Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מתי 9

1ישוע חזר לסירה, חצה את האגם ושב לכפר-נחום עיר מגוריו. מספר אנשים הביאו אליו בחור משותק על אלונקה. כשראה ישוע את אמונתם, אמר לבחור: “התעודד, כי נסלחו לך כל חטאיך!”

“איש זה מגדף!” אמרו בלבם מספר סופרים. (כי מי מלבד אלוהים יכול לסלוח חטאים?)

ישוע ידע את מחשבותיהם, ולכן שאל אותם: “מדוע אתם חושבים מחשבות רעות? לבן האדם, יש סמכות לסלוח חטאים, אך מכיוון שכל אחד יכול לומר דברים סתם, אז אפגין לכם את סמכותי.” הוא פנה אל הנער המשותק ואמר לו “קום! קפל את האלונקה שלך ולך הביתה!”

הבחור קפץ על רגליו לנגד עיניהם, והלך לביתו.

פחד אחז את הנוכחים, והם הודו לה’ ושיבחו אותו על שנתן כוח כזה לבני-אדם. כשישוע הלך משם הוא ראה בבית-המכס את גובה המכס, מתתיהו. “בוא והיה תלמיד שלי,” אמר לו ישוע. מתתיהו קם, עזב את הכול מאחוריו והלך אחרי ישוע.

10 בערב כשאכלו ישוע ותלמידיו בביתו של מתתיהו, הצטרפו אליהם מוכסים וחוטאים אחרים.

11 הפרושים כעסו מאוד ואמרו לתלמידיו: “מדוע הרב שלכם אוכל בחברת החוטאים האלה?”

12 ישוע השיב להם: “אנשים בריאים אינם זקוקים לרופא; אלא שהחולים זקוקים לרופא!” השיב להם ישוע, 13 והוסיף: “עתה לכו ולימדו את משמעות הפסוק[a]: ‘כי חסד חפצתי ולא זבח.’ לא באתי לקרוא לצדיקים לחזור בתשובה, כי אם לחוטאים.”

14 יום אחד באו תלמידי יוחנן אל ישוע ושאלו: “מדוע תלמידיך אינם צמים כמונו וכמו הפרושים?”

15 “האם יכולים ידידי החתן להתאבל ולצום בזמן שהוא נמצא אתם?” השיב להם ישוע בשאלה. “אולם יבוא יום שאני (החתן) אלקח מהם, ואז הם יתאבלו ויצומו.”

16 “מי תופר טלאי מבד חדש על בגד ישן? הרי הטלאי מהבגד החדש יינתק ויגדיל את החור בבגד! 17 ומי ממלא יין חדש בחביות רקובות? הרי היין יבקע את החביות ויישפך החוצה! יין חדש יש לשמור בחביות חדשות. כך יישמרו היין והחביות.”

18 בשעה שישוע דיבר בא אליו הרב של בית-הכנסת המקומי והשתחווה לפניו. “בתי הקטנה מתה ממש עכשיו,” אמר הרב, “אולם אתה תוכל להחיות אותה, אם רק תבוא ותיגע בה.” 19 ישוע קם והלך אחרי הרב, ותלמידיו הצטרפו אליו.

20 בקרב הקהל שהלך אחריהם הייתה אישה שסבלה משטף דם מתמיד במשך שתים-עשרה שנה. היא עמדה מאחורי ישוע ונגעה בקצה מעילו, 21 מפני שחשבה: “אם רק אגע בבגדו, ארפא!” 22 ישוע פנה לאחור ואמר לאישה: “התעודדי בתי, אמונתך ריפאה אותך.” ובאותו רגע היא נרפאה.

23 ישוע הגיע לבית הרב וראה את המתאבלים שבכו וקוננו קינות. 24 “לכו מכאן כולכם!” קרא ישוע. “הילדה לא מתה; היא רק ישנה!” אולם כולם צחקו לו.

25 ברגע שיצאו האנשים נכנס ישוע לחדר הילדה, אחז בידה, והיא קפצה ממיטתה בריאה לגמרי. 26 השמועה על הנס הנפלא הזה התפשטה בכל האזור.

27 כשעזב ישוע את בית הרב, הלכו בעקבותיו שני עיוורים וצעקו: “בן דוד, רחם עלינו!”

28 שני העיוורים נכנסו אל הבית שבו התארח ישוע, והוא שאל אותם: “האם אתם מאמינים שאני יכול להשיב לכם את ראייתכם?”

“כן, אדון,” ענו השניים, “אנחנו מאמינים.”

29 ישוע נגע בעיניהם ואמר: “משום שהאמנתם, תירפאו.” 30 לפתע יכלו השניים לראות! ישוע הזהיר אותם שלא יספרו על כך לאיש, 31 אולם השניים לא שמעו בקולו ופרסמו את דבר הנס בכל הארץ.

32 כשעזב ישוע את המקום הוא פגש אדם אילם שהיה אחוז שד. 33 ישוע גירש את השד, והאיש החל לדבר. ההמונים נדהמו וקראו: “מעולם לא נראו דברים כאלה בישראל!”

34 אולם הפרושים אמרו: “הוא יכול לגרש שדים משום שהוא בעצמו אחוז שד; אדון השדים נמצא בתוכו!”

35 ישוע עבר בכל הערים והכפרים שבאזור, כשהוא מלמד בבתי-הכנסת ומבשר את החדשות הטובות על מלכות השמים. בכל מקום שבו ישוע ביקר הוא ריפא את האנשים מכל מיני מחלות. 36 הוא ריחם על כל האנשים שלא ידעו מה לעשות ולאן לפנות. הם היו כמו כבשים תועות בלי רועה.

37 “הקציר כה רב אך הפועלים כה מעטים!” אמר ישוע לתלמידיו. 38 “התפללו ובקשו מהאחראי על הקציר שידריך ויכשיר לעבודה פועלים רבים יותר!”

Footnotes

  1. הבשורה על-פי מתי 9:13 הושע ו 6