Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 20:1-15

1אחרי כן ראיתי מלאך יורד מן השמים, ובידו מפתח התהום ושרשרת גדולה וכבדה. 2המלאך תפס את התנין – הלא הוא הנחש הקדמוני, המלשין, השטן – וכבלו בשרשרת למשך אלף שנים. 3המלאך השליכו אל התהום, סגר ונעל את פי התהום, כדי שהשטן לא יוכל להתעות יותר את העמים עד שיחלפו אלף השנים. בתום אלף השנים הוא ישוחרר לזמן קצר. 4לאחר מכן ראיתי כיסאות שעליהם ישבו מקבלי סמכות המשפט. ראיתי גם את נשמותיהם של אלה אשר נרצחו על־שום עדותם למען ישוע המשיח ולמען דבר אלוהים, ואת נשמותיהם של אלה אשר לא השתחוו לחיה ולפסלה, ולא נשאו את אות החותם של החיה על מצחם או זרועם. כל אלה קמו לתחייה ומלכו עם המשיח אלף שנים.

5זאת תחיית המתים הראשונה. (יתר המתים קמו לתחייה רק לאחר אלף השנים). 6ברוכים וקדושים אלה שקמים בתחייה הראשונה; המוות השני לא יפגע בהם, כי יהיו כוהנים לאלוהים ולמשיחו וימלכו איתו אלף שנים.

7בתום אלף השנים ישוחרר השטן ממאסרו. 8הוא ילך להתעות את עמי־העולם – את גוג ומגוג שמספר צבאם כחול אשר על שפת הים – ויסיתם להילחם נגד אלוהים.

9הצבא האדיר הזה יעלה ויתפשט על מרחבי הארץ, ויתקיף את מחנה בני־אלוהים ואת (ירושלים) העיר האהובה. ברם אלוהים יוריד עליהם אש מן השמים שתשרוף אותם. 10השטן אשר הסיתם יושלך לאגם אש וגופרית, מקום שאליו הושלכו החיה ונביא השקר, והם יתייסרו יומם ולילה לעולם ועד.

11לאחר מכן ראיתי כיסא גדול ולבן, וראיתי גם את היושב עליו – זה אשר מפניו נמלטו הארץ והשמים, אך לא מצאו מקום להסתתר. 12ראיתי את המתים, את הקטנים והגדולים, עומדים לפני כיסא אלוהים; ראיתי ספרים נפתחים, ביניהם גם ספר החיים, והמתים נשפטו לפי מעשיהם הכתובים בספרים. 13הים נאלץ להשיב את המתים הקבורים בו. גם המוות והשאול נאלצו להשיב את מתיהם, וכל אחד נשפט בהתאם למעשיו. 14המוות והשאול הושלכו לאגם האש, שהוא המוות השני. 15כל אלה שלא נכתב שמם בספר החיים הושלכו גם הם לאגם האש.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Откровение 20:1-15

Тысячелетнее царство

1Затем я увидел ангела, спускающегося с небес. У него был ключ от бездны, и в руке он держал огромную цепь. 2Он схватил дракона, древнего змея20:2 См. Нач. 3:1-15., который и есть дьявол и сатана, сковал его на тысячу лет20:2 Существует два основных толкования этого тысячелетнего периода: 1) Тысячелетнее царство символизирует настоящее время; сатана был связан, когда Исо одержал над ним победу Своей искупительной жертвой, а верующие, в особенности те, кто умер и вознёсся на небеса, правят теперь с Ним; 2) Тысячелетнее царство будет буквальным тысячелетием в будущем, после возвращения Исо на землю; сатана будет временно связан, а Исо вместе со Своими последователями будет видимым образом царствовать на земле в праведности., 3бросил его в бездну, закрыл и опечатал, чтобы тот уже не мог больше обманывать народы, пока не окончится тысяча лет. После этого он должен быть освобождён на короткое время.

4И я увидел троны, на которых сидели те, кому дано было править, и души обезглавленных за свидетельство об Исо20:4 Или: «свидетельство Исо». и за слово Всевышнего, души тех, кто не поклонился зверю и его изображению и не принял его клейма на лоб и на руку. Они ожили и царствовали с Масехом тысячу лет. 5(Другие мёртвые не ожили, пока не окончилась тысяча лет.) Это первое воскресение20:5 Ср. Дон. 12:2.. 6Благословенны и святы те, кто участвует в первом воскресении. Над ними вторая смерть20:6 То есть огненное озеро, место вечного наказания (см. 20:14; 21:8). уже не имеет власти. Они будут священнослужителями Всевышнего и Масеха и будут царствовать с Масехом тысячу лет.

Осуждение сатаны

7Когда пройдёт тысяча лет, сатана будет освобождён из своей темницы. Он выйдет, чтобы обмануть народы со всех концов земли, народы, известные как Гог и Магог20:7 См. Езек. 38:2., чтобы собрать их на битву. Число их – как песчинок на берегу моря. 8Они прошли маршем по всей земле и окружили стан народа Всевышнего – Его любимый город20:8 То есть Иерусалим.. 9Но с небес сошёл огонь и поглотил их20:9 См. Езек. 38:22; 39:6.. 10Дьявол, который их обманул, был брошен в озеро, наполненное горящей серой, туда, где уже были зверь и лжепророк. Там они будут мучиться день и ночь, вечно.

Суд перед белым троном

11Затем я увидел огромный белый трон и Сидящего на троне. От Его присутствия скрылись земля и небо, но им не нашлось места. 12Я видел мёртвых, великих и малых. Они стояли перед троном и перед раскрытыми книгами. Потом была раскрыта ещё одна книга – книга жизни. Мёртвые были судимы по их делам, согласно тому, что было записано в книгах. 13Море отдало мертвецов, бывших в нём, и смерть и ад20:13 Букв.: «мир мёртвых»; также в ст. 14. отдали своих мёртвых, что были в них, и каждый был судим по своим делам. 14Затем смерть и ад были брошены в огненное озеро. Огненное озеро – это вторая смерть. 15Чьё имя не было найдено записанным в книге жизни, тот был брошен в огненное озеро.