Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מרקוס 2:1-28

1כעבור ימים אחדים חזר ישוע לכפר־נחום, ומיד נפוצו שמועות על בואו בכל העיר. 2הבית שבו התארח התמלא במהרה עד אפס מקום. אפילו החצר הייתה מלאה אנשים, עד שלא היה מקום לאף אדם נוסף, וישוע לימד אותם את כתבי־הקודש.

3בין הקהל בחצר היו ארבעה אנשים שנשאו אדם משותק על אלונקה. 4בגלל הקהל הרב הם לא יכלו להיכנס לתוך הבית ולדבר עם ישוע. לכן הם טיפסו על הגג, הזיזו רעפים אחדים ממקומם והורידו את האלונקה אל אמצע החדר, אל המקום שבו עמד ישוע.

5כשראה ישוע את אמונתם, פנה אל האיש המשותק ואמר: ”בני, נסלחו לך חטאיך!“

6היו כמה מורי הלכה שנכחו במקום, ואלה אמרו בלבם: 7”מה הוא מגדף? למי הוא חושב את עצמו, לאלוהים? הרי רק אלוהים יכול לסלוח חטאים!“ 8ישוע ידע את מחשבותיהם ולכן שאל: ”מדוע דברי מטרידים אתכם? 9‏-10לי, המשיח, יש סמכות לסלוח חטאים עלי־אדמות. אני אוכיח לכם שאני לא רק מדבר, אלא גם עושה – מיד תראו כיצד אני מרפא את האיש הזה.“ 11הוא פנה אל האיש המשותק ופקד עליו: ”קום! קפל את האלונקה שלך ולך לביתך, כי נרפאת!“

12האיש קפץ על רגליו, קיפל את האלונקה ופילס לו דרך בתוך הקהל הנדהם. כולם היללו את אלוהים מעומק לבם וקראו בפליאה: ”אף פעם לא ראינו דבר כזה!“

13ישוע יצא שוב לחוף הים. אנשים רבים התאספו סביבו והוא לימד אותם. 14כאשר התהלך על החוף פגש את לוי, בנו של חלפי, יושב בבית־המכס. ”בוא אתי,“ הזמינו ישוע, ”בוא והיה תלמיד שלי.“ לוי עזב את בית־המכס והלך עם ישוע.

15באותו ערב הזמין לוי לארוחה בביתו את גובי־המכס מהעבודה ואנשים רגילים מהרחוב, כדי שתהיה להם הזדמנות לפגוש את ישוע ותלמידיו (אנשים רבים רצו לפגוש את ישוע פנים אל פנים ולדבר איתו). 16אחדים מהסופרים והפרושים ראו את ישוע אוכל בחברת אנשים בעלי שם רע. ”כיצד הוא יכול לאכול עם האנשים האלה?“ שאלו את תלמידיו.

17ישוע שמע את שאלתם והשיב: ”החולים זקוקים לרופא ולא הבריאים. לא באתי לקרוא לצדיקים לחזור בתשובה, כי אם לחוטאים.“

18תלמידי יוחנן ותלמידי הפרושים נהגו לצום, כנהוג במסורת היהודית. יום אחד באו מספר אנשים אל ישוע ושאלו אותו מדוע תלמידיו אינם צמים כמו כולם.

19השיב להם ישוע: ”האם ייתכן שידידי החתן יסרבו לאכול במסיבת חתונתו? האם ייתכן שיתאבלו בזמן שהחתן נמצא אתם? 20אולם יבוא יום שהחתן יילקח מהם, ואז הם יצומו. 21למה הדבר הזה דומה? לאדם התופר טלאי מבד חדש על בגד ישן ובלה; מה יקרה? הטלאי מהבד החדש יינתק ויגדיל את החור בבגד. 22הדבר דומה גם לאדם הממלא יין חדש בתוך חביות רקובות. הרי היין יבקע את החביות ויישפך החוצה. יין חדש יש לשמור בחביות חדשות.“

23באחת השבתות הלכו ישוע ותלמידיו דרך שדה תבואה, והתלמידים קטפו שיבולים ואכלו את הגרעינים.

24”ראה מה הם עושים!“ התנפלו הפרושים על ישוע. ”מדוע הם קוטפים שיבולים בשבת? הלא הם עוברים על חוקי התורה ומחללים את השבת!“

25‏-26”האם מעולם לא קראתם מה עשה דוד המלך?“ השיב להם ישוע. ”כאשר דוד המלך ואנשיו היו רעבים הם נכנסו לאוהל מועד – בימי אביתר הכוהן – ואכלו את לחם הפנים שהיה מיועד לכוהנים בלבד. הלא גם זה היה בניגוד לחוקי התורה. 27דעו לכם כי השבת ניתנה למען בני־האדם, ולא בני־האדם למען השבת. 28ובן האדם הוא אדון השבת.“

New Russian Translation

Марка 2:1-28

Иисус исцеляет парализованного и прощает его грехи

(Мат. 9:2-8; Лк. 5:18-26)

1Через несколько дней Иисус снова пришел в Капернаум, и в городе стало известно, что Он дома. 2К Нему собралось столько людей, что не было места даже в дверях. Когда Иисус возвещал слово, 3четверо мужчин принесли к Нему парализованного. 4Видя, что из-за толпы к Иисусу им не подойти, они поднялись на крышу, разобрали ее и спустили сверху циновку, на которой лежал больной. 5Иисус, увидев их веру, сказал парализованному:

– Сын Мой, прощаются тебе твои грехи!

6Некоторые из учителей Закона, которые сидели там, подумали про себя: 7«Что Он такое говорит? Это кощунство! Кто, кроме Бога, может прощать грехи?»

8Иисус тотчас узнал духом Своим, о чем они думают.

– Что у вас за мысли такие в сердце? – спросил Он. 9– Что легче, сказать парализованному: «Прощаются тебе грехи» – или сказать ему: «Встань, возьми циновку и ходи»? 10Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи на земле …

И тут Он обратился к парализованному:

11– Говорю тебе: встань, возьми свою циновку и иди домой.

12Больной тут же, на глазах у всех, встал, взял циновку и вышел. Это очень изумило всех, и люди славили Бога, говоря:

– Такого мы никогда еще не видели!

Иисус обедает с грешниками в доме Левия

(Мат. 9:9-13; Лк. 5:27-32)

13Иисус опять вышел к озеру. Весь народ шел к Нему, и Он учил их. 14Проходя, Иисус увидел Левия, сына Алфея, сидевшего на месте сбора таможенных пошлин.

– Следуй за Мной, – сказал ему Иисус.

Тот встал и пошел за Ним. 15Позже, когда Иисус возлежал за столом в доме у Левия, то, кроме Его учеников, там собралось много сборщиков налогов2:15 Сборщики налогов – были ненавистны иудеями по нескольким причинам: они обирали народ, работали на римских оккупантов и оскверняли себя общением с язычниками. И поэтому понятие «сборщик налогов» было почти равнозначно понятиям «грешник» и «предатель». и прочих грешников; за Иисусом всегда шло много разных людей. 16Учители Закона из фарисеев увидели, что Он ест вместе с грешниками и сборщиками налогов, и спросили учеников Иисуса:

– Почему Он ест со сборщиками налогов и грешниками?

17Услышав это, Иисус сказал им:

– Не здоровым нужен врач, а больным. Я пришел призвать не праведников, а грешников.

Иисуса спрашивают о посте

(Мат. 9:14-17; Лк. 5:33-39)

18Однажды, когда ученики Иоанна и фарисеи постились, к Иисусу пришли какие-то люди и спросили:

– Почему ученики Иоанна и ученики фарисеев постятся, а Твои ученики нет?

19Иисус им ответил:

– Разве могут гости на свадьбе поститься, пока с ними жених? До тех пор пока жених с ними, зачем им поститься?2:19 То есть пока Иисус (жених) находился с верующими, им не нужно было печалиться и держать пост. 20Но наступят дни, когда жених будет взят от них, вот тогда они и будут поститься. 21Никто не пришивает к старой одежде заплату из новой ткани, иначе новая ткань сядет, порвет старую, и дыра станет еще больше. 22И никто не наливает молодое вино в старые бурдюки, иначе вино прорвет их, тогда и вино пропадет, и бурдюки. Молодое вино наливают в новые бурдюки.

Ученики срывают колосья в субботу

(Мат. 12:1-8; Лк. 6:1-5)

23Однажды в субботу Иисус проходил через засеянные поля, и Его ученики начали срывать по дороге колосья. 24Фарисеи сказали Ему:

– Смотри! Почему они делают то, что не разрешается делать в субботу?2:24 Иудеи должны были оставлять некоторую часть урожая для бедных и поселенцев. Кроме того, Законом разрешалось руками срывать колосья на чужом поле, это не считалось воровством (см. Лев. 23:22; Втор. 23:25). Фарисеи обвиняли учеников Иисуса не в том, что они срывали колосья и растирали их руками, но в том, что они делали это в субботу, в религиозный день покоя.

25Иисус ответил им:

– Разве вы никогда не читали о том, что сделал Давид, находясь в нужде, когда он и его спутники проголодались? 26Это произошло при первосвященнике Авиатаре. Давид вошел в дом Божий и ел священный хлеб, который нельзя есть никому, кроме священников, а также дал его своим людям2:25-26 См. Лев. 24:8-9; 1 Цар. 21:1-6..

27И добавил:

– Суббота создана для человека, а не человек для субботы. 28Так что Сын Человеческий – Господин и над субботой!