Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 18:1-24

1אחרי כן ראיתי מלאך אחר יורד מן השמים. מלאך זה היה בעל סמכות גדולה וכוח רב, וזוהר כבודו האיר על כל הארץ.

2”בבל הגדולה נפלה!“ קרא המלאך בקול אדיר. ”בבל הפכה למשכן שדים, ומחסה לרוחות טמאות ולעופות טמאים ושנואים. 3כי כל העמים שתו מיין זנותה; מלכי הארץ זנו ונאפו איתה, וסוחרי הארץ התעשרו מחיי התענוגות, המותרות והבזבוז שניהלה.“

4ואז שמעתי קול אחר מן השמים: ”צאו ממנה, עמי! אל תשתתפו בחטאיה, פן תיענשו כמוה! 5כי חטאותיה הגיעו עד השמים, ואלוהים מוכן לשפטה על פשעיה! 6שלמו לה כגמולה; השיבו לה כפליים מהמעשים הרעים שעשתה לאחרים. היא מזגה כוס תמרורים לאנשים רבים – מיזגו לה אתם שתי כוסות! 7‏-8השיבו לה צער וייסורים כמידת גאוותה ותענוגותיה! כי בלבה היא מתייהרת ואומרת: ’אני מלכה שלטת – אינני אלמנה חסרת־אונים ולא אסבול צער וכאב!‘ משום כך ביום אחד היא תוכה בצער, מוות, אבל, רעב ותישרף באש, כי האלוהים השופט אותה הוא אל גיבור!“

9כשיביטו מלכי הארץ שזנו איתה בעשן העולה משריפתה, הם יבכו ויספדו. 10הם יעמדו מרחוק, כי יפחדו מעינוייה, ויקראו: ”אוי לך, בבל העיר הגדולה והחזקה! ברגע אחד בא משפטך ונחרץ דינך!“

11סוחרי הארץ יבכו ויתאבלו עליה, כי איש לא יקנה יותר את הסחורה שייבאו באוניות. 12היא הייתה הלקוחה הגדולה ביותר שלהם לקניית זהב, כסף, אבנים־יקרות, פנינים, בדים יקרים, ארגמן, משי, שני, עצי בושם למיניהם, כלי שנהב, כלי עץ יקרים, כלי נחושת, ברזל ושיש; 13קינמון, בשמים יקרים, יינות, שמן, סולת, קמח, בקר וצאן, סוסים, מרכבות, עבדים ואפילו נפשות אדם.

14”כל הדברים היקרים שחמדת ואהבת כל־כך נלקחו ממך!“ יקראו הסוחרים. ”כל הפאר, ההדר והפינוקים אשר אהבת אבדו לך לעולמים!“

15הסוחרים אשר התעשרו ממנה יעמדו מרחוק, מתוך פחד ויראה מייסוריה, יתאבלו ויבכו: 16”אוי, העיר הגדולה והיפה, העיר שדומה לאישה עטופה באריג משובח, אדום וארגמן, ומקושטת בזהב, באבנים יקרות ובפנינים, 17ברגע אחד ירד כל העושר הזה לטמיון!“

כל בעלי האוניות, רבי־החובלים ויורדי־הים האחרים יעמדו מרחוק, 18ובהביטם על עשנה עולה שמימה יקראו: ”היש עוד עיר גדולה כעיר הזאת?“ 19הם יזרקו עפר על ראשם, יבכו, יספדו ויצעקו: ”אוי ואבוי לעיר הגדולה! היא העשירה את כולנו – את הסוחרים ואת יורדי־הים – ועתה, בשעה אחת הוחרבה…“

20גילו, השמים, שמחו על סופה! בני־אלוהים, השליחים והנביאים שמחו גם אתם, כי סוף־סוף שפט אותה אלוהים בשמכם!

21מלאך גיבור הרים אבן גדולה שנראתה כאבן־רחיים, השליכה בעוצמה אל תוך הים ואמר: ”כך תושלך בבל הגדולה ותיעלם לנצח! 22לא יישמע בקרבך קול זימרה, נגינת כינורות, חלילים וחצוצרות. לא יישמע אצלך קול מסגר בעבודתו או קול בעל־מלאכה אחר, ולא יישמע קול טחינת החיטה. 23לעולם לא יאיר בקרבך אור מנורה; לא ייערכו אצלך יותר חגיגות־חתונה, ולא תישמענה צהלות שמחה של חתן וכלה.

”כי הסוחרים שלך היו מנכבדי הארץ, ובקסמיך וכישופיך רימית את כל העמים.

24”את אחראית לדם הנביאים, בני־האלוהים וכל אלה שנרצחו בארץ, כי דמם נמצא בך!“

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Откровение 18:1-24

Падение Вавилона

1После этого я увидел ещё одного ангела, сходящего с небес и обладающего великой властью; вся земля была озарена его славой. 2Он произнёс могучим голосом:

– Пала, пала великая блудница Вавилон18:2 См. Ис. 21:9.

и стала жилищем демонов,

пристанищем для всякого нечистого духа

и всякой нечистой и мерзкой птицы.

Все народы пили

доводящее до безумия вино её разврата.

3Цари земли развратничали с ней,

и купцы земли нажились на её необузданной тяге к роскоши.

4Затем я услышал с небес ещё один голос. Он сказал:

– Выйди из неё, народ мой,

чтобы тебе не участвовать в её грехах

и не подвергнуться её наказанию,

5потому что её грехи поднялись уже до небес18:5 См. Иер. 51:9.,

и Всевышний помнит её преступления.

6Сделайте ей то же, что она сделала другим,

и отплатите ей вдвойне за её дела.

В той самой чаше, в которой она замешивала своё вино,

замешайте ей напиток двойной крепости.

7Доставьте ей столько горя и страданий,

сколько она позволяла себе славы и роскоши,

потому что она хвалится в своём сердце:

«Я не какая-нибудь вдова! Я сижу как царица!

Я никогда не буду скорбеть!»

8И поэтому настанет день, когда её постигнут горести:

смерть, плачь и голод.

Она будет сожжена огнём,

потому что могуч Вечный Бог, осудивший её18:7-8 См. Ис. 47:7-9..

9Когда цари земли, которые развратничали с ней и наслаждались её роскошью, увидят дым от её пожарища, они будут рыдать по ней и бить себя в грудь18:9 Ср. Езек. 26:16-18.. 10Стоя вдали в ужасе от её мучений, они будут говорить:

– Горе! Горе! О великая столица!

О, Вавилон, могучая столица!

В один час свершился над тобой суд!

11Купцы земли плачут и скорбят по ней, потому что никто уже не покупает их товаров: 12грузов золота, серебра, драгоценных камней и жемчуга; тончайших льняных тканей, пурпура, шёлка и алых материй; ароматической древесины; изделий из слоновой кости, ценной древесины, бронзы, железа и мрамора; 13корицы, пряностей, благовоний, ароматического масла и ладана18:13 Ладан – ценная ароматическая смола растений, произрастающих в Аравии и Северной Африке. См. пояснительный словарь., вина, оливкового масла, отборной муки и пшеницы, крупного и мелкого скота, коней и колесниц, рабов и пленённых на войне18:12-13 См. Езек. 27:12-22.. 14Они будут говорить:

– Плодов, которых желала душа твоя, уже нет у тебя. Все твои богатства и слава покинули тебя и уже никогда не вернутся.

15Торговавшие этими товарами купцы, нажившиеся на ней, будут стоять в стороне, перепуганные её бедствиями. Они будут плакать и скорбеть, 16говоря:

– Горе! Горе! О великая столица,

одетая в тончайшую льняную одежду, в пурпурное и алое,

украшенная золотом, драгоценными камнями и жемчугом!

17В один час было уничтожено такое огромное богатство!

Все капитаны кораблей, все их пассажиры и моряки и все, чей промысел связан с мореплаванием, будут издали наблюдать, 18и, когда увидят дым, поднимающийся от неё, зарыдают:

– Разве был ещё когда-либо город, подобный этой великой столице?18:17-18 Ср. Езек. 27:28-29, 32.

19Они посыпали свои головы пылью18:19 Ср. Езек. 27:30. и со слезами и скорбью причитали:

– Горе! Горе! О великая столица,

обогатившая всех судовладельцев своим богатством!

В один час ты была уничтожена!

20– Радуйтесь об этом, небеса!

Радуйтесь, святой народ Всевышнего, посланники Масеха и пророки,

потому что Всевышний осудил её за то, как она поступала с вами.

21Затем могучий ангел взял большой камень размером с мельничный жёрнов и бросил его в море, говоря:

– Так будет брошен и Вавилон, великая столица,

и никто уже её не найдёт.

22Никогда уже в тебе не будет слышно

голоса певцов, музыки арфистов, свирельщиков и трубачей,

никогда уже в тебе не отыщутся

ремесленники, каким бы ремеслом они ни занимались,

никогда уже не будет слышно в тебе

шума мельничных жерновов.

23Никогда уже не будет гореть в тебе свет светильника,

не будет слышно голосов жениха и невесты.

Твои купцы были господами на земле,

и все народы были обмануты твоим колдовством.

24Но в этой столице пролилась кровь пророков, святого народа Всевышнего

и всех убитых на земле.