Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 18:1-24

1אחרי כן ראיתי מלאך אחר יורד מן השמים. מלאך זה היה בעל סמכות גדולה וכוח רב, וזוהר כבודו האיר על כל הארץ.

2”בבל הגדולה נפלה!“ קרא המלאך בקול אדיר. ”בבל הפכה למשכן שדים, ומחסה לרוחות טמאות ולעופות טמאים ושנואים. 3כי כל העמים שתו מיין זנותה; מלכי הארץ זנו ונאפו איתה, וסוחרי הארץ התעשרו מחיי התענוגות, המותרות והבזבוז שניהלה.“

4ואז שמעתי קול אחר מן השמים: ”צאו ממנה, עמי! אל תשתתפו בחטאיה, פן תיענשו כמוה! 5כי חטאותיה הגיעו עד השמים, ואלוהים מוכן לשפטה על פשעיה! 6שלמו לה כגמולה; השיבו לה כפליים מהמעשים הרעים שעשתה לאחרים. היא מזגה כוס תמרורים לאנשים רבים – מיזגו לה אתם שתי כוסות! 7‏-8השיבו לה צער וייסורים כמידת גאוותה ותענוגותיה! כי בלבה היא מתייהרת ואומרת: ’אני מלכה שלטת – אינני אלמנה חסרת־אונים ולא אסבול צער וכאב!‘ משום כך ביום אחד היא תוכה בצער, מוות, אבל, רעב ותישרף באש, כי האלוהים השופט אותה הוא אל גיבור!“

9כשיביטו מלכי הארץ שזנו איתה בעשן העולה משריפתה, הם יבכו ויספדו. 10הם יעמדו מרחוק, כי יפחדו מעינוייה, ויקראו: ”אוי לך, בבל העיר הגדולה והחזקה! ברגע אחד בא משפטך ונחרץ דינך!“

11סוחרי הארץ יבכו ויתאבלו עליה, כי איש לא יקנה יותר את הסחורה שייבאו באוניות. 12היא הייתה הלקוחה הגדולה ביותר שלהם לקניית זהב, כסף, אבנים־יקרות, פנינים, בדים יקרים, ארגמן, משי, שני, עצי בושם למיניהם, כלי שנהב, כלי עץ יקרים, כלי נחושת, ברזל ושיש; 13קינמון, בשמים יקרים, יינות, שמן, סולת, קמח, בקר וצאן, סוסים, מרכבות, עבדים ואפילו נפשות אדם.

14”כל הדברים היקרים שחמדת ואהבת כל־כך נלקחו ממך!“ יקראו הסוחרים. ”כל הפאר, ההדר והפינוקים אשר אהבת אבדו לך לעולמים!“

15הסוחרים אשר התעשרו ממנה יעמדו מרחוק, מתוך פחד ויראה מייסוריה, יתאבלו ויבכו: 16”אוי, העיר הגדולה והיפה, העיר שדומה לאישה עטופה באריג משובח, אדום וארגמן, ומקושטת בזהב, באבנים יקרות ובפנינים, 17ברגע אחד ירד כל העושר הזה לטמיון!“

כל בעלי האוניות, רבי־החובלים ויורדי־הים האחרים יעמדו מרחוק, 18ובהביטם על עשנה עולה שמימה יקראו: ”היש עוד עיר גדולה כעיר הזאת?“ 19הם יזרקו עפר על ראשם, יבכו, יספדו ויצעקו: ”אוי ואבוי לעיר הגדולה! היא העשירה את כולנו – את הסוחרים ואת יורדי־הים – ועתה, בשעה אחת הוחרבה…“

20גילו, השמים, שמחו על סופה! בני־אלוהים, השליחים והנביאים שמחו גם אתם, כי סוף־סוף שפט אותה אלוהים בשמכם!

21מלאך גיבור הרים אבן גדולה שנראתה כאבן־רחיים, השליכה בעוצמה אל תוך הים ואמר: ”כך תושלך בבל הגדולה ותיעלם לנצח! 22לא יישמע בקרבך קול זימרה, נגינת כינורות, חלילים וחצוצרות. לא יישמע אצלך קול מסגר בעבודתו או קול בעל־מלאכה אחר, ולא יישמע קול טחינת החיטה. 23לעולם לא יאיר בקרבך אור מנורה; לא ייערכו אצלך יותר חגיגות־חתונה, ולא תישמענה צהלות שמחה של חתן וכלה.

”כי הסוחרים שלך היו מנכבדי הארץ, ובקסמיך וכישופיך רימית את כל העמים.

24”את אחראית לדם הנביאים, בני־האלוהים וכל אלה שנרצחו בארץ, כי דמם נמצא בך!“

Swedish Contemporary Bible

Uppenbarelseboken 18:1-24

Babylons fall

1Efter detta såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av hans härlighet. 2Han ropade med stark röst:

”Det stora Babylon har fallit, det har fallit!

Det har blivit en plats där onda andar bor,

ett tillhåll för alla orena andar,

en plats där alla orena och avskyvärda fåglar samlas.

3För alla folk har druckit av vredesvinet

från hennes sexuella lössläppthet.

Kungarna på jorden har legat med henne,

och affärsmännen på jorden

har blivit rika på hennes makt och omåttliga lyx.”

4Sedan hörde jag en annan röst från himlen säga:

”Gå bort från henne, mitt folk,

så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder

och drabbas av samma plågor som hon.

5För hennes synder har staplats på varandra

och når ända upp till himlen,

och Gud har inte glömt bort det onda hon har gjort.

6Behandla henne som hon har behandlat er,

ge henne dubbelt igen för allt hon har gjort.

Blanda dubbelt åt henne i hennes egen blandning.

7Hon omgav sig med lyx och överflöd,

så låt henne nu få smaka på lika mycket plåga och sorg.

Hon säger i sitt hjärta:

’Jag sitter här som drottning.

Jag är inte änka och kommer aldrig att få uppleva sorg.’

8På en enda dag ska därför plågorna drabba henne,

död, sorg och hunger, och hon ska brännas upp i eld,

för Herren Gud som dömer henne är mäktig.

9Kungarna på jorden, som deltog i hennes sexuella lössläppthet och lyx, ska gråta och jämra sig över henne när de ser röken stiga upp från hennes förkolnade rester. 10De kommer att stå på avstånd av rädsla för hennes plåga, och de ska ropa:

’Ve, ve du stora stad Babylon, du starka stad!

På en enda timme har domen kommit över dig.’

11Jordens affärsmän ska sörja och gråta över henne, för det finns ingen kvar som kan köpa deras skeppslaster, 12laster av guld och silver, ädelstenar och pärlor, tyger av linne, purpur och siden, lysande röda tyger, alla sorters välluktande trä, varor av elfenben och dyrbara träslag, koppar, järn och marmor, 13kryddor, parfymer, salvor och rökelse, vin, olja, fint mjöl och vete, boskap och får, hästar och vagnar, slavar och människoliv.

14Den frukt du längtade efter har du gått miste om. All lyx och prakt är borta, och ingen kommer att finna dem någonsin mer. 15Affärsmännen som bedrev handel med dessa varor och blev rika genom henne ska stå där på avstånd av rädsla för hennes plåga, och de ska gråta och jämra sig:

16’Ve, ve, denna stora stad,

som bar kläder av finaste linne

och mörkröda och lysande röda tyger,

och som var smyckad med guld,

ädelstenar och pärlor!

17På en enda timme försvann all din rikedom.’

Alla handelsfartygens kaptener och passagerare och besättningar, ja, alla som lever av att segla på havet, ska stå på avstånd, 18och när de ser röken stiga upp från hennes förkolnade rester ska de ropa: ’Aldrig har det väl funnits en stad som denna!’ 19De ska strö jord på huvudet, klaga och ropa:

’Ve, ve denna stora stad,

som gjorde alla fartyg på haven rika genom sitt överflöd!

På en enda timme har allt ödelagts.’

20’Men gläd er över hennes öde,

du himmel och alla ni heliga och apostlar och profeter,

för Gud har dömt henne för det hon gjorde mot er!’ ”

21Sedan lyfte en väldig ängel upp en sten, stor som en kvarnsten, och kastade den i havet och sa:

”Med samma kraft ska Babylon,

den stora staden, störtas ner i djupet och aldrig finnas mer.

22Aldrig mer ska ljudet av musik från harpor,

flöjter och trumpeter höras i dig.

Aldrig mer ska hantverkare av något slag finnas i dig.

Aldrig mer ska något ljud från en kvarnsten höras i dig.

23Aldrig mer ska en lampa lysa i dig.

Aldrig mer ska några glada röster från brud

och brudgum höras i dig.

Dina köpmän styrde handeln i hela världen,

och du bedrog alla med din ockultism.

24I den staden rann blodet från profeterna

och från de heliga och alla som slaktats på jorden.”