frågade med hög röst: ”Vem är värdig att bryta sigillen och öppna bokrullen?” 3Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen och se i den. 4Jag grät av besvikelse, eftersom det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen och se i den.

5Men en av de äldste sa till mig: ”Gråt inte, för lejonet av Judas stam, Davids rotskott,5:5 Lejonet av Juda och Davids rotskott är titlar på Messias, Jesus. har segrat. Han kan bryta de sju sigillen och öppna bokrullen.”

6Sedan såg jag ett lamm5:6 Lammet är en bild på Jesus. Jfr Jes 53:7 och Joh 1:29. i mitten av tronen och mitt ibland de fyra levande varelserna och de äldste, och det såg ut som om det hade blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon, som är Guds sju andar5:6 Se not till 2:1., som har sänts ut över hela jorden. 7Lammet steg nu fram till honom som satt på tronen och tog emot bokrullen från hans högra hand. 8När Lammet tog emot bokrullen, föll de fyra levande varelserna och de tjugofyra äldste ner inför Lammet. Alla hade var sin harpa och en guldskål fylld med rökelse, som är de heligas böner. 9Och de sjöng en ny sång:

”Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill,

för du har blivit slaktad,

och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud

från alla stammar och språk och folk och länder.

10Du har gjort dem till ett kungarike,

till präster åt vår Gud,

och de ska regera på jorden.”

11Sedan såg jag och hörde en stor kör av änglar, och de stod runt tronen och de fyra levande varelserna och de tjugofyra äldste. De var tiotusentals och åter tiotusentals, tusentals och åter tusentals i antal. 12De sjöng med väldig kraft:

”Lammet som blev slaktat är värdigt

att få makt, rikedom, vishet och styrka,

ära, härlighet och pris.”

13Sedan hörde jag allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och i havet säga:

”Priset och äran och härligheten och makten

tillhör honom som sitter på tronen och Lammet

i all evighet.”

14De fyra levande varelserna sa: ”Amen.” Och de äldste föll ner och tillbad.