Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מרקוס 15:1-47

1השכם בבוקר נפגשו ראשי הכוהנים, הזקנים, הסופרים וכל חברי הסנהדרין כדי להתייעץ על הצעד הבא. הם החליטו לשלוח את ישוע בליווי משמר מזוין אל פילטוס, המושל הרומאי.

2”האם אתה מלך היהודים?“ שאל פילטוס.

”אתה אומר“, השיב ישוע.

3‏-4ראשי הכוהנים האשימו אותו בפשעים רבים. ”מדוע אינך מגן על עצמך?“ שאל פילטוס בתמיהה. ”מה יש לך לומר?“ 5להפתעתו של פילטוס לא ענה ישוע דבר.

6כל שנה בחג הפסח נהג פילטוס להוציא לחופשי אסיר יהודי אחד, לפי בחירת העם. 7באותו זמן היה בכלא אסיר יהודי בשם בר־אבא, אשר הואשם ברצח (יחד עם אחרים) בעת אחת המרידות.

8בינתיים החל ההמון לבקש מפילטוס שישחרר אסיר אחד כמנהגו.

9”האם אתם רוצים שאוציא לחופשי את מלך היהודים?“ שאל פילטוס. 10הוא הציע לשחרר את ישוע, כי הבין שראשי הכוהנים אסרו אותו מתוך קנאה.

11אולם ראשי הכוהנים הסיתו את ההמון לדרוש את שחרורו של בר־אבא במקום שחרורו של ישוע.

12”אם אשחרר את בר־אבא, מה אעשה עם איש שאתם קוראים לו מלך היהודים?“ שאל פילטוס.

13”צלוב אותו!“ צעקו.

14”אבל מדוע?“ לא הבין פילטוס. ”מה עשה?“ הם לא ענו, ורק הגבירו את צעקותיהם: ”צלוב אותו!“

15פילטוס רצה למנוע מהומות אז נכנע לדרישת ההמון. על כן שחרר את בר־אבא מבית־הסוהר וציווה להלקות את ישוע בשוטים.

16‏-17לאחר מכן לקחו החיילים הרומאים את ישוע לחצר הארמון. הם קראו לכל חיילי המשמר, הלבישו את ישוע בגלימת ארגמן, הכינו לו זר מקוצים ארוכים ודוקרניים והניחו את הזר על ראשו. 18הם החלו ללעוג ולצחוק לו: ”יחי מלך היהודים!“ 19הם הכו אותו באכזריות, חבטו על ראשו במקלות, ירקו עליו, כרעו ברך לפניו והשתחוו לו בלעג.

20לאחר שסיימו החיילים להתלוצץ ולצחוק עליו, הפשיטו מעליו את הארגמן והלבישו אותו בבגדיו, והוציאו אותו החוצה לצליבה.

21החיילים פגשו בדרך את שמעון הקוריני (אביהם של אלכסנדר ורופוס), שחזר מהשדה, ואילצוהו לשאת את הצלב של ישוע למקום הצליבה.

22ישוע הובא למקום הנקרא ”גלגלתא“, כלומר ”מקום הגולגולת“. 23הם הגישו לו יין מסומם, אך הוא סרב לשתות. 24לאחר מכן הם צלבו אותו וערכו הגרלה על בגדיו.

25בשעה תשע בבוקר צלבו את ישוע.

26מעל ראשו היה תלוי שלט שאשמתו כתובה עליו: ”מלך היהודים“.

27באותו בוקר נצלבו איתו שני פושעים: אחד לימינו ואחד לשמאלו, 28וכך התקיים הפסוק:15‏.28 טו 28 ישעיהו נג 12 ”ואת פושעים נמנה.“

29העוברים ושבים קללו אותו, לעגו לו וקראו: ”נו, אתה יכול להרוס את בית המקדש ולבנותו מחדש בשלושה ימים? 30אם אתה גיבור כזה, מדוע אינך מציל את עצמך ויורד מהצלב?“ 31גם ראשי הכוהנים והסופרים עמדו סביבו ולעגו לו. ”הוא יכול להושיע את כולם חוץ מאשר את עצמו!“ צחקו.

32”משיח שכמוהו!“ קראו. ”מלך ישראל, הבה נראה אותו יורד מהצלב, ואז נאמין למה שהוא אומר!“ גם שני הפושעים שנצלבו איתו קיללו אותו.

33בשעה שתים־עשרה בצהריים כיסה חושך את כל הארץ למשך שלוש שעות.

34בשעה שלוש אחר־הצהריים זעק ישוע זעקת שבר: ”אלי, אלי, למה שבקתני?“ (”אלי, אלי, למה עזבתני?“15‏.34 טו 34 תהלים כב 2) 35אחדים מהאנשים שעמדו שם חשבו שהוא קורא לאליהו הנביא. 36איש אחד רץ והביא ספוג טבול בחומץ, שם אותו בקצה מוט ארוך והגיש אותו לישוע. ”הבה נראה אם אליהו באמת יבוא להוריד אותו!“ קרא האיש.

37באותו רגע זעק ישוע זעקת שבר נוספת ונפח את נשמתו.

38בבית־המקדש, הפרוכת התלויה לפני קודש הקודשים נקרעה לשניים מלמעלה למטה.

39קצין רומאי אחד, שעמד בין הצופים וראה כיצד נפח ישוע את נשמתו, קרא: ”האיש הזה באמת היה בן־אלוהים!“

40גם נשים עמדו במרחק מה וחזו בצליבה; ביניהן היו מרים המגדלית, מרים (אמם של יעקב ויוסי) ושלומית. 41כל אלה האמינו בישוע ואף שרתו אותו בהיותו בגליל. היו שם עוד נשים רבות אשר הלכו אחריו לירושלים.

42‏-43כל זה התרחש ביום שישי. עם רדת הערב, יהודי נכבד בשם יוסף מן הרמתיים ניגש לפילטוס וביקש את גופתו של ישוע. יוסף היה חבר בסנהדרין והאמין בביאת המשיח באותה עת. 44פילטוס לא האמין שישוע כבר מת, ולכן ביקש מאחד מקציניו שיוודא את הדבר. 45הקצין בדק ואישר שאכן ישוע כבר מת, ורק אז הרשה פילטוס ליוסף לקחת את הגופה.

46יוסף קנה סדין גדול, הוריד את גופת ישוע מהצלב, עטף אותה בסדין וקבר את ישוע בקבר חצוב בסלע. הוא סתם את פתח הקבר באבן גדולה. 47מרים המגדלית ומרים אמו של יוסי ראו את המקום שבו נקבר ישוע.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Марк 15:1-47

Иса аль-Масих на допросе у Пилата

(Мат. 27:1-2, 11-14; Лк. 23:1-5; Ин. 18:28-38)

1Рано утром главные священнослужители, старейшины, учители Таурата и весь Высший Совет приняли решение. Они, связав Ису, отвели и передали Его Пилату15:1 Понтий Пилат был римским наместником в Иудее с 26 по 36 гг..

2Пилат спросил Его:

– Ты Царь иудеев?

– Ты сам так говоришь, – ответил Иса.

3Главные священнослужители выдвигали против Исы много обвинений, 4и Пилат опять спросил Его:

– Почему Ты не отвечаешь? Видишь, как много против Тебя обвинений?

5Но, к удивлению Пилата, Иса и на это ничего не отвечал.

Пилат осуждает Ису аль-Масиха на распятие

(Мат. 27:15-26; Лк. 23:13-25; Ин. 18:39–19:16)

6На праздник Освобождения Пилат обычно отпускал одного из заключённых, по выбору народа. 7В это время в заключении находился человек по имени Бар-Абба, который вместе со своими сообщниками совершил убийство во время бунта. 8Толпа стала просить у Пилата, чтобы он сделал то, что обычно делал для них.

9– Хотите, чтобы я отпустил вам «Царя иудеев»? – спросил Пилат.

10Он знал, что главные священнослужители предали Ису из зависти. 11Но главные священнослужители подговорили толпу просить, чтобы он отпустил лучше Бар-Аббу.

12– Что же мне тогда делать с Тем, Кого вы называете Царём иудеев? – спросил Пилат.

13– Распни Его! – закричала толпа.

14– За что? Какое зло сделал Он? – спросил Пилат.

Однако толпа кричала всё громче:

– Распни Его!

15Пилат, чтобы удовлетворить толпу, освободил им Бар-Аббу, а Ису отдал на распятие, приказав сперва бичевать Его.

Римские солдаты издеваются над Исой аль-Масихом

(Мат. 27:27-31; Ин. 19:2-3)

16Солдаты отвели Ису во двор резиденции наместника и созвали весь полк. 17Они одели Его в пурпурную мантию и, сплетя венок из терновника, надели на Него.

18– Да здравствует Царь иудеев! – приветствовали они.

19Они били Его тростью по голове, плевали на Него и, падая перед Ним на колени, кланялись Ему. 20Вдоволь наиздевавшись, они сняли с Него пурпурную мантию, одели Ису в Его собственную одежду и вывели на распятие.

Ису аль-Масиха ведут на распятие

(Мат. 27:32-34; Лк. 23:26-31; Ин. 19:17)

21По дороге они остановили человека, шедшего с поля, – это был Шимон из Кирены, отец Искандера и Руфа, – и заставили его нести крест Исы. 22Ису привели на место, называемое Голгофа (что означает «Лобное место»15:22 Букв.: «место черепа». Это был холм, который, по всей вероятности, имел такое название из-за своей формы, напоминавшей человеческий череп.). 23Они дали Ему вино, смешанное со смирной15:23 Смирна (мирра) – приятно пахнущая смола растущего в Аравии растения., но Он не стал пить.

Казнь Исы аль-Масиха

(Мат. 27:35-44; Лк. 23:32-43; Ин. 19:18-24)

24Они распяли Ису, а Его одежду поделили между собой, бросая жребий, кому что взять15:24 См. Заб. 21:19.. 25Когда Его распяли, было девять часов утра. 26Надпись, указывавшая Его вину, гласила: Царь Иудеев. 27-28Вместе с Ним распяли и двух разбойников, одного по правую, другого по левую сторону от Него15:27-28 В некоторых рукописях присутствуют слова: «И исполнилось Писание, где говорится: „И был причислен к беззаконным“». В данном случае цитируется стих из Книги Пророков (Ис. 53:12).. 29Проходившие мимо бранили Его. Качая головами15:29 См. Заб. 21:8., они говорили:

– Ну что? Ты ведь собирался разрушить храм и в три дня отстроить его! 30Спаси Себя, сойди с креста!

31Главные священнослужители и учители Таурата тоже насмехались над Исой.

– Спасал других, – говорили они, – а Себя спасти не может. 32Аль-Масих, Царь Исраила! Пусть Он сойдёт с креста, чтобы мы увидели и поверили.

Также оскорбляли Его и распятые вместе с Ним.

Смерть Исы аль-Масиха

(Мат. 27:45-56; Лк. 23:44-49; Ин. 19:28-30)

33В полдень по всей земле стало темно, и это продолжалось до трёх часов дня. 34В три часа Иса громко крикнул:

– Элахи15:34 Элахи – слово «Элах» («Бог») с местоименным суффиксом «и» переводится как «Бог мой». Многие ранние центральноазиатские последователи Исы аль-Масиха называли Всевышнего «Алаха́», используя более позднюю форму слова «Элах». Слово «Алаха» родственно арабскому «Аллах». См. приложение V., Элахи, льма шбактани? – (что означает: «Бог Мой, Бог Мой, почему Ты Меня оставил?»)15:34 Заб. 21:2.

35Некоторые из стоявших поблизости, услышав это, сказали:

– Слышите, пророка Ильяса зовёт15:35 На еврейском языке имя Ильяс и выражение «Бог мой» звучат очень похоже..

36Один из них подбежал и, пропитав губку кислым вином, насадил её на палку и дал Исе пить15:36 См. Заб. 68:22..

– Подождите, давайте посмотрим, придёт Ильяс снять Его или нет, – сказал он.

37Громко вскрикнув, Иса испустил дух. 38И завеса в храме разорвалась надвое сверху донизу15:38 Это была внутренняя завеса храма, которая отделяла «Святое» от «Святая Святых» (см. Исх. 26:31-35). Описанное событие символизирует открывшийся нам, благодаря жертве Исы, свободный доступ в присутствие Аллаха (см. Евр. 10:19-22). А то, что завеса разорвалась сверху донизу, указывает на то, что это сделал Сам Аллах.. 39Стоявший напротив Исы римский офицер, увидев, как Он испустил дух, сказал:

– Этот Человек действительно был Сыном Всевышнего (Божественным Царём)!

40Там были и женщины, которые издали наблюдали за происходящим. Среди них была Марьям из Магдалы, Марьям, мать Якуба младшего и Иосии, и Саломия. 41Они следовали за Исой, когда Он был в Галилее, и помогали Ему. Там было много и других женщин, которые пришли с Ним в Иерусалим.

Погребение Исы аль-Масиха

(Мат. 27:57-61; Лк. 23:50-56; Ин. 19:38-42)

42Был день приготовления к субботе. Вечером 43Юсуф из Аримафеи, влиятельный член Высшего Совета, который и сам был из числа ожидавших Царства Аллаха, осмелился пойти к Пилату и попросить тело Исы. 44Пилат удивился, услышав, что Иса так скоро умер. Он позвал римского офицера и спросил, давно ли Иса умер. 45Узнав от римского офицера, что Иса действительно мёртв, он отдал тело Юсуфу. 46Юсуф купил льняное полотно, снял тело, обернул его полотном и положил в вырубленную в скале могильную пещеру. К входу в могильную пещеру он привалил камень. 47А Марьям из Магдалы и Марьям, мать Иосии, видели, куда Он был положен.