Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מרקוס 2:1-28

1כעבור ימים אחדים חזר ישוע לכפר־נחום, ומיד נפוצו שמועות על בואו בכל העיר. 2הבית שבו התארח התמלא במהרה עד אפס מקום. אפילו החצר הייתה מלאה אנשים, עד שלא היה מקום לאף אדם נוסף, וישוע לימד אותם את כתבי־הקודש.

3בין הקהל בחצר היו ארבעה אנשים שנשאו אדם משותק על אלונקה. 4בגלל הקהל הרב הם לא יכלו להיכנס לתוך הבית ולדבר עם ישוע. לכן הם טיפסו על הגג, הזיזו רעפים אחדים ממקומם והורידו את האלונקה אל אמצע החדר, אל המקום שבו עמד ישוע.

5כשראה ישוע את אמונתם, פנה אל האיש המשותק ואמר: ”בני, נסלחו לך חטאיך!“

6היו כמה מורי הלכה שנכחו במקום, ואלה אמרו בלבם: 7”מה הוא מגדף? למי הוא חושב את עצמו, לאלוהים? הרי רק אלוהים יכול לסלוח חטאים!“ 8ישוע ידע את מחשבותיהם ולכן שאל: ”מדוע דברי מטרידים אתכם? 9‏-10לי, המשיח, יש סמכות לסלוח חטאים עלי־אדמות. אני אוכיח לכם שאני לא רק מדבר, אלא גם עושה – מיד תראו כיצד אני מרפא את האיש הזה.“ 11הוא פנה אל האיש המשותק ופקד עליו: ”קום! קפל את האלונקה שלך ולך לביתך, כי נרפאת!“

12האיש קפץ על רגליו, קיפל את האלונקה ופילס לו דרך בתוך הקהל הנדהם. כולם היללו את אלוהים מעומק לבם וקראו בפליאה: ”אף פעם לא ראינו דבר כזה!“

13ישוע יצא שוב לחוף הים. אנשים רבים התאספו סביבו והוא לימד אותם. 14כאשר התהלך על החוף פגש את לוי, בנו של חלפי, יושב בבית־המכס. ”בוא אתי,“ הזמינו ישוע, ”בוא והיה תלמיד שלי.“ לוי עזב את בית־המכס והלך עם ישוע.

15באותו ערב הזמין לוי לארוחה בביתו את גובי־המכס מהעבודה ואנשים רגילים מהרחוב, כדי שתהיה להם הזדמנות לפגוש את ישוע ותלמידיו (אנשים רבים רצו לפגוש את ישוע פנים אל פנים ולדבר איתו). 16אחדים מהסופרים והפרושים ראו את ישוע אוכל בחברת אנשים בעלי שם רע. ”כיצד הוא יכול לאכול עם האנשים האלה?“ שאלו את תלמידיו.

17ישוע שמע את שאלתם והשיב: ”החולים זקוקים לרופא ולא הבריאים. לא באתי לקרוא לצדיקים לחזור בתשובה, כי אם לחוטאים.“

18תלמידי יוחנן ותלמידי הפרושים נהגו לצום, כנהוג במסורת היהודית. יום אחד באו מספר אנשים אל ישוע ושאלו אותו מדוע תלמידיו אינם צמים כמו כולם.

19השיב להם ישוע: ”האם ייתכן שידידי החתן יסרבו לאכול במסיבת חתונתו? האם ייתכן שיתאבלו בזמן שהחתן נמצא אתם? 20אולם יבוא יום שהחתן יילקח מהם, ואז הם יצומו. 21למה הדבר הזה דומה? לאדם התופר טלאי מבד חדש על בגד ישן ובלה; מה יקרה? הטלאי מהבד החדש יינתק ויגדיל את החור בבגד. 22הדבר דומה גם לאדם הממלא יין חדש בתוך חביות רקובות. הרי היין יבקע את החביות ויישפך החוצה. יין חדש יש לשמור בחביות חדשות.“

23באחת השבתות הלכו ישוע ותלמידיו דרך שדה תבואה, והתלמידים קטפו שיבולים ואכלו את הגרעינים.

24”ראה מה הם עושים!“ התנפלו הפרושים על ישוע. ”מדוע הם קוטפים שיבולים בשבת? הלא הם עוברים על חוקי התורה ומחללים את השבת!“

25‏-26”האם מעולם לא קראתם מה עשה דוד המלך?“ השיב להם ישוע. ”כאשר דוד המלך ואנשיו היו רעבים הם נכנסו לאוהל מועד – בימי אביתר הכוהן – ואכלו את לחם הפנים שהיה מיועד לכוהנים בלבד. הלא גם זה היה בניגוד לחוקי התורה. 27דעו לכם כי השבת ניתנה למען בני־האדם, ולא בני־האדם למען השבת. 28ובן האדם הוא אדון השבת.“

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Марк 2:1-28

Исцеление парализованного и прощение его грехов

(Мат. 9:2-8; Лк. 5:18-26)

1Через несколько дней Иса снова пришёл в Капернаум, и в городе стало известно, что Он дома. 2К Нему собралось столько людей, что не было места даже в дверях. Когда Иса возвещал слово, 3четверо мужчин принесли к Нему парализованного. 4Видя, что из-за толпы к Исе им не подойти, они поднялись на крышу, разобрали её и спустили сверху постель, на которой лежал больной. 5Когда Иса увидел их веру, Он сказал парализованному:

– Сын Мой, прощаются тебе твои грехи!

6Некоторые из учителей Таурата, которые сидели там, подумали про себя: 7«Что Он такое говорит? Это кощунство! Кто, кроме Аллаха, может прощать грехи?»

8Иса тотчас узнал духом Своим, о чём они думают.

– Что у вас за мысли такие в сердце? – спросил Он. – 9Вы, наверное, думаете, что сказать парализованному «Прощаются тебе грехи» намного легче, чем сказать «Встань, возьми постель и ходи»? 10Но чтобы вы знали, что Ниспосланный как Человек2:10 Ниспосланный как Человек (букв.: «Сын Человека») – один из титулов аль-Масиха, восходящий к книге пророка Данияла (см. Дан. 7:13-14; ср. Мат. 26:64). Иса всегда употреблял этот титул применительно к Себе. Так Он давал понять, что это о Нём говорится у Данияла, что Он и есть Тот Царь над всеми народами, Чьё Царство будет вечным. имеет власть на земле прощать грехи… – И тут Иса обратился к парализованному: – 11Говорю тебе, встань, возьми свою постель и иди домой.

12Больной тут же, на глазах у всех, встал, взял постель и вышел. Это очень изумило всех, и люди славили Аллаха, говоря:

– Такого мы никогда ещё не видели!

Обед в доме у Леви

(Мат. 9:9-13; Лк. 5:27-32)

13Иса опять вышел к озеру. Весь народ шёл к Нему, и Он учил их. 14Проходя, Иса увидел Леви, сына Алфея, сидевшего на месте сбора таможенных пошлин.

– Следуй за Мной, – сказал ему Иса.

Тот встал и пошёл за Ним. 15Позже, когда Иса возлежал за столом в доме у Леви, то, кроме Его учеников, там возлежало ещё много сборщиков налогов2:15 Сборщики налогов – были ненавистны иудеям по нескольким причинам: они обирали народ, работали на римских оккупантов и оскверняли себя общением с язычниками. И поэтому понятие «сборщик налогов» было почти равнозначно понятиям «грешник» и «предатель». и прочих грешников; за Исой всегда шло много разных людей. 16Те учители Таурата, которые принадлежали к партии блюстителей Закона2:16 Блюстители Закона (букв.: «фарисеи») – религиозная партия, которую отличало неукоснительное выполнение законов Таурата, следование обычаям предков и строгое соблюдение ритуальной чистоты., увидев, что Он ест вместе со сборщиками налогов и грешниками, спросили учеников Исы:

– Почему Он ест со сборщиками налогов и грешниками?

17Услышав это, Иса сказал им:

– Не здоровым нужен врач, а больным. Я пришёл призвать не праведников, а грешников.

О посте

(Мат. 9:14-17; Лк. 5:33-39)

18Однажды, когда ученики Яхии и блюстители Закона постились, к Исе пришли какие-то люди и спросили:

– Почему ученики Яхии и ученики блюстителей Закона постятся, а Твои ученики – нет?

19Иса ответил им так:

– Разве могут гости на свадьбе поститься, пока с ними жених? До тех пор пока жених с ними, зачем им поститься?2:19 То есть пока Иса (жених) находился с верующими, им не нужно было печалиться и держать пост. 20Но наступит время, когда жених будет взят от них, вот тогда, в тот день, они и будут поститься.

21– Никто не пришивает к старой одежде заплату из новой ткани, иначе новая ткань сядет, порвёт старую, и дыра станет ещё больше. 22И никто не наливает молодое вино в старые бурдюки, иначе вино прорвёт их, тогда и вино пропадёт, и бурдюки. Молодое вино наливают в новые бурдюки.

О религиозном дне отдыха

(Мат. 12:1-8; Лк. 6:1-5)

23Однажды в субботу Иса проходил через засеянные поля, и Его ученики начали срывать по дороге колосья. 24Блюстители Закона сказали Ему:

– Смотри! Почему они делают то, что не разрешается делать в субботу?2:24 Иудеи должны были оставлять некоторую часть урожая для бедных и поселенцев. Кроме того, Законом разрешалось руками срывать колосья на чужом поле, это не считалось воровством (см. Лев. 23:22; Втор. 23:25). Блюстители Закона обвиняли учеников Исы не в том, что они срывали колосья и растирали их руками, но в том, что они делали это в субботу, религиозный день покоя.

25Иса ответил им:

– Разве вы никогда не читали о том, что сделал царь Давуд, находясь в нужде, когда он и его спутники проголодались? 26Это произошло при верховном священнослужителе Авиатаре. Давуд вошёл в священный шатёр и ел священный хлеб2:26 Священный хлеб – двенадцать хлебов, которые выставлялись каждую субботу в священном шатре, а позже и в храме Аллаха, а старые хлебы доставались священнослужителям (см. Исх. 25:30; Лев. 24:5-9). См. пояснительный словарь., который нельзя есть никому, кроме священнослужителей, а также дал его своим людям2:25-26 См. Лев. 24:8-9; 1 Цар. 21:1-6..

27И добавил:

– Суббота создана для человека, а не человек для субботы. 28Так что Ниспосланный как Человек – господин и над субботой!