Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מתי 2:1-23

1ישוע נולד בעיר בית־לחם שבאזור יהודה, בימי המלך הורדוס. זמן קצר לאחר לידתו, הופיעו בירושלים מספר חוזי־כוכבים שבאו מארץ רחוקה במזרח, ושאלו: 2”היכן התינוק שנועד להיות מלך היהודים? ראינו את כוכבו במזרח ובאנו להשתחוות לו.“

3הורדוס נבהל מאוד משאלתם, וכמוהו נבהלו כל אנשי ירושלים. 4הוא כינס את מנהיגי היהודים ושאל אותם: ”האם אמרו לנו הנביאים היכן ייוולד המשיח?“

5ענו לו: ”כן, בבית לחם. הרי מיכה הנביא אמר:2‏.5 ב 5 מיכה ה 1 6’ואתה, בית־לחם בארץ יהודה, אינך צעיר באלפי יהודה, כי ממך יצא מושל אשר ירעה את־עמי ישראל‘. “

7הורדוס הזמין את חוזי־הכוכבים לפגישה סודית, ושאל אותם מתי בדיוק ראו לראשונה את הכוכב. 8לאחר מכן אמר להם: ”לכו לבית־לחם וחפשו את הילד. כשתמצאו אותו, שובו אלי והודיעו לי זאת, כדי שאוכל גם אני ללכת להשתחוות לו.“

9לאחר הפגישה עם המלך יצאו חוזי־הכוכבים לדרך, ולפתע הכוכב שראו במזרח הופיע לנגד עיניהם. הם הלכו בעקבות הכוכב עד שנעמד בדיוק מעל המקום שבו היה התינוק. 10הם שמחו מאוד.

11כשנכנסו חוזי־הכוכבים אל הבית שבו היה התינוק ומרים אמו, נפלו לפניו, השתחוו לו, ולאחר מכן פתחו את חבילותיהם ונתנו לו מתנות: זהב, לבונה ומור.

12בינתיים הזהיר אותם אלוהים בחלום שלא לחזור אל הורדוס, ומשום כך שבו חוזי־הכוכבים לארצם בדרך אחרת.

13לאחר שעזבו, נגלה מלאך ה׳ ליוסף בחלום ואמר: ”קום, ברח למצרים עם התינוק ועם אמו, והישאר שם עד שאומר לך לחזור, כי הורדוס רוצה להרוג את הילד.“ 14באותו לילה יצא יוסף עם מרים ועם הילד למצרים, 15ונשאר אתם שם עד מותו של הורדוס. כך התקיימה הנבואה:2‏.15 ב 15 הושע יא 1 ”וממצרים קראתי לבני.“

16כשהורדוס הבין שחוזי־הכוכבים התחמקו ממנו, הוא מאוד כעס. הוא שלח חיילים לבית־לחם וציווה עליהם להרוג כל ילד זכר עד גיל שנתיים (כי החוזים סיפרו לו שראו את הכוכב כשנתיים קודם לכן), בבית לחם עצמה ובכל כפרי הסביבה. 17מעשה אכזרי זה של הורדוס קיים את הנבואה של ירמיהו:2‏.17 ב 17 ירמיהו לא 15

18”קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים,

רחל מבכה על בניה,

מאנה להינחם על בניה כי איננו.“

19לאחר מותו של הורדוס נגלה מלאך ה׳ בחלום ליוסף במצרים, ואמר לו: 20”קום, קח את התינוק ואת אמו לישראל, כי אלה שרצו להרוג את הילד כבר מתו.“ 21יוסף לקח את ישוע ואת מרים ויצא אתם בדרך לישראל.

22בהיותם בדרך שמעו שהמלך החדש אינו אלא ארכילאוס, בנו של הורדוס, ופחדו מאוד. בחלום נוסף יוסף הוזהר שלא להתיישב ביהודה, אז הם המשיכו לגליל 23והשתקעו בנצרת. זה קרה כדי לקיים את דברי הנביאים שכינו אותו ”נצר“.2‏.23 ב 23 5 ראה: ישעיהו יא 1

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

马太福音 2:1-23

智者来朝拜

1希律王执政期间,耶稣降生在犹太伯利恒城。

当时有几位智者2:1 智者”或译“占星家”下同7节和16节。从东方来到耶路撒冷2问道:“那生来做犹太人之王的在哪里呢?我们在东方看见祂的星,特来朝拜祂。”

3希律王听后,心里不安,全城的人都感到不安。 4希律王就召来祭司长和律法教师,问他们:“基督在哪里降生呢?”

5他们回答说:“在犹太伯利恒,因为先知这样记载,

6“‘犹大地区的伯利恒啊!

你在犹大各城中并不是最小的,

因为有一位君王要从你那里出来,

牧养我的以色列子民。’”

7于是,希律暗中召见那几位智者,仔细查问那星出现的准确时间, 8然后派他们去伯利恒,并吩咐道:“你们去仔细寻访那个小孩,找到了,就回来报信,我也好去朝拜祂。”

9他们听了王的吩咐,就去了。忽然,那颗曾在东方出现的星又出现在他们前面,引领他们来到小孩耶稣所在的地方,便停下来。 10他们看见那颗星,喜出望外。

11他们进了屋子,看见孩子和祂母亲玛丽亚,就俯伏在地上拜祂,并打开盛宝物的盒子献上黄金、乳香和没药作礼物。 12他们在梦中得到指示不可回希律那里,便改道返回了家乡。

逃往埃及

13他们离开之后,主的天使在梦中向约瑟显现,说:“起来,带着小孩子和祂母亲逃往埃及,住在那里等候我的通知,因为希律要寻找这孩子,杀害祂。” 14于是,约瑟起来带着孩子和祂母亲连夜逃往埃及15并在那里一直住到希律死了。这就应验了主借着先知所说的话:“我把儿子从埃及召出来。”

16希律见自己被智者愚弄,大为恼怒,便照着智者所说的时间推算,下令把伯利恒附近两岁以下的男孩杀光。 17这正应验了耶利米先知的话:

18“在拉玛有痛哭哀号的声音,

拉结在为儿女哀痛,

不肯接受安慰,

因为他们都死了!”

定居拿撒勒

19希律死后,主的天使在梦中向在埃及约瑟显现,说: 20“起来,带着孩子和祂母亲回以色列去吧!因为要杀害孩子的人已经死了。” 21约瑟就起来,带着孩子和祂母亲返回以色列

22约瑟听闻亚基劳继承父亲希律的王位统治犹太,就不敢回犹太。这时,他在梦中得到主的指示,便前往加利利地区, 23定居在拿撒勒镇。这应验了先知的话:“祂将被称为拿撒勒人。”