Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 18:1-24

1אחרי כן ראיתי מלאך אחר יורד מן השמים. מלאך זה היה בעל סמכות גדולה וכוח רב, וזוהר כבודו האיר על כל הארץ.

2”בבל הגדולה נפלה!“ קרא המלאך בקול אדיר. ”בבל הפכה למשכן שדים, ומחסה לרוחות טמאות ולעופות טמאים ושנואים. 3כי כל העמים שתו מיין זנותה; מלכי הארץ זנו ונאפו איתה, וסוחרי הארץ התעשרו מחיי התענוגות, המותרות והבזבוז שניהלה.“

4ואז שמעתי קול אחר מן השמים: ”צאו ממנה, עמי! אל תשתתפו בחטאיה, פן תיענשו כמוה! 5כי חטאותיה הגיעו עד השמים, ואלוהים מוכן לשפטה על פשעיה! 6שלמו לה כגמולה; השיבו לה כפליים מהמעשים הרעים שעשתה לאחרים. היא מזגה כוס תמרורים לאנשים רבים – מיזגו לה אתם שתי כוסות! 7‏-8השיבו לה צער וייסורים כמידת גאוותה ותענוגותיה! כי בלבה היא מתייהרת ואומרת: ’אני מלכה שלטת – אינני אלמנה חסרת־אונים ולא אסבול צער וכאב!‘ משום כך ביום אחד היא תוכה בצער, מוות, אבל, רעב ותישרף באש, כי האלוהים השופט אותה הוא אל גיבור!“

9כשיביטו מלכי הארץ שזנו איתה בעשן העולה משריפתה, הם יבכו ויספדו. 10הם יעמדו מרחוק, כי יפחדו מעינוייה, ויקראו: ”אוי לך, בבל העיר הגדולה והחזקה! ברגע אחד בא משפטך ונחרץ דינך!“

11סוחרי הארץ יבכו ויתאבלו עליה, כי איש לא יקנה יותר את הסחורה שייבאו באוניות. 12היא הייתה הלקוחה הגדולה ביותר שלהם לקניית זהב, כסף, אבנים־יקרות, פנינים, בדים יקרים, ארגמן, משי, שני, עצי בושם למיניהם, כלי שנהב, כלי עץ יקרים, כלי נחושת, ברזל ושיש; 13קינמון, בשמים יקרים, יינות, שמן, סולת, קמח, בקר וצאן, סוסים, מרכבות, עבדים ואפילו נפשות אדם.

14”כל הדברים היקרים שחמדת ואהבת כל־כך נלקחו ממך!“ יקראו הסוחרים. ”כל הפאר, ההדר והפינוקים אשר אהבת אבדו לך לעולמים!“

15הסוחרים אשר התעשרו ממנה יעמדו מרחוק, מתוך פחד ויראה מייסוריה, יתאבלו ויבכו: 16”אוי, העיר הגדולה והיפה, העיר שדומה לאישה עטופה באריג משובח, אדום וארגמן, ומקושטת בזהב, באבנים יקרות ובפנינים, 17ברגע אחד ירד כל העושר הזה לטמיון!“

כל בעלי האוניות, רבי־החובלים ויורדי־הים האחרים יעמדו מרחוק, 18ובהביטם על עשנה עולה שמימה יקראו: ”היש עוד עיר גדולה כעיר הזאת?“ 19הם יזרקו עפר על ראשם, יבכו, יספדו ויצעקו: ”אוי ואבוי לעיר הגדולה! היא העשירה את כולנו – את הסוחרים ואת יורדי־הים – ועתה, בשעה אחת הוחרבה…“

20גילו, השמים, שמחו על סופה! בני־אלוהים, השליחים והנביאים שמחו גם אתם, כי סוף־סוף שפט אותה אלוהים בשמכם!

21מלאך גיבור הרים אבן גדולה שנראתה כאבן־רחיים, השליכה בעוצמה אל תוך הים ואמר: ”כך תושלך בבל הגדולה ותיעלם לנצח! 22לא יישמע בקרבך קול זימרה, נגינת כינורות, חלילים וחצוצרות. לא יישמע אצלך קול מסגר בעבודתו או קול בעל־מלאכה אחר, ולא יישמע קול טחינת החיטה. 23לעולם לא יאיר בקרבך אור מנורה; לא ייערכו אצלך יותר חגיגות־חתונה, ולא תישמענה צהלות שמחה של חתן וכלה.

”כי הסוחרים שלך היו מנכבדי הארץ, ובקסמיך וכישופיך רימית את כל העמים.

24”את אחראית לדם הנביאים, בני־האלוהים וכל אלה שנרצחו בארץ, כי דמם נמצא בך!“

En Levende Bok

Johannesʼ åpenbaring 18:1-24

Babylons fall

1Etter alt dette så jeg en engel komme ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og hans herlighet skinte som lyset fra lyskastere over jorden. 2Han ropte med kraftig stemme:

”Den store byen Babylon har falt.

Den har blitt et sted der demonene bor,

et oppholdssted for alle onde ånder,

en plass der motbydelige rovfugler samler seg.

3Dommen har falt over den prostituerte,

over byen som trakk med seg verdens folk i sine seksuelle utskeielser

og ble årsak til at de nå må drikke Guds vredes vin.

Makthaverne i alle verdens land har ligget med henne.

Forretningsfolk i hele verden har blitt rike på hennes ufattelige luksus og overflod.”

4Så hørte jeg en annen stemme fra himmelen si:

”Dra bort fra henne, mitt folk,

slik at dere ikke synder sammen med henne

og må gjennomgå den samme straffen som hun får.

5Syndene hennes har blitt stablet opp på hverandre

og rekker helt til himmelen.

Gud har ikke glemt det onde hun har gjort.

6Dere skal behandle henne slik hun behandlet dere.

Gi henne dobbelt igjen for alt hun har gjort.

Hun ga andre av sin drikke,

så gi henne drikke som er dobbelt så bitter.

7Hun omga seg med luksus og overflod,

så la henne få smake sin del av smerte og sorg.

Hun sier til seg selv: ’Her sitter jeg som dronning,

er ingen enke og kommer aldri til å oppleve sorg.’

8På en og samme dag skjer forandringen,

og plagene rammer henne.

Hun vil få oppleve død, sorg, hunger,

og hun vil bli brent opp av ilden.

Mektig er Herren Gud som dømmer henne.

9Makthaverne i verden, som tok del i hennes seksuelle utskeielser og nøt hennes luksus, skal gråte og jamre seg når de ser røken stige opp fra de forkullede restene av henne. 10Av frykt kommer de til å stå langt unna for ikke å bli rammet av den samme straffen. De vil rope:

’Ulykken, ulykken har rammet deg Babylon,

du kraftfulle by!

På et øyeblikk har dommen kommet over deg.’

11Forretningsfolkene på jorden vil sørge og gråte over deg. Det finnes ingen som vil kjøpe varene deres. 12Ikke noe marked for gullet og sølvet deres, edelsteinene, perlene, stoff av lin og silke, mørkerødt og lysende rødt tøy18:12 På gresk: Purpur og skarlagensraudt. Fargene var symboler på makt og luksus., aromatiske tresorter, varer av elfenben, kostbare treslag, kopper, jern og marmor. 13Heller ikke krydder, parfyme, salve, røkelse, vin, olivenolje, fint mel, hvete, buskap, sauer og hester, vogner, slaver og krigsfanger. 14’Alt det vakre du har lengtet etter, har gått tapt’, roper de. ’All luksusen og prakten som du satte så høyt, vil aldri mer tilhøre deg. Alt er borte for alltid.’ 15Ja, forretningsfolkene som ble rike ved å selge dette til henne, vil stå lang unna av frykt for å bli rammet av den samme straffen. De vil gråte og jamre seg og si:

16’Ulykken, ulykken har rammet deg, du kraftfulle by!

Du som bar klær av fineste lin,

mørkerøde og lysende røde tøy,

du som hadde smykker av gull,

edelsteiner og perler.

17På et øyeblikk forsvant all din rikdom!’

Alle handelsfartøyene, kapteinene, besetningene, ja, alle som lever av å seile på havet, vil stå langt unna. 18Når de ser røken stige opp fra de forkullete restene av henne vil de rope: ’Aldri har det eksistert en by som denne!’ 19De vil strø jord på hodet for å vise sorgen sin, og de vil sørge og rope:

’Ulykken, ulykken har rammet deg Babylon, du kraftfulle by!

Du som gjorde alle skipsrederne rike i sin lengsel etter luksus.

På et øyeblikk har alt gått tapt.’

20Gled dere over hennes skjebne,

du himmel og alle dere som tilhører Gud.

Dere disipler av Jesus18:20 Blir også kalt apostler. og profeter som bar fram budskapet hans, gled dere.

Endelig har Gud dømt henne for det hun gjorde mot dere!”

21En stor engel løftet opp en stein, stor som en kvernstein, kastet den i havet og sa:

”Med den samme kraften skal Babylon, den store byen,

bli styrtet i dypet og forsvinne for alltid.

22Aldri mer skal lyden av musikk fra harper,

fløyter og trompeter bli hørt i deg.

Aldri mer skal håndverkere av noe slag finnes i deg.

Aldri mer skal noen male korn i deg.

23Aldri mer skal lampene lyse i deg.

Aldri mer skal glade røster fra brud og brudgom bli hørt i deg.

Dine kjøpmenn styrte handelen i hele verden,

og du bedro alle med din magi og okkultisme.

24På dine gater rant blodet fra profetene som bar fram budskapet ditt.

Ja, du passet på at de som tilhører Gud, ble myrdet over hele verden.”