Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 3:1-22

1”את המכתב החמישי כתוב אל ראש קהילת סרדיס.

אלה דבריו של המחזיק בידו את שבע רוחות האלוהים ואת שבעת הכוכבים:

’אני יודע את מעשיך; יש לך שם שאתה חי, אך למעשה אתה מת! 2התעורר! חזק את מה שנותר לך, לפני שגם המעט הזה ימות! מעשיך אינם מוצאים־חן בעיני אלוהים. 3זכור את מה שקיבלת ולמדת; חזור בתשובה וקיים את דברי אלוהים. אם תסרב להתעורר ולהתנער ממצבך, אבוא אליך בשעה בלתי־צפויה, כגנב, ואעניש אותך.

4עלי לציין שיש אצלכם בסרדיס אנשים מעטים שלא טימאו את לבושם בחלאת העולם. אנשים אלה יתהלכו איתי בלבוש לבן, כי הם ראויים לכך.

5המנצח ילבש בגדים לבנים, ולא אמחק את שמו מספר החיים; לפני אבי ומלאכיו אכריז שהוא שלי!

6מי שמסוגל לשמוע – שיקשיב לדברי הרוח אל הקהילות.‘

7”את המכתב השישי כתוב אל ראש קהילת פילדלפיא.

אלה דברי הקדוש האמיתי שבידו מפתח דוד, הפותח את אשר איש אינו יכול לסגור, והסוגר את אשר איש אינו יכול לפתוח:

8’אני מכיר אותך היטב. ראה, פתחתי לפניך דלת שאיש אינו יכול לסגרה, כי למרות שאינך חזק ביותר שמרת את דברי ולא התכחשת לשמי. 9שים לב, אני אכריח את קהילת השטן – אלא שמשקרים וטוענים שהם יהודים – להשתחוות לפניך ולהודות שאני אוהב אותך. 10מאחר ששמרת את דברי בסבלנות למרות הסבל והרדיפות, גם אני אשמור אותך משעת הסבל העומדת לבוא על העולם כולו, לבחון ולנסות את תושביו.

11אני עומד לבוא בקרוב! שמור היטב על המעט שבידך, כדי שאיש לא יגזול ממך את הכתר שמובטח לך.

12את המנצח אציב כעמוד במקדש אלוהי; הוא יהיה מוגן ובטוח, ולא יעזוב יותר את המקדש. אכתוב עליו את שם אלוהי, את שם עיר אלוהי, ירושלים החדשה היורדת מן השמים מאת אלוהי, ואת שמי החדש.

13מי שמסוגל לשמוע – שיקשיב לדברי הרוח אל הקהילות.‘

14”את המכתב השביעי כתוב אל ראש קהילת לודקיא.

אלה דברי האמן, העד הנאמן והאמיתי שהוא ראשית בריאת אלוהים:

15’אני מכיר אותך היטב – אינך קר ואינך חם. הלוואי שהיית קר או חם! 16אך מאחר שאתה פושר, אקיא אותך מפי! 17אתה חי באשליה שהינך עשיר, בעל־כוח ואינך חסר דבר, בעוד שהאמת המרה היא שאתה אומלל, עלוב, עני, עיוור ועירום! 18אני מציע לך לקנות ממני זהב טהור צרוף באש, כדי שתהיה עשיר באמת. אני גם מציע לך לקנות ממני בגדים לבנים וטהורים, כדי שלא תהיה ערום יותר ולא תתבייש, וכן תרופה לרפא את עיניך ולהשיב לך את ראייתך.

19אני תמיד מייסר ומוכיח את מי שאני אוהב. לכן, אם לא תתעורר ותחזור בתשובה, אעניש גם אותך. 20ראה, אני עומד ליד הדלת ודופק. מי שישמע את קולי ויפתח את הדלת, אבוא אליו ואתחבר איתו, והוא יתחבר איתי.

21המנצח יישב לצדי על כיסאי, כשם שאני יושב לצד אבי לאחר שניצחתי.

22מי שמסוגל לשמוע – שיקשיב לדברי הרוח אל הקהילות.‘ “

Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 3:1-22

Brevet till församlingen i Sardes

1Skriv till budbäraren3:1 Se not till 2:1. för församlingen i Sardes:

’Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna3:1 Se not till 1:4.:

Jag känner dina gärningar. Du har ett rykte om dig att du lever, men du är död. 2Vakna upp och stärk det lilla som finns kvar och håller på att dö. Jag har funnit att dina gärningar inte är fullkomliga inför min Gud. 3Tänk på vad du har fått höra och ta emot. Ta vara på det och vänd om, för om du inte vaknar, ska jag komma som en tjuv, och du vet inte vilken stund jag kommer över dig.

4Men det finns trots allt några hos dig i Sardes som inte har fläckat sina kläder. De ska vandra med mig i vita kläder3:4 Vita kläder är en bild på att vara rättfärdig inför Gud., för de har förtjänat det.

5Den som segrar ska få vita kläder, och jag ska inte stryka hans namn ur livets bok3:5 Ett register över alla som får evigt liv. Jfr 2 Mos 32:32 och Ps 69:29. utan ska kännas vid hans namn inför min Fader och inför hans änglar. 6Den som har öron ska höra vad Anden säger till församlingarna.’

Brevet till församlingen i Filadelfia

7Skriv till budbäraren3:7 Se not till 2:1. för församlingen i Filadelfia:

’Så säger han som är helig och sann och har Davids nyckel3:7 Jesus har fått kung Davids makt och myndighet., han som öppnar, så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna3:7 Jfr Jes 22:22.:

8Jag känner dina gärningar. Se, nu har jag öppnat en dörr för dig, som ingen kan stänga. Din kraft är inte stor, men du har hållit mitt ord och inte förnekat mitt namn. 9Se! Jag ska låta några komma från Satans synagoga, några som påstår att de är judar men inte är det utan ljuger. De ska tvingas falla ner inför dina fötter och inse att jag älskar dig. 10Du har bevarat ordet om min uthållighet, och därför ska jag bevara dig från den stund av prövning som ska komma över världen för att sätta jordens invånare på prov.

11Jag kommer snart. Håll fast vid det du har, så att ingen tar ifrån dig segerkransen.

12Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han behöver aldrig mer lämna det. Jag ska skriva på honom min Guds namn, namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner från himlen från min Gud, och mitt nya namn. 13Den som har öron ska höra vad Anden säger till församlingarna.’

Brevet till församlingen i Laodikeia

14Skriv till budbäraren3:14 Se not till 2:1. för församlingen i Laodikeia:

’Så säger han som är Amen3:14 Amen betyder sannerligen, det trovärdiga, sanna vittnet, ursprunget till Guds skapelse:

15Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm! Jag önskar att du var det ena eller det andra.3:15 I närheten av staden fanns källor dels med hett vatten med helande effekt, dels med kallt, uppfriskande vatten, men när vattnet nådde staden var det ljummet, en bild som Jesus använde för att belysa församlingens verkningslösa tillstånd. 16Men eftersom du är ljum och varken kall eller varm, så ska jag spy ut dig ur min mun. 17Du säger: ’Jag är rik, jag har blivit förmögen, och har inte behov av något mer!’ Du inser inte att du är eländig och bedrövlig och fattig och blind och naken. 18Därför vill jag ge dig rådet att köpa guld av mig som har renats i eld, så att du blir rik, och vita kläder så att du kan dölja din skamliga nakenhet, och salva, så att du kan smörja dina ögon och se.3:18 Laodikeia var provinsens rikaste stad, berömt för sina banker, sin textiltillverkning och sina mediciner.

19Jag tillrättavisar och fostrar alla som jag älskar. Skynda dig därför och vänd om! 20Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag komma in till honom, och vi ska äta tillsammans.

21Den som segrar ska få sitta bredvid mig på min tron, på samma sätt som jag sitter bredvid min Fader på hans tron. 22Den som har öron ska höra vad Anden säger till församlingarna.’ ”