Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מתי 17:1-27

1כעבור שישה ימים לקח ישוע את פטרוס, את יעקב ואת אחיו יוחנן, ועלה איתם על פסגת הר גבוה. 2כשהביטו התלמידים בישוע, הוא השתנה לנגד עיניהם: פניו זרחו כשמש ובגדיו הלבינו והבריקו.

3לפתע הופיעו משה רבנו ואליהו הנביא ודיברו עם ישוע.

4”אדון, כמה טוב שאנחנו כאן!“ קרא פטרוס. ”אם אתה רוצה, אבנה כאן שלוש סוכות לכבוד – לך, למשה ולאליהו!“

5בזמן שפטרוס דיבר, ענן כיסה את השלושה ויצא משם קול שאמר: ”זהו בני אהובי, שבו חפצתי. שמעו בקולו!“

6כששמעו התלמידים את הקול, נפלו על־פניהם מבוהלים ונפחדים. 7ישוע ניגש אליהם ונגע בהם. ”קומו,“ אמר, ”אל תפחדו!“

8כשהביטו התלמידים סביבם, ראו שישוע לבדו איתם.

9כאשר ירדו מההר ישוע ציווה עליהם שלא יספרו לאיש את מה שראו, עד לאחר שיקום מן המתים.

10”מדוע הסופרים אומרים שאליהו הנביא צריך לבוא תחילה (לפני המשיח)?“ שאלו התלמידים את ישוע.

11”הם צודקים“, ענה ישוע. ”אליהו באמת יבוא קודם וישליט סדר בכל. 12למעשה אליהו כבר בא, אולם אנשים רבים לא הכירו אותו ואף פגעו בו. גם בן־האדם יסבול מידיהם.“

13אז הבינו התלמידים שישוע דיבר על יוחנן המטביל.

14כשהגיעו למרגלות ההר כבר ציפו להם אנשים רבים. איש אחד התקרב אל ישוע, כרע ברך לפניו והתחנן: 15”אדוני, רחם נא על בני. הוא חולה במחלת אפילפסיה וסובל מאוד. לעתים קרובות הוא נופל לתוך אש או מים. 16הבאתי את בני אל תלמידיך, אבל הם לא יכלו לרפא אותו.“

17”מה עיקש וחסר־אמונה הדור הזה!“ קרא ישוע. ”עד מתי יהיה עלי לסבול אתכם? הביאו אלי את הילד!“ 18ישוע גער בשד שהיה בתוך הילד, והשד יצא ממנו. באותו רגע הילד נרפא. 19לאחר מכן, כשהתלמידים היו לבד עם ישוע, שאלו אותו: ”מדוע אנחנו לא יכולנו לגרש את השד?“

20”בגלל חוסר אמונתכם“, השיב ישוע. ”אילו הייתה לכם אמונה אפילו כגרגר של חרדל, יכולתם לומר להר הזה: ’זוז!‘ והוא באמת היה זז, מכיוון שתוכלו לעשות כל דבר. 21אבל שד כזה יוצא רק לאחר צום ותפילה.“

22יום אחד כשהיו בגליל אמר ישוע לתלמידיו: ”בן־האדם עומד להימסר לידי אנשים, 23והם יהרגו אותו; אולם לאחר שלושה ימים יקום לתחייה.“ דבריו אלה ציערו את התלמידים ואף הפחידו אותם.

24בבואם אל כפר־נחום ניגשו אל פטרוס גובי מס מחצית השקל של המקדש ושאלו אותו: ”האם אין הרב שלך משלם את המס?“

25”ודאי שהוא משלם“, השיב פטרוס. לאחר מכן נכנס פטרוס אל הבית כדי לשוחח על כך עם ישוע, אולם עוד לפני שהספיק לפתוח את פיו שאל אותו ישוע: ”מה דעתך, פטרוס? ממי דורשים המלכים מס, מבני העם שלהם או מזרים?“

26‏-27”מהזרים, כמובן“, השיב פטרוס. ”אם כן, הבנים פטורים מכך.“ אמר ישוע. ”אולם היות שאיננו רוצים לפגוע באנשים האלה, לך אל הים והשלך חכה למים. פתח את פיו של הדג הראשון שתצוד, ותמצא בו מטבע. במטבע זה שלם את המס עבור שנינו.“

New Russian Translation

Матфея 17:1-27

Преображение

(Мк. 9:2-13; Лк. 9:28-36)

1Через шесть дней Иисус взял с Собой Петра, Иакова, его брата Иоанна и привел их одних на высокую гору. 2И на глазах учеников вдруг Его облик изменился: лицо Его засияло, как солнце, а одежда стала белой, как свет. 3И вот они увидели Моисея и Илию, беседующих с Ним. 4Петр сказал:

– Господи, нам здесь так хорошо! Если Ты хочешь, я сделаю три шалаша: один Тебе, один Моисею и один Илии.

5Пока он говорил, светлое облако накрыло их, и из облака прозвучал голос:

– Это Мой любимый Сын, в Котором Моя радость. Слушайте Его!

6Услышав эти слова, ученики в ужасе пали на лица свои. 7Иисус подошел и прикоснулся к ним:

– Встаньте, не бойтесь.

8Они подняли взгляд и уже никого, кроме Иисуса, не увидели. 9Когда они спускались с горы, Иисус сказал им:

– Никому не говорите о том, что вы видели здесь, до тех пор, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых.

10Ученики спросили Его:

– Почему же учители Закона говорят, что вначале, перед Мессией, должен прийти Илия?

11Иисус ответил:

– Илия действительно должен прийти и все приготовить17:11 См. Мал. 4:5-6.. 12Но, говорю вам, что Илия уже пришел17:12 См. Лк. 1:13-17., только его не узнали и поступили с ним по своему произволу. Так же и Сыну Человеческому предстоит пострадать от их рук.

13Тогда ученики поняли, что Он говорил об Иоанне Крестителе.

Исцеление мальчика, одержимого нечистым духом

(Мк. 9:14-29; Лк. 9:37-42)

14Когда они подошли к месту, где собралась толпа, один мужчина пал перед Иисусом на колени 15со словами:

– Господи, сжалься над моим сыном, у него судороги, и он сильно мучается, часто бросается то в огонь, то в воду. 16Я привел его к Твоим ученикам, но они не смогли исцелить его.

17Иисус в ответ сказал:

– О неверующее и испорченное поколение! Сколько Мне еще быть с вами? Сколько Мне еще терпеть вас? Приведите мальчика ко Мне.

18Иисус приказал демону выйти, и тот вышел из мальчика; в тот же миг ребенок стал совершенно здоров. 19Потом, оставшись с Иисусом наедине, ученики спросили:

– Почему же мы не смогли изгнать его?

20Иисус ответил:

– Потому что у вас мало веры. Говорю вам истину: если бы ваша вера была с горчичное зерно, то вы могли бы этой горе сказать: «Передвинься отсюда туда», и она бы передвинулась; для вас не было бы ничего невозможного. 21Этот же вид демонов изгоняется только молитвой и постом17:21 В некоторых рукописях отсутствуют эти слова..

Иисус снова предсказывает Свою смерть и воскресение

(Мк. 9:30-32; Лк. 9:43-45)

22Во время пребывания в Галилее Иисус сказал ученикам:

– Сын Человеческий будет предан в руки людей, 23которые убьют Его, но на третий день Он воскреснет.

Учеников это сильно опечалило.

Налог на храм

24Когда они вернулись в Капернаум, к Петру подошли сборщики налога на нужды храма и спросили:

– А ваш Учитель платит налог на храм?

25– Платит, – ответил он.

Петр вошел в дом и еще не успел ничего сказать, как Иисус спросил:

– Симон, как тебе кажется, с кого земные цари взимают пошлины или дань, со своих сыновей или с чужеземцев?

26– С чужеземцев, – ответил Петр.

– Значит, сыновья17:26 То есть граждане. свободны, – заключил Иисус. – 27Но чтобы нам никого не обидеть, пойди к озеру, забрось удочку, вытащи первую рыбу, что попадется на крючок, открой ей рот, и там ты найдешь монету достоинством в четыре драхмы. Возьми ее и заплати за Меня и за себя.