Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מתי 17

1כעבור שישה ימים לקח ישוע את שמעון פטרוס, את יעקב ואת אחיו יוחנן, ועלה איתם לפסגת הר גבוה. כשהביטו התלמידים בישוע, הוא השתנה לנגד עיניהם: פניו זרחו כשמש ובגדיו הלבינו והבריקו.

לפתע הופיעו משה רבנו ואליהו הנביא ודיברו עם ישוע.

“אדון, כמה טוב שאנחנו כאן!” קרא פטרוס. “אם אתה רוצה, אבנה כאן שלוש סוכות לכבוד – לך, למשה ולאליהו!”

בזמן שפטרוס דיבר, ענן כיסה את השלושה ויצא משם קול שאמר: “זהו בני אהובי, שבו חפצתי. שמעו בקולו!”

כששמעו התלמידים את הקול, נפלו על-פניהם מבוהלים ונפחדים. ישוע ניגש אליהם ונגע בהם. “קומו”, אמר, “אל תפחדו!”

כשהביטו התלמידים סביבם, ראו שישוע לבדו איתם.

כאשר ירדו מההר ישוע ציווה עליהם שלא יספרו לאיש את מה שראו ,עד לאחר שיקום מן המתים.

10 “מדוע מתעקשים הרבנים שאליהו צריך לבוא לפני המשיח?” שאלו התלמידים את ישוע.

11 “הם צודקים,” ענה ישוע. “אליהו באמת יבוא קודם וישליט סדר בכל. 12 למעשה אליהו כבר בא, אולם אנשים רבים לא הכירו אותו ואף פגעו בו. גם בן-האדם יסבול מידיהם.”

13 אז הבינו התלמידים שישוע דיבר על יוחנן המטביל.

14 כשהגיעו למרגלות ההר כבר ציפו להם אנשים רבים. איש אחד התקרב אל ישוע, כרע ברך לפניו והתחנן: 15 “אדוני, רחם נא על בני. הוא חולה במחלת אפילפסיה וסובל מאוד. לעתים קרובות הוא נופל לתוך אש או מים. 16 הבאתי את בני אל תלמידיך, אבל הם לא יכלו לרפא אותו.”

17 “מה עיקש וחסר-אמונה הדור הזה!” קרא ישוע. “עד מתי יהיה עלי לסבול אתכם? הביאו אלי את הילד!” 18 ישוע גער בשד שהיה בתוך הילד, והשד יצא ממנו. באותו רגע הילד נרפא. 19 לאחר מכן, כשהתלמידים היו לבד עם ישוע, שאלו אותו: “מדוע אנחנו לא יכולנו לגרש את השד?”

20 “בגלל חוסר אמונתכם,” השיב ישוע. “אילו הייתה לכם אמונה אפילו כגרגר זעיר של חרדל, יכולתם לומר להר הזה: ‘זוז!’ והוא באמת היה זז, מכיוון שתוכלו לעשות כל דבר. 21 אבל שד כזה יוצא רק לאחר צום ותפילה.”

22 יום אחד כשהיו בגליל אמר ישוע לתלמידיו: “בן-האדם עומד להימסר לידי אנשים, 23 והם יהרגו אותו; אולם לאחר שלושה ימים יקום לתחייה.” דבריו אלה ציערו את התלמידים ואף הפחידו אותם.

24 בבואם אל כפר-נחום ניגשו אל פטרוס גובי מס מחצית השקל של המקדש ושאלו אותו: “האם אין הרב שלך משלם את המס?”

25 “ודאי שהוא משלם,” השיב פטרוס. לאחר מכן נכנס פטרוס אל הבית כדי לשוחח על כך עם ישוע, אולם עוד לפני שהספיק לפתוח את פיו שאל אותו ישוע: “מה דעתך, פטרוס? ממי דורשים המלכים מס, מבני העם שלהם או מזרים?”

“מהזרים, כמובן,” השיב פטרוס. “אם כן, הבנים פטורים מכך.” אמר ישוע. “אולם היות שאיננו רוצים לפגוע באנשים האלה, לך אל הים והשלך חכה למים. פתח את פיו של הדג הראשון שתצוד, ותמצא בו מטבע. במטבע זה שלם את המס עבור שנינו.”