Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מרקוס 7:1-37

1יום אחד באו אחדים מהפרושים והסופרים אל ישוע כדי לחקור את מעשיו. 2הם הבחינו בכך שכמה מתלמידיו של ישוע אינם נוטלים ידיים לפני הארוחה, כפי שנהוג במסורת היהודית. 3(במסורת היהודית של אז, במיוחד אצל הפרושים, נהגו ליטול ידיים עד למרפק לפני כל ארוחה. 4גם בשובם מן השוק עליהם ליטול ידיים לפני שהם נוגעים באוכל. זוהי רק דוגמה אחת ממנהגים רבים שהם מקיימים מאות שנים. דוגמה נוספת היא הכשרת סירים, מחבתות וכלים.)

5הם שאלו את ישוע: ”מדוע התלמידים שלך אינם שומרים את מסורת אבותינו הדורשת נטילת ידיים לפני הארוחה?“

6‏-7”צבועים שכמוכם!“ ענה להם ישוע. ”הנביא ישעיהו תיאר אתכם נכונה כשאמר:7‏.6‏-7 ז 5 ישעיהו כט 13

’ניגש העם הזה בפיו,

ובשפתיו כבדוני, ולבו רחק ממני,

ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלמודה‘.

8”אתם מתעלמים ממצוותיו של אלוהים, ובמקומם אתם ממציאים מצוות ומנהגים למיניהם. 9ביטלתם את מצוות אלוהים כדי שתוכלו לקיים את המסורת שהמצאתם בעצמכם! 10קחו למשל את המצווה ’כבד את אביך ואת אמך‘. משה אמר שכל מקלל אביו ואמו מות יומת! 11ואילו אתם אומרים שמותר לאדם להתעלם מצרכי הוריו העניים, אם הוא מבטיח לתרום לעבודת אלוהים את אשר הוא חייב לתת להוריו. 12‏-13כך אתם מפרים את מצוות ה׳ כדי לקיים את המסורת שהמצאתם אתם. זוהי רק דוגמה אחת מתוך רבות.“

14ישוע אסף סביבו שנית את כל הקהל ואמר: ”הקשיבו אלי כולכם והשתדלו להבין: 15‏-16לא מה שנכנס אל גופכם מטמא אתכם, אלא מה שיוצא מתוכו. כל מי שיש לו אוזניים שישמע!“ 17לאחר שעזבו את הקהל והגיעו הביתה, שאלו התלמידים את ישוע למה התכוון במשל שסיפר.

18”מה, גם אתם אינכם מבינים?“ שאל ישוע בתימהון. ”האם אינכם מבינים כי האוכל שאתם אוכלים אינו מטמא אתכם? 19הרי האוכל אינו בא במגע עם הלב; האוכל עובר דרך מערכת העיכול.“ 20ישוע הוסיף ואמר: ”המחשבות הן המטמאות את האדם. 21כי מקרב לב האדם יוצאות מחשבות רעות של ניאוף, גניבה, רצח, 22בגידה, רדיפת בצע, רשעות, רמאות, פריצות, קנאה, הוצאת־דיבה, גאווה, ניבול־פה וכדומה. 23כל הדברים הנתעבים האלה יוצאים מתוך לב האדם, והם המטמאים והמרחיקים אותנו מאלוהים.“

24ישוע עזב את הגליל והלך לאזור צור וצידון. הוא ניסה להסתיר את דבר בואו, אך לא עלה בידו. כמו תמיד נפוצו השמועות על בואו במהירות.

25לאישה אחת הייתה בת אחוזת שד. כאשר שמעה האישה על בואו של ישוע באה אליו, נפלה לרגליו 26והתחננה לפניו שיגרש את השד מבתה (היא הייתה אישה יוונית שנולדה בפניקיה הסורית).

27”תחילה עלי לעזור לבני עמי – היהודים“, ענה לה ישוע. ”אין זה צודק לקחת את לחמם של הילדים ולהשליכו לכלבים.“

28”נכון, אדוני“, ענתה האישה. ”אולם גם גורי הכלבים מקבלים תחת השולחן את השאריות והפירורים מצלחות הילדים.“

29ישוע אמר לה: ”בגלל תשובתך בתך נרפאה; לכי לביתך ותראי שהשד יצא ממנה.“

30האישה הלכה לביתה ומצאה את בתה הקטנה שוכבת רגועה על מיטתה לאחר שיצא ממנה השד.

31מצור הלך ישוע לצידון, ומשם חזר לים הכינרת דרך אזור עשר הערים. 32ההמון הביא אליו איש חרש ואילם, וכולם התחננו לפניו שישים את ידיו על האיש וירפא אותו.

33ישוע הרחיק את החרש־אילם מההמון, הכניס את אצבעותיו לאוזני האיש, לאחר מכן ירק על אצבעותיו ונגע בלשונו של האילם. 34ישוע נשא את עיניו לשמים, נאנח וקרא: ”אפתח“ (”היפתח!“). 35מיד נפתחו אוזני האיש והוא שמע. גם לשונו הותרה והוא היה מסוגל לדבר ולשמוע היטב.

36‏-37ישוע ביקש מהנוכחים שלא להפיץ את הדבר. אולם ככל שהרבה להזהירם, כך הם הרבו לספר לאחרים, כי מעשיו הדהימו אותם כל כך. שוב ושוב קראו האנשים בהתרגשות: ”ראו איזה מעשים נפלאים ונהדרים; הוא אפילו מסוגל לרפא חרשים־אילמים!“

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Марк 7:1-37

О внутренней чистоте

(Мат. 15:1-20)

1Однажды собрались вокруг Него блюстители Закона и некоторые учители Таврота из Иерусалима. 2Они обратили внимание, что некоторые ученики Исо принимали пищу ритуально нечистыми, то есть неомытыми, руками7:2 У древних иудеев существовал особый ритуал омовения рук перед приёмом пищи, подобный тому, что можно наблюдать среди народов Востока.. 3Блюстители Закона, и вообще иудеи, строго следуя обычаям своих предков7:3 Духовные учители иудеев разработали целую систему обрядового очищения, намного превосходящую по своим требованиям то, что Всевышний предписал в Тавроте. Эти установления передавались из поколения в поколение в устной форме., не садятся есть, не помыв установленным образом руки. 4Они не едят ничего, принесённого с базара, пока не совершат ритуального омовения. Ими соблюдается также и множество других установлений, как, например, о мытье чаш, кувшинов и медной посуды. 5Поэтому блюстители Закона и учители Таврота спросили Исо:

– Почему Твои ученики не следуют обычаям предков? Почему они едят ритуально нечистыми руками?

6Исо ответил им:

– Прав был Исаия, когда пророчествовал о вас, лицемерах:

«Этот народ чтит Меня на словах,

но сердца их далеки от Меня.

7Они поклоняются Мне впустую,

потому что их учение состоит из человеческих предписаний»7:6-7 Ис. 29:13..

8Оставив повеление Всевышнего, вы соблюдаете человеческое предание. 9Вы ловко умеете подменять повеления Всевышнего вашими собственными традициями. 10Ведь Всевышний сказал через Мусо: «Почитай отца и мать»7:10 Исх. 20:12; Втор. 5:16., и «Кто злословит отца или мать, тот должен быть предан смерти»7:10 Исх. 21:17; Лев. 20:9.. 11Вы же говорите, что если человек скажет отцу или матери: «То, чем я мог бы тебе помочь, – курбан7:11 Курбан – это слово, которое входит в название праздника «Курбан-байрам», попало в Центральную Азию через арабский язык, родственный еврейскому. (то есть мой дар Всевышнему)», 12то ему уже позволяется ничего не делать для своего отца или матери7:11-12 Произнеся эти слова, человек, по мнению духовных учителей, освобождался от обязанности помогать своим нуждающимся родителям. И в данном случае никого не интересовало, будут ли эти средства потрачены на нужды храма или нет.. 13Вы отменяете слово Всевышнего собственным преданием, которое вы установили, и многое, подобное этому, вы делаете.

14Исо снова подозвал к себе народ и сказал:

– Выслушайте Меня все и постарайтесь понять. 15-16Ничто из того, что входит в человека извне, не может осквернить его. Оскверняет человека то, что исходит из него7:15-16 В некоторых рукописях присутствуют слова: «Если у кого есть уши, чтобы слышать, пусть слышит!».

17Когда Исо оставил толпу и вошёл в дом, ученики спросили Его об этой притче.

18– Так и вы тоже не понимаете? – сказал Он им. – Неужели вы не понимаете, что всё, что входит в человека извне, не может осквернить его? 19Оно входит не в сердце человека, а в его желудок, а потом выходит вон. (Так Он объявил чистой любую пищу.) 20Но то, что исходит из человека, – продолжал Он, – вот это и оскверняет его. 21Потому что изнутри, из сердца человека исходят злые мысли, разврат, воровство, убийство, 22супружеская неверность, жадность, злоба, коварство, распутство, завистливое око7:22 Букв.: «дурной глаз». Это выражение было фразеологическим оборотом, обозначающим жадного или завистливого человека (см. Мат. 20:15)., клевета, надменность и безрассудство. 23Всё это зло исходит изнутри, и именно оно оскверняет человека.

Вера язычницы

(Мат. 15:21-28)

24Оттуда Исо отправился в окрестности Тира. Он остановился в одном доме и не хотел, чтобы кто-либо знал о Его приходе, но Ему всё равно не удалось сохранить это в тайне. 25О приходе Исо узнала одна женщина, маленькая дочь которой была одержима нечистым духом. Эта женщина пришла и пала к Его ногам, 26а она была язычницей, сирофиникиянкой. И она попросила Исо, чтобы Он изгнал демона из её дочери. 27Исо сказал ей:

– Пусть сначала наедятся дети, ведь нехорошо будет забрать хлеб у детей и бросить собакам7:27 Букв.: «собачкам». Для иудеев собака считалась нечистым животным. Исроильтяне часто называли язычников собаками, но в данном случае Исо не желал кого-либо обидеть, Он просто привёл иллюстрацию из жизни..

28– Да, Повелитель, – ответила женщина, – но ведь и собаки едят под столом крошки, которые роняют дети.

29– За твой ответ, – сказал ей Исо, – иди, демон вышел из твоей дочери.

30Она пошла домой и увидела, что её дочь лежит в постели, а демон из неё вышел.

Исцеление глухого и косноязычного человека

(Мат. 15:29-31)

31Возвращаясь из окрестностей Тира, Исо через Сидон вышел к Галилейскому озеру в области Десяти городов. 32Там к Исо привели глухого и косноязычного человека и попросили возложить на него руку. 33Исо отвёл его в сторону, вложил Свои пальцы ему в уши, затем сплюнул Себе на пальцы и прикоснулся ими к языку человека. 34Потом Он поднял глаза к небу, тяжело вздохнул и сказал:

– Иппаттах!

Это означает: «Откройся!»

35К человеку тотчас же вернулся слух, скованный язык стал двигаться, и он начал говорить ясно. 36Исо запретил людям рассказывать об этом исцелении. Однако чем больше Он запрещал, тем больше они рассказывали. 37Их удивлению не было предела.

– Всё, что Он делает – хорошо, – говорили люди. – У Него и глухие начинают слышать, и немые – говорить!