Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מרקוס 13:1-37

1כשיצא ישוע מבית־המקדש באותו יום, אחד מתלמידיו העיר: ”רבי, ראה אילו מבנים יפים ואיזו עבודת אבנים נפלאה!“

2”הבט היטב,“ ענה לו ישוע, ”כי כול הבנינים הגדולים האלה ייהרסו; אף אבן לא תישאר במקומה.“

3‏-4ישוע ישב על הר הזיתים, מול בית־המקדש, ופטרוס, יעקב ויוחנן ואַנְדְּרֵי שנשארו איתו שאלו: ”מתי יקרה הדבר? האם נקבל אזהרה מראש?“

5ישוע הסביר להם בהרחבה את העומד להתרחש: ”אל תתנו לאיש לרמות אתכם! 6אנשים רבים יבואו ויטענו: ’אני הוא המשיח‘, ויוליכו שולל אנשים רבים. 7במקומות שונים תפרוצנה מלחמות, אך אין זה עדיין הסוף.

8”מדינות וממלכות תילחמנה זו בזו, ובמקומות רבים יהיו רעידות אדמה ורעב. אלה יציינו רק את ראשית הצרות והסבל העתידים לבוא. 9אולם כשיתחילו דברים אלה להתרחש, היזהרו! כי צפויה לכם סכנה גדולה. אויביכם יגררו אתכם בכוח לבתי המשפט, יכו אתכם בבתי־הכנסת, ויאשימו אתכם לפני השלטונות על היותכם תלמידי. אולם זו תהיה לכם הזדמנות לספר להם על הבשורה. 10אך צריך שקודם הבשורה תוכרז לכל הגויים. 11כאשר יאסרו אתכם ויעמידו אתכם למשפט, אל תדאגו לעדותכם או להגנתכם מה להגיד, כי מה שיינתן לכם באותה שעה, את זה תגידו; כי לא אתם תדברו, אלא רוח הקודש ידבר בפיכם.

12”אח יבגוד באחיו ויסגירו למוות; אבות ימסרו את בניהם למוות; 13ילדים יקומו נגד הוריהם וייגרמו למותם. כולם ישנאו אתכם משום שאתם שייכים לי, אולם כל מי שיחזיק מעמד עד הסוף – ייוושע!

14”כאשר תראו את חילול הקודש בבית־המקדש שעליו דיבר דניאל, (הקורא – שים לב!) על כל תושבי יהודה לברוח להרים. 15‏-16אם אתה נמצא על גג ביתך – אל תיכנס הביתה; אם אתה בשדה – אל תחזור הביתה לקחת מעיל או כסף, כי אין זמן.

17”אוי לנשים ההרות ולמניקות באותם ימים! 18התפללו שכל זה לא יקרה בחורף, 19כי תקופה זאת תהיה איומה ונוראה; דבר כזה לא קרה מאז בריאת העולם, וגם לא יקרה אחר כך. 20אם האדון לא יקצר את הימים הנוראים האלה – איש לא יינצל. אבל הוא אכן יקצר את הסבל למען עמו הנבחר.

21”אם מישהו יאמר לכם באותם ימים: ’ראיתי את המשיח במקום פלוני!‘ או ’המשיח נמצא בכפר הסמוך!‘ אל תאמינו לו, 22כי משיחי־שקר ונביאי־שקר יקומו ויחוללו נסים ונפלאות אשר יתעו את האנשים, ואם יוכלו, הם יתעו אפילו את הנבחרים. 23ראו הוזהרתם!

24”לאחר הצרות של אותם ימים תחשך השמש, הירח ישחיר, 25הכוכבים יפלו מהשמים וכוחות השמים יתמוטטו.

26”ואז יראו אנשי הארץ את בן־האדם בא בעננים, בגבורה רבה ובכבוד. 27ואז הוא ישלח את מלאכיו, ויאסף את בחיריו מכל קצוות תבל. 28עץ התאנה ישמש לכם כדוגמה: כאשר הענפים מלבלבים והעלים ירוקים, אתם יודעים שהקיץ קרב. 29כאשר כל מה שסיפרתי לכם יתחיל להתרחש, דעו לכם שזה קרוב, שאני עומד בפתח.

30”אני אומר לכם: כל הדברים האלה יתרחשו לפני שיחלוף הדור הזה. 31השמים והארץ יחלפו, אבל דברי לא יחלפו.

32”איש אינו יודע את היום והשעה של התרחשויות אלה; המלאכים בשמים אינם יודעים זאת, ואפילו אני עצמי איני יודע את המועד המדויק. רק אבי שבשמים יודע זאת. 33עמדו על המשמר והיו מוכנים, מפני שאינכם יודעים מתי כל זה יתרחש.

34”משל דומה לזה הוא של אדם היוצא למסע בחו״ל. הוא משאיר עבודה לשכיריו לתקופת העדרו, ומצווה על השוער לעמוד על המשמר לקראת שובו בכל רגע. 35‏-37היו מוכנים! הלא אינכם יודעים מתי ישוב בעל הבית: בבוקר, בערב, מוקדם או מאוחר, פן יבוא וימצא אתכם ישנים. אני אומר שוב לכולכם: עמדו על המשמר!“

New Russian Translation

Марка 13:1-37

Иисус говорит о будущем

(Мат. 24:1-22; Лк. 21:5-24)

1Когда Иисус выходил из храма, один из учеников сказал Ему:

– Учитель! Посмотри, какие камни! Какие здания!

2– Видишь эти величественные здания? – сказал Иисус. – Здесь не останется и камня на камне, все будет разрушено.

3Когда Иисус сидел на Оливковой горе напротив храма, Петр, Иаков, Иоанн и Андрей спросили Его наедине:

4– Скажи нам, когда это произойдет и какое знамение укажет на то, что все это скоро исполнится?

5Иисус начал говорить им:

– Смотрите, чтобы никто не обманул вас. 6Многие будут приходить под Моим именем, говоря: «Это Я», и многих обманут. 7Когда вы услышите о войнах, настоящих и грядущих, не пугайтесь. Все это должно произойти, но это еще не конец. 8Потому что народ поднимется на народ и царство на царство. В разных местах будут землетрясения и голод, но это лишь начало родовых схваток13:8 Религиозные учители иудеев говорили о периоде ужасных страданий перед пришествием Мессии, которые они сравнивали с родовыми муками..

9Будьте бдительны! Вас будут отдавать под суд и избивать в синагогах. Из-за Меня вы будете стоять перед правителями и царями и свидетельствовать им. 10Но прежде Радостная Весть должна быть возвещена всем народам. 11И когда вас арестуют и поведут на суд, не беспокойтесь заранее о том, что вам сказать. Говорите то, что вам будет дано в тот час, ведь это не вы сами будете говорить, а Святой Дух.

12Брат предаст брата, а отец – своего ребенка, тем самым обрекая их на верную смерть. Так же будут поступать и дети: восставать против родителей и предавать их. 13Все вас будут ненавидеть из-за Меня, но тот, кто выстоит до конца, будет спасен.

14Когда же вы увидите «опустошающую мерзость»13:14 См. Дан. 9:27; 11:31; 12:11. Пророчество Даниила исполнилось в 168 г. до н. э., когда Антиох Епифан осквернил храм в Иерусалиме, установив там статую Зевса и принеся ему в жертву свинью. Это событие было прообразом того, о чем говорил Иисус. Само же пророчество Иисуса частично исполнилось в 70 г., когда храм был разрушен римлянами, а в полноте оно свершится в конце времен (см. 2 Фес. 2:3-4; Отк. 11:2). там, где ее не должно быть, – пусть читающий поймет, – тогда те, кто находится в Иудее, пусть бегут в горы. 15Кто окажется на крыше, пусть не спускается и не идет в дом за вещами, 16и кто окажется в поле, пусть не возвращается за своим плащом. 17Горе же беременным и кормящим грудью в те дни. 18Молитесь, чтобы это не случилось зимой, 19потому что в те дни будут такие бедствия, каких еще не было от начала творения мира Богом и доныне, и никогда больше не будет13:18-19 См. Иоиль 2:2; Дан. 12:1.. 20Если бы Господь не сократил эти дни, то не уцелело бы ни одно живое существо, но ради избранных, которых Он Сам избрал, Он сократил эти дни.

Иисус говорит о Своем возвращении

(Мат. 24:23-35; Лк. 21:25-33)

21– И если кто-нибудь вам тогда скажет: «Смотрите! Христос здесь!» или «Смотрите, Он там!» – не верьте, 22потому что явятся лжехристы и лжепророки и покажут знамения и чудеса, чтобы обмануть, если удастся, и избранных. 23Так что, смотрите! Я предсказал вам все наперед.

24Но в те дни, после тех бедствий,

«солнце померкнет,

и луна не даст света;

25звезды будут падать с неба,

и небесные силы поколеблются»13:24-25 Ис. 13:10; 34:4; см. также Иез. 32:7; Иоиль 2:10, 31; 3:15; Агг. 2:6, 21; Отк. 6:12-13..

26И тогда люди увидят Сына Человеческого, идущего на облаках с великой силой и славой. 27Он пошлет ангелов и соберет Своих избранных с четырех сторон света, от края земли до края неба.

28Пусть для вас примером будет инжир: когда почки набухают и выпускают листья, вы знаете, что приближается лето. 29Так и здесь, когда вы увидите, что это сбывается, знайте, что Он уже близко, у самых дверей. 30Говорю вам истину: еще не исчезнет это поколение13:30 Это поколение – существует три основных толкования этих слов: 1) имеется в виду поколение, которое будет свидетелем всех вышеописанных космических катаклизмов и второго пришествия Иисуса; 2) так как стоящее здесь слово можно перевести и как «поколение», и как «род», то, возможно, здесь говорится об иудейском народе; 3) имеется в виду поколение, жившее во времена Иисуса и ставшее свидетелем разрушения Иерусалима в 70 г. В третьем случае слова «все это произойдет» относятся не к событиям последнего времени, но к пророчеству об Иерусалиме., как все это произойдет. 31Небо и земля пройдут, но Мои слова не пройдут.

Иисус призывает бодрствовать

(Мат. 24:36-51; Лк. 21:34-36)

32– Но о том дне или часе не знает никто, кроме Отца – ни ангелы на небесах, ни Сын. 33Смотрите, бодрствуйте: ведь вы не знаете, когда это время наступит. 34Вот с чем можно сравнить это ожидание: человек, отправляясь в далекое путешествие, оставляет свой дом под присмотром слуг и каждому слуге дает особое поручение, а привратнику наказывает бодрствовать. 35Так и вы – бодрствуйте! Ведь вы не знаете, когда возвратится хозяин дома: может вечером, а может в полночь, может с пением петухов, а может на рассвете. 36Пусть же он, даже придя внезапно, не застанет вас спящими. 37А то, что Я говорю вам, говорю и всем: бодрствуйте!