Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מרקוס 15:1-47

1השכם בבוקר נפגשו ראשי הכוהנים, הזקנים, הסופרים וכל חברי הסנהדרין כדי להתייעץ על הצעד הבא. הם החליטו לשלוח את ישוע בליווי משמר מזוין אל פילטוס, המושל הרומאי.

2”האם אתה מלך היהודים?“ שאל פילטוס.

”אתה אומר“, השיב ישוע.

3‏-4ראשי הכוהנים האשימו אותו בפשעים רבים. ”מדוע אינך מגן על עצמך?“ שאל פילטוס בתמיהה. ”מה יש לך לומר?“ 5להפתעתו של פילטוס לא ענה ישוע דבר.

6כל שנה בחג הפסח נהג פילטוס להוציא לחופשי אסיר יהודי אחד, לפי בחירת העם. 7באותו זמן היה בכלא אסיר יהודי בשם בר־אבא, אשר הואשם ברצח (יחד עם אחרים) בעת אחת המרידות.

8בינתיים החל ההמון לבקש מפילטוס שישחרר אסיר אחד כמנהגו.

9”האם אתם רוצים שאוציא לחופשי את מלך היהודים?“ שאל פילטוס. 10הוא הציע לשחרר את ישוע, כי הבין שראשי הכוהנים אסרו אותו מתוך קנאה.

11אולם ראשי הכוהנים הסיתו את ההמון לדרוש את שחרורו של בר־אבא במקום שחרורו של ישוע.

12”אם אשחרר את בר־אבא, מה אעשה עם איש שאתם קוראים לו מלך היהודים?“ שאל פילטוס.

13”צלוב אותו!“ צעקו.

14”אבל מדוע?“ לא הבין פילטוס. ”מה עשה?“ הם לא ענו, ורק הגבירו את צעקותיהם: ”צלוב אותו!“

15פילטוס רצה למנוע מהומות אז נכנע לדרישת ההמון. על כן שחרר את בר־אבא מבית־הסוהר וציווה להלקות את ישוע בשוטים.

16‏-17לאחר מכן לקחו החיילים הרומאים את ישוע לחצר הארמון. הם קראו לכל חיילי המשמר, הלבישו את ישוע בגלימת ארגמן, הכינו לו זר מקוצים ארוכים ודוקרניים והניחו את הזר על ראשו. 18הם החלו ללעוג ולצחוק לו: ”יחי מלך היהודים!“ 19הם הכו אותו באכזריות, חבטו על ראשו במקלות, ירקו עליו, כרעו ברך לפניו והשתחוו לו בלעג.

20לאחר שסיימו החיילים להתלוצץ ולצחוק עליו, הפשיטו מעליו את הארגמן והלבישו אותו בבגדיו, והוציאו אותו החוצה לצליבה.

21החיילים פגשו בדרך את שמעון הקוריני (אביהם של אלכסנדר ורופוס), שחזר מהשדה, ואילצוהו לשאת את הצלב של ישוע למקום הצליבה.

22ישוע הובא למקום הנקרא ”גלגלתא“, כלומר ”מקום הגולגולת“. 23הם הגישו לו יין מסומם, אך הוא סרב לשתות. 24לאחר מכן הם צלבו אותו וערכו הגרלה על בגדיו.

25בשעה תשע בבוקר צלבו את ישוע.

26מעל ראשו היה תלוי שלט שאשמתו כתובה עליו: ”מלך היהודים“.

27באותו בוקר נצלבו איתו שני פושעים: אחד לימינו ואחד לשמאלו, 28וכך התקיים הפסוק:15‏.28 טו 28 ישעיהו נג 12 ”ואת פושעים נמנה.“

29העוברים ושבים קללו אותו, לעגו לו וקראו: ”נו, אתה יכול להרוס את בית המקדש ולבנותו מחדש בשלושה ימים? 30אם אתה גיבור כזה, מדוע אינך מציל את עצמך ויורד מהצלב?“ 31גם ראשי הכוהנים והסופרים עמדו סביבו ולעגו לו. ”הוא יכול להושיע את כולם חוץ מאשר את עצמו!“ צחקו.

32”משיח שכמוהו!“ קראו. ”מלך ישראל, הבה נראה אותו יורד מהצלב, ואז נאמין למה שהוא אומר!“ גם שני הפושעים שנצלבו איתו קיללו אותו.

33בשעה שתים־עשרה בצהריים כיסה חושך את כל הארץ למשך שלוש שעות.

34בשעה שלוש אחר־הצהריים זעק ישוע זעקת שבר: ”אלי, אלי, למה שבקתני?“ (”אלי, אלי, למה עזבתני?“15‏.34 טו 34 תהלים כב 2) 35אחדים מהאנשים שעמדו שם חשבו שהוא קורא לאליהו הנביא. 36איש אחד רץ והביא ספוג טבול בחומץ, שם אותו בקצה מוט ארוך והגיש אותו לישוע. ”הבה נראה אם אליהו באמת יבוא להוריד אותו!“ קרא האיש.

37באותו רגע זעק ישוע זעקת שבר נוספת ונפח את נשמתו.

38בבית־המקדש, הפרוכת התלויה לפני קודש הקודשים נקרעה לשניים מלמעלה למטה.

39קצין רומאי אחד, שעמד בין הצופים וראה כיצד נפח ישוע את נשמתו, קרא: ”האיש הזה באמת היה בן־אלוהים!“

40גם נשים עמדו במרחק מה וחזו בצליבה; ביניהן היו מרים המגדלית, מרים (אמם של יעקב ויוסי) ושלומית. 41כל אלה האמינו בישוע ואף שרתו אותו בהיותו בגליל. היו שם עוד נשים רבות אשר הלכו אחריו לירושלים.

42‏-43כל זה התרחש ביום שישי. עם רדת הערב, יהודי נכבד בשם יוסף מן הרמתיים ניגש לפילטוס וביקש את גופתו של ישוע. יוסף היה חבר בסנהדרין והאמין בביאת המשיח באותה עת. 44פילטוס לא האמין שישוע כבר מת, ולכן ביקש מאחד מקציניו שיוודא את הדבר. 45הקצין בדק ואישר שאכן ישוע כבר מת, ורק אז הרשה פילטוס ליוסף לקחת את הגופה.

46יוסף קנה סדין גדול, הוריד את גופת ישוע מהצלב, עטף אותה בסדין וקבר את ישוע בקבר חצוב בסלע. הוא סתם את פתח הקבר באבן גדולה. 47מרים המגדלית ומרים אמו של יוסי ראו את המקום שבו נקבר ישוע.

New Russian Translation

Марка 15:1-47

Иисус на допросе у Пилата

(Мат. 27:1-2, 11-14; Лк. 23:1-5; Ин. 18:28-38)

1Рано утром первосвященники, старейшины, учители Закона и весь Высший Совет приняли решение. Они, связав Иисуса, отвели и передали Его Пилату15:1 Пилат – Понтий Пилат был римским наместником в Иудее с 26 по 36 гг..

2Пилат спросил Его:

– Ты – Царь иудеев?

– Ты сам так говоришь, – ответил Иисус.

3Первосвященники выдвигали против Иисуса много обвинений, 4и Пилат опять спросил Его:

– Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против Тебя обвинений.

5Но, к удивлению Пилата, Иисус и на это ничего не отвечал.

Пилат осуждает Иисуса на распятие

(Мат. 27:15-26; Лк. 23:13-25; Ин. 18:39–19:16)

6На Пасху Пилат обычно отпускал одного из заключенных, по выбору народа. 7В это время в заключении находился человек по имени Варавва15:7 Это имя переводится как «сын отца»., который вместе со своими сообщниками совершил убийство во время бунта. 8Толпа стала просить у Пилата, чтобы он сделал то, что обычно делал для них.

9– Хотите, чтобы я отпустил вам «Царя иудеев»? – спросил Пилат.

10Он знал, что первосвященники предали Иисуса из зависти. 11Первосвященники же подговорили толпу просить, чтобы отпустил лучше Варавву.

12– Что же мне тогда делать с Тем, Кого вы называете Царем иудеев? – спросил Пилат.

13– Распни Его! – закричала толпа.

14– За что? Какое зло сделал Он? – спросил Пилат.

Однако толпа кричала все громче:

– Распни Его!

15Пилат, чтобы удовлетворить толпу, освободил им Варавву, а Иисуса отдал на распятие, приказав сперва бичевать Его.

Римские солдаты издеваются над Иисусом

(Мат. 27:27-31; Ин. 19:2-3)

16Солдаты отвели Иисуса во двор резиденции наместника и созвали весь полк. 17Они одели Его в пурпурную мантию и, сплетя венок из терновника, надели на Него.

18– Да здравствует Царь иудеев! – приветствовали они.

19Они били Его тростью по голове и плевали на Него, падали перед Ним на колени и кланялись Ему. 20Вдоволь наиздевавшись, они сняли с Него пурпурную мантию, одели Иисуса в Его собственную одежду и вывели на распятие.

Иисуса ведут на распятие

(Мат. 27:32-34; Лк. 23:26-31; Ин. 19:17)

21По дороге они остановили человека, шедшего с поля, – это был Симон из Кирены, отец Александра и Руфа, – и заставили его нести крест. 22Иисуса привели на место, называемое Голгофа (что означает «Лобное место»15:22 Лобное место – букв.: «Череп». Этот холм имел такое название, по всей вероятности, из-за своей формы, напоминавшей человеческий череп.). 23Солдаты дали Ему вино, смешанное со смирной15:23 Смирна (мирра) – приятно пахнущая смола растущего в Аравии растения., но Он не стал пить.

Казнь Иисуса

(Мат. 27:35-44; Лк. 23:32-43; Ин. 19:18-24)

24Они распяли Иисуса, а Его одежду разделили между собой, бросая жребий, кому что взять15:24 См. Пс. 21:19.. 25Когда Его распяли, был третий час15:25 То есть девять часов утра.. 26Надпись, указывавшая Его вину, гласила: «ЦАРЬ ИУДЕЕВ». 27Вместе с Ним распяли и двух разбойников15:27 Или: «мятежников»., одного по правую, другого по левую сторону от Него. 28И исполнилось Писание, где говорится: «И был причислен к преступникам»15:28 Ст. 28 отсутствует в древнейших рукописях Евангелия от Марка. См. Ис. 53:12.. 29Проходившие мимо бранили Его. Качая головами15:29 См. Пс. 21:8., они говорили:

– Ну что? Ты ведь собирался разрушить храм и в три дня отстроить его! 30Спаси Себя, сойди с креста!

31Первосвященники и учители Закона тоже насмехались над Иисусом:

– Спасал других, – говорили они, – а Себя спасти не может! 32Христос, Царь Израиля! Пусть Он сойдет с креста, чтобы мы увидели и поверили.

Также оскорбляли Его и распятые вместе с Ним.

Иисус умирает на кресте

(Мат. 27:45-56; Лк. 23:44-49; Ин. 19:28-30)

33В шестом же часу по всей земле стало темно, и это продолжалось до девятого часа15:33 То есть до трех часов дня..

34В девятом часу Иисус громко крикнул:

– Элои, Элои, лема савахтани?15:34 Эти слова произнесены Иисусом на арамейском языке. – (что означает: «Боже Мой, Боже Мой, почему Ты Меня оставил?»15:34 Пс. 21:2.)

35Некоторые из стоявших поблизости, услышав это, сказали:

– Слышите, Илию зовет!15:35 На еврейском языке имя Илия и выражение «Бог мой» звучат очень похоже.

36Один из них подбежал и, пропитав губку кислым вином, насадил ее на палку и дал Ему пить15:36 См. Пс. 68:22..

– Подождите, давайте посмотрим, придет Илия снять Его или нет, – сказал он.

37Громко вскрикнув, Иисус испустил дух. 38И завеса в храме разорвалась надвое сверху донизу15:38 Это была внутренняя завеса храма, которая отделяла «Святое» от «Святого Святых» (см. Исх. 26:31-35). Описанное событие символизирует открывшийся нам благодаря жертве Иисуса свободный доступ в присутствие Бога (см. Евр. 10:19-22).. 39Стоявший напротив Иисуса сотник, увидев, как Он испустил дух, сказал:

– Этот Человек действительно был Сыном Бога!

40Там были и женщины, которые издали наблюдали за происходящим. Среди них была Мария Магдалина, Мария, мать Иакова младшего и Иосии, и Саломия. 41Они следовали за Иисусом, когда Он был в Галилее, и прислуживали Ему. Там было много и других женщин, которые пришли с Ним в Иерусалим.

Погребение Иисуса

(Мат. 27:57-61; Лк. 23:50-56; Ин. 19:38-42)

42Был день приготовления к субботе. Вечером 43Иосиф из Аримафеи, влиятельный член Совета, который и сам был из числа ожидавших Божьего Царства, осмелился пойти к Пилату и попросить тело Иисуса. 44Пилат удивился, услышав, что Иисус так скоро умер. Он позвал сотника и спросил, давно ли Иисус умер. 45Узнав от сотника, что Иисус действительно мертв, он отдал тело Иосифу. 46Иосиф купил льняное полотно, снял тело, обернул его полотном и положил в вырубленную в скале гробницу. Ко входу в гробницу он привалил камень. 47А Мария Магдалина и Мария, мать Иосии, видели, куда Он был положен.