Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מתי 2:1-23

1ישוע נולד בעיר בית־לחם שבאזור יהודה, בימי המלך הורדוס. זמן קצר לאחר לידתו, הופיעו בירושלים מספר חוזי־כוכבים שבאו מארץ רחוקה במזרח, ושאלו: 2”היכן התינוק שנועד להיות מלך היהודים? ראינו את כוכבו במזרח ובאנו להשתחוות לו.“

3הורדוס נבהל מאוד משאלתם, וכמוהו נבהלו כל אנשי ירושלים. 4הוא כינס את מנהיגי היהודים ושאל אותם: ”האם אמרו לנו הנביאים היכן ייוולד המשיח?“

5ענו לו: ”כן, בבית לחם. הרי מיכה הנביא אמר:2‏.5 ב 5 מיכה ה 1 6’ואתה, בית־לחם בארץ יהודה, אינך צעיר באלפי יהודה, כי ממך יצא מושל אשר ירעה את־עמי ישראל‘. “

7הורדוס הזמין את חוזי־הכוכבים לפגישה סודית, ושאל אותם מתי בדיוק ראו לראשונה את הכוכב. 8לאחר מכן אמר להם: ”לכו לבית־לחם וחפשו את הילד. כשתמצאו אותו, שובו אלי והודיעו לי זאת, כדי שאוכל גם אני ללכת להשתחוות לו.“

9לאחר הפגישה עם המלך יצאו חוזי־הכוכבים לדרך, ולפתע הכוכב שראו במזרח הופיע לנגד עיניהם. הם הלכו בעקבות הכוכב עד שנעמד בדיוק מעל המקום שבו היה התינוק. 10הם שמחו מאוד.

11כשנכנסו חוזי־הכוכבים אל הבית שבו היה התינוק ומרים אמו, נפלו לפניו, השתחוו לו, ולאחר מכן פתחו את חבילותיהם ונתנו לו מתנות: זהב, לבונה ומור.

12בינתיים הזהיר אותם אלוהים בחלום שלא לחזור אל הורדוס, ומשום כך שבו חוזי־הכוכבים לארצם בדרך אחרת.

13לאחר שעזבו, נגלה מלאך ה׳ ליוסף בחלום ואמר: ”קום, ברח למצרים עם התינוק ועם אמו, והישאר שם עד שאומר לך לחזור, כי הורדוס רוצה להרוג את הילד.“ 14באותו לילה יצא יוסף עם מרים ועם הילד למצרים, 15ונשאר אתם שם עד מותו של הורדוס. כך התקיימה הנבואה:2‏.15 ב 15 הושע יא 1 ”וממצרים קראתי לבני.“

16כשהורדוס הבין שחוזי־הכוכבים התחמקו ממנו, הוא מאוד כעס. הוא שלח חיילים לבית־לחם וציווה עליהם להרוג כל ילד זכר עד גיל שנתיים (כי החוזים סיפרו לו שראו את הכוכב כשנתיים קודם לכן), בבית לחם עצמה ובכל כפרי הסביבה. 17מעשה אכזרי זה של הורדוס קיים את הנבואה של ירמיהו:2‏.17 ב 17 ירמיהו לא 15

18”קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים,

רחל מבכה על בניה,

מאנה להינחם על בניה כי איננו.“

19לאחר מותו של הורדוס נגלה מלאך ה׳ בחלום ליוסף במצרים, ואמר לו: 20”קום, קח את התינוק ואת אמו לישראל, כי אלה שרצו להרוג את הילד כבר מתו.“ 21יוסף לקח את ישוע ואת מרים ויצא אתם בדרך לישראל.

22בהיותם בדרך שמעו שהמלך החדש אינו אלא ארכילאוס, בנו של הורדוס, ופחדו מאוד. בחלום נוסף יוסף הוזהר שלא להתיישב ביהודה, אז הם המשיכו לגליל 23והשתקעו בנצרת. זה קרה כדי לקיים את דברי הנביאים שכינו אותו ”נצר“.2‏.23 ב 23 5 ראה: ישעיהו יא 1

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Матто 2:1-23

Восточные мудрецы

1Исо родился в иудейском городе Вифлееме во времена правления царя Ирода2:1 Это Ирод Великий, который правил Иудеей, Сомарией и Галилеей с 37 по 4 гг. до н. э.. После рождения Исо в Иерусалим пришли мудрецы с востока2:1 Скорее всего, упоминаемые здесь мудрецы были зороастрийскими жрецами из Персии, которые, основываясь на собственных или же иудейских религиозных источниках, искали грядущего Царя-Спасителя..

Они спрашивали людей:

2– Где новорождённый Царь иудеев? Мы видели Его звезду на востоке2:2 Или: «Мы видели, как взошла Его звезда». См. Чис. 24:17. и пришли поклониться Ему.

3Услышав об этом, царь Ирод встревожился, а с ним и весь Иерусалим. 4Царь созвал к себе всех главных священнослужителей и учителей Таврота и спросил их, где должен родиться обещанный Масех.

5– В иудейском Вифлееме, – ответили ему, – потому что так написано у пророка:

6«И ты, Вифлеем в земле Иудеи,

ты вовсе не наименьший среди главных городов Иудеи,

потому что из тебя произойдёт Правитель,

Который будет пасти народ Мой, Исроил!»2:6 Мих. 5:2.

7Тогда Ирод тайно пригласил к себе мудрецов и выведал у них точное время появления звезды. 8Он послал их в Вифлеем с наказом:

– Идите и тщательно всё разузнайте о младенце. Когда вы Его найдёте, известите и меня, чтобы я смог пойти и поклониться Ему.

9Выслушав наказ царя, мудрецы отправились в путь. Звезда, которую они видели на востоке2:9 Или: «Звезда, восход которой они видели»., шла впереди них, пока наконец не остановилась над местом, где был младенец. 10Увидев звезду, мудрецы очень сильно обрадовались. 11Когда они вошли в дом и увидели младенца и Его мать Марьям, они, павши, поклонились Ему и, открыв свои сокровища, поднесли Ему подарки: золото, ладан2:11 Ладан – ценная ароматическая смола растений, произрастающих в Аравии и Северной Африке. См. пояснительный словарь. и смирну2:11 Смирна (мирра) – приятно пахнущая смола растущего в Аравии растения.. 12Ночью во сне они были предупреждены о том, что им нельзя возвращаться к Ироду, и вернулись в свою страну другим путём.

Бегство в Египет

13Когда мудрецы ушли, Юсуфу во сне явился ангел от Вечного и сказал:

– Вставай, возьми младенца и Его мать и беги с ними в Египет. Оставайтесь там, пока я не скажу, потому что Ирод собирается найти младенца и убить Его.

14Юсуф взял младенца с Его матерью, и ночью они ушли в Египет. 15Там они оставались до тех пор, пока Ирод не умер. Так исполнились слова, которые Вечный сказал через пророка: «Из Египта призвал Я Сына Моего»2:15 Ос. 11:1. То, что Вечный говорит через пророка Осию об исроильском народе, Матто относит к Исо Масеху, тем самым показывая, что в Нём нашли своё отражение все ожидания и чаяния Вечного, которые Он возлагал на исроильский народ..

16Когда Ирод понял, что мудрецы его обманули, он пришёл в ярость и приказал убить в Вифлееме и его окрестностях всех мальчиков в возрасте до двух лет. Время рождения младенца он определил со слов мудрецов. 17Таким образом исполнилось предсказанное через пророка Иеремию:

18«Голос слышен в Раме,

вопль и горькое рыдание, –

это Рахиля плачет о детях своих

и не находит утешения,

потому что их больше нет!»2:18 Иер. 31:15.

Возвращение в Назарет

19После смерти Ирода Юсуфу в Египте явился во сне ангел от Вечного.

20– Вставай, – сказал он, – возьми младенца и Его мать и возвращайтесь в Исроил. Тех, кто хотел убить мальчика, уже нет в живых.

21Юсуф взял младенца и Его мать, и они отправились в землю Исроила. 22Когда Юсуф узнал, что в Иудее вместо Ирода царствует его сын Архелай, он побоялся возвращаться, но, получив во сне ещё одно указание, пошёл в Галилею 23и поселился там в городе Назарете. Так исполнились слова пророков, что Масеха будут называть назарянином2:23 То есть будет в пренебрежении (см. Заб. 21:7; Ис. 53:3; Ин. 1:46). Но здесь возможна и связь с еврейским словом нецер («ветвь») (см. Ис. 11:1). Однако некоторые комментаторы не исключают связи и со словом «назорей» (см. Чис. 6:1-21; Суд. 13:5)..