Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מרקוס 4:1-41

1פעם אחרת, כשלימד ישוע על החוף, התאסף סביבו קהל עצום; האנשים נדחפו ונדחקו עד כי לא היה לו מקום לעמוד. ישוע התיישב בסירה שהכינו לו תלמידיו, וכל האנשים נשארו על החוף. 2בדרך כלל הוא לימד את הקהל בסיפורים ובמשלים, והנה אחד מהם: 3”שימו לב! איכר אחד יצא לזרוע. כשפיזר את הזרעים בשדה 4נפלו חלקם על השביל בצד הדרך, והציפורים באו וניקרו אותם. 5‏-6חלקם נפלו על אדמת סלעים ומיד הצמיחו נבטים יפים, אולם כעבור זמן קצר נבלו ומתו, מפני שלא יכלו להכות שורשים עמוקים. 7חלקם נפלו בין קוצים, ואלה חנקו את הצמחים הרכים. 8אולם חלק אחר מהזרעים נפל על אדמה טובה, ונשא פרי מבורך ורב פי שלושים, פי שישים ואפילו פי מאה. 9מי שמסוגל לשמוע, שיקשיב!“

10כשנשאר ישוע לבדו עם השנים־עשר ושאר התלמידים, הם שאלו אותו: ”רבי, למה התכוונת במשל?“

11‏-12”לכם מותר לדעת את סוד מלכות האלוהים,“ ענה להם ישוע, ”אך אלה שמחוץ למלכות האלוהים שומעים רק משלים. למרות שהם רואים ושומעים, הם אינם מבינים ואינם מאמינים באלוהים, ועל כן אין להם סליחת חטאים. 13אבל אם אינכם מבינים את המשל הפשוט הזה, כיצד תבינו את שאר המשלים שאני עומד לספר?

14”האיכר במשל הוא כל אדם שמספר לאחרים את בשורת אלוהים, שכן הוא מנסה לזרוע בלבם את דבר־אלוהים. 15השביל בצד מסמל את לב האנשים השומעים את דבר אלוהים, אך מיד בא השטן ומנסה להשכיח מלבם את אשר שמעו. 16אדמת הסלעים מסמלת את לבם של אלה השומעים את הבשורה ומקבלים אותה בהתלהבות ובשמחה, 17אך אינם מעמיקים ואינם מתבססים באמונתם. לכן ברגע שצצים קשיים ראשונים הם אינם מחזיקים מעמד.

18”אדמת הקוצים מסמלת את לבם של אלה השומעים את דבר אלוהים ומאמינים בו, 19אולם תוך זמן קצר תענוגות העולם והרדיפה אחר עושר והצלחה תופסים את המקום החשוב בלבם, ודוחקים הצידה את דבר אלוהים. משום כך לא רואים שום פרי בחייהם.

20”ואילו האדמה הטובה מסמלת את לבם של אלה המאמינים באמת בדבר־אלוהים, והפרי המבורך בחייהם רב, פי שלושים, פי שישים ואפילו פי מאה ממה שנזרע בלבם.“

21ישוע המשיך ואמר: ”כשאדם מדליק נר בחשכה, האם הוא מחביא את הנר הדולק מתחת למיטה, כדי שאיש לא יראה את האור? תפקיד הנר להאיר, ולכן שמים אותו במקום מרכזי – במקום שבו יביא תועלת רבה ביותר.

22”כל הנסתר עתה ייגלה בבוא העת. 23מי שאוזניים לו, שיקשיב!

24”קיימו באופן מעשי את מה שאתם שומעים. כפי שאתם מתנהגים עם אחרים כך יתנהגו איתכם. 25מי שיש לו – יינתן לו עוד; ומי שאין לו – גם המעט שבידו יילקח ממנו.“

26ישוע סיפר להם משל נוסף על מלכות אלוהים: ”איכר אחד זרע זרעים בשדה שלו, 27ולאחר שסיים את הזריעה הלך לדרכו. כעבור זמן מה צמחו הזרעים וגדלו ללא עזרת האיכר; 28האדמה הצמיחה בעצמה את הזרעים. תחילה צמח עלה ראשון, אחריו הגבעול וראש השיבולת, ולבסוף הבשילו הגרגרים. 29אז בא האיכר וקצר את התבואה.“

30”כיצד אוכל לתאר את מלכות אלוהים?“ שאל ישוע. ”למה אפשר לדמות את מלכות אלוהים? 31‏-32מלכות אלוהים דומה לגרגר זעיר של צמח החרדל. אף כי גרגר זה זעיר ביותר, הוא גדל להיות אחד הצמחים הגדולים ביותר, בעל ענפים ארוכים וחסונים, וציפורים שונות יכולות לבנות בצילו קן ומחסה.“ 33ישוע סיפר להם משלים רבים על דבר־אלוהים, לפי יכולת הבנתם. 34למעשה הוא לימד את הציבור רק במשלים, וכאשר נשאר עם התלמידים לבדם נהג לבאר להם אותם.

35לפנות ערב אמר ישוע לתלמידיו: ”הבה נעבור לגדה השנייה של הכינרת.“ 36הם עזבו את הקהל מאחוריהם והתרחקו מהמקום בסירה שבה ישב ישוע, אך הסירות האחרות שטו בעקבותיהם. 37לפתע פרצה סערה גדולה; גלים חזקים וגבוהים הכו בסירה ומילאו אותה מים עד שכמעט טבעה. 38באותו זמן ישן ישוע בשלווה בתוך הסירה. התלמידים העירו אותו בבהלה ופחד: ”רבי, קום! אנחנו עומדים לטבוע, ולך לא אכפת?“ 39ישוע קם, נזף ברוח ופקד על הים להירגע. מיד שקטה הרוח והים נרגע.

40לאחר מכן הוא פנה אל תלמידיו ושאל בתמיהה: ”מדוע נבהלתם כל־כך? עדיין אינכם מאמינים בי?“

41התלמידים נמלאו פחד ושאלו זה את זה: ”מיהו האיש הזה שאף הרוח והים נשמעים לו?“

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Марк 4:1-41

Притча о сеятеле и семенах

(Мат. 13:1-9; Лк. 8:4-8)

1Исо опять учил у озера. Вокруг Него собралась огромная толпа, так что Он был вынужден сесть в лодку и немного отплыть, а весь народ стоял на берегу. 2Исо многому учил народ в притчах, говоря им:

3– Послушайте: сеятель вышел сеять. 4Когда он разбрасывал семена, то некоторые из них упали у самой дороги. Прилетели птицы и склевали их. 5Другие упали в каменистые места, где было мало плодородной почвы. Они быстро проросли, потому что почва была неглубокой4:5 Тонкий слой земли, лежащий на каменной породе, быстрее прогревается, что способствует быстрому росту растений., 6но когда взошло солнце, оно опалило ростки, и те засохли, так как у них не было глубоких корней. 7Другие упали в терновник, который разросся, заглушил их, и семена не дали урожая. 8Но семена, которые упали на хорошую почву, взошли, выросли и принесли урожай в тридцать, а то и в шестьдесят, и даже во сто крат больше, чем было посеяно!

9Потом Исо добавил:

– У кого есть уши, чтобы слышать, пусть слышит!

Объяснение притчи о сеятеле и семенах

(Мат. 13:10-23; Лк. 8:9-15)

10Позже, когда толпа разошлась, постоянные спутники Исо вместе с двенадцатью посланниками спросили Его о притчах. 11Исо ответил:

– Вам открыта тайна Царства Всевышнего, а тем, внешним, всё даётся в притчах, 12чтобы

«они смотрели, но не увидели,

и слушали, но не поняли;

чтобы они не обратились,

и не были бы прощены»4:12 Ис. 6:9-10..

13Потом Исо спросил:

– Неужели и вы не поняли эту притчу? Как же вы тогда вообще сможете понимать притчи? 14Сеятель сеет слово. 15Некоторые люди похожи на семена, посеянные у дороги. Как только они услышат слово, приходит сатана и похищает посеянное в них. 16Другие похожи на семена, посеянные на каменистой почве. Эти люди, когда слышат слово, сразу же принимают его с радостью. 17Но у них нет корня и поэтому их хватает лишь на короткое время, и когда наступают трудности и гонения за слово, они сразу же отступаются. 18Третьи – как семена, посеянные среди терновника. Они слышат слово, 19но повседневные заботы, любовь к богатству и другие желания заглушают слово, делая его бесплодным. 20А есть люди, похожие на семена, посеянные в хорошую почву. Они слышат слово, принимают его и приносят плод – в тридцать, шестьдесят, а то и во сто крат больше посеянного.

Ответственность слушающих

(Лк. 8:16-18)

21Затем Он сказал им:

– Разве для того вносят в дом светильник, чтобы поставить его под горшок или под кровать? Наоборот, его ставят на подставку. 22Нет ничего тайного, что не станет явным, и нет ничего скрытого, что не выйдет на свет. 23Если у кого есть уши, чтобы слышать, пусть слышит!

24И ещё сказал им:

– Будьте внимательны к тому, что вы слышите. Какою мерою вы мерите, такой будет отмерено и вам, и даже прибавлено. 25У кого есть, тому будет дано ещё, а у кого нет, будет отнято и то, что он имеет.

Притча о засеянном поле

26Ещё Он сказал:

– Царство Всевышнего похоже на то, как если бы человек засеял поле. 27Проходят дни и ночи, человек то спит, то бодрствует, а семена всходят и растут, он и сам не знает как, 28ведь земля сама даёт плод. Сначала появляется росток, затем колос, потом колос наливается зерном, 29и когда созреет урожай, человек приходит с серпом, потому что наступила жатва4:29 См. Иоиль 3:13..

Притча о горчичном зерне

(Мат. 13:31-32; Лк. 13:18-19)

30Исо продолжал:

– С чем можно сравнить Царство Всевышнего? В какой притче можно описать его? 31Оно как горчичное зерно. Когда его сеют в землю, оно самое маленькое из всех семян, 32но когда вырастает, то становится больше всех огородных растений и раскидывает такие большие ветви, что птицы небесные могут вить гнёзда в их тени4:32 Ср. Дон. 4:7-9..

33Исо рассказывал им много подобных притч. Он не говорил им больше того, что они были в силах воспринять. 34Без притч Исо вообще не учил, но когда Он оставался наедине со Своими учениками, Он всё им объяснял.

Усмирение шторма

(Мат. 8:18, 23-27; Лк. 8:22-25)

35В тот же день, вечером, Исо сказал Своим ученикам:

– Переправимся на другую сторону озера.

36Отпустив народ, они вошли в лодку к Исо и отплыли от берега. К ним присоединились и другие лодки. 37Внезапно поднялся сильный шторм. Волны били о борта лодки, и её стало заливать. 38А Исо в это время спал на корме, подложив подушку под голову. Ученики разбудили Его и сказали:

– Учитель! Неужели Тебе всё равно, что мы гибнем?

39Проснувшись, Он запретил ветру и приказал озеру:

– Умолкни! Перестань!

В тот же момент ветер стих, и наступил полный штиль.

40– Ну что вы испугались? – сказал Он ученикам. – Где же ваша вера?

41Перепуганные ученики спрашивали друг друга:

– Кто Он, что даже ветер и волны повинуются Ему?