Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מרקוס 13:1-37

1כשיצא ישוע מבית־המקדש באותו יום, אחד מתלמידיו העיר: ”רבי, ראה אילו מבנים יפים ואיזו עבודת אבנים נפלאה!“

2”הבט היטב,“ ענה לו ישוע, ”כי כול הבנינים הגדולים האלה ייהרסו; אף אבן לא תישאר במקומה.“

3‏-4ישוע ישב על הר הזיתים, מול בית־המקדש, ופטרוס, יעקב ויוחנן ואַנְדְּרֵי שנשארו איתו שאלו: ”מתי יקרה הדבר? האם נקבל אזהרה מראש?“

5ישוע הסביר להם בהרחבה את העומד להתרחש: ”אל תתנו לאיש לרמות אתכם! 6אנשים רבים יבואו ויטענו: ’אני הוא המשיח‘, ויוליכו שולל אנשים רבים. 7במקומות שונים תפרוצנה מלחמות, אך אין זה עדיין הסוף.

8”מדינות וממלכות תילחמנה זו בזו, ובמקומות רבים יהיו רעידות אדמה ורעב. אלה יציינו רק את ראשית הצרות והסבל העתידים לבוא. 9אולם כשיתחילו דברים אלה להתרחש, היזהרו! כי צפויה לכם סכנה גדולה. אויביכם יגררו אתכם בכוח לבתי המשפט, יכו אתכם בבתי־הכנסת, ויאשימו אתכם לפני השלטונות על היותכם תלמידי. אולם זו תהיה לכם הזדמנות לספר להם על הבשורה. 10אך צריך שקודם הבשורה תוכרז לכל הגויים. 11כאשר יאסרו אתכם ויעמידו אתכם למשפט, אל תדאגו לעדותכם או להגנתכם מה להגיד, כי מה שיינתן לכם באותה שעה, את זה תגידו; כי לא אתם תדברו, אלא רוח הקודש ידבר בפיכם.

12”אח יבגוד באחיו ויסגירו למוות; אבות ימסרו את בניהם למוות; 13ילדים יקומו נגד הוריהם וייגרמו למותם. כולם ישנאו אתכם משום שאתם שייכים לי, אולם כל מי שיחזיק מעמד עד הסוף – ייוושע!

14”כאשר תראו את חילול הקודש בבית־המקדש שעליו דיבר דניאל, (הקורא – שים לב!) על כל תושבי יהודה לברוח להרים. 15‏-16אם אתה נמצא על גג ביתך – אל תיכנס הביתה; אם אתה בשדה – אל תחזור הביתה לקחת מעיל או כסף, כי אין זמן.

17”אוי לנשים ההרות ולמניקות באותם ימים! 18התפללו שכל זה לא יקרה בחורף, 19כי תקופה זאת תהיה איומה ונוראה; דבר כזה לא קרה מאז בריאת העולם, וגם לא יקרה אחר כך. 20אם האדון לא יקצר את הימים הנוראים האלה – איש לא יינצל. אבל הוא אכן יקצר את הסבל למען עמו הנבחר.

21”אם מישהו יאמר לכם באותם ימים: ’ראיתי את המשיח במקום פלוני!‘ או ’המשיח נמצא בכפר הסמוך!‘ אל תאמינו לו, 22כי משיחי־שקר ונביאי־שקר יקומו ויחוללו נסים ונפלאות אשר יתעו את האנשים, ואם יוכלו, הם יתעו אפילו את הנבחרים. 23ראו הוזהרתם!

24”לאחר הצרות של אותם ימים תחשך השמש, הירח ישחיר, 25הכוכבים יפלו מהשמים וכוחות השמים יתמוטטו.

26”ואז יראו אנשי הארץ את בן־האדם בא בעננים, בגבורה רבה ובכבוד. 27ואז הוא ישלח את מלאכיו, ויאסף את בחיריו מכל קצוות תבל. 28עץ התאנה ישמש לכם כדוגמה: כאשר הענפים מלבלבים והעלים ירוקים, אתם יודעים שהקיץ קרב. 29כאשר כל מה שסיפרתי לכם יתחיל להתרחש, דעו לכם שזה קרוב, שאני עומד בפתח.

30”אני אומר לכם: כל הדברים האלה יתרחשו לפני שיחלוף הדור הזה. 31השמים והארץ יחלפו, אבל דברי לא יחלפו.

32”איש אינו יודע את היום והשעה של התרחשויות אלה; המלאכים בשמים אינם יודעים זאת, ואפילו אני עצמי איני יודע את המועד המדויק. רק אבי שבשמים יודע זאת. 33עמדו על המשמר והיו מוכנים, מפני שאינכם יודעים מתי כל זה יתרחש.

34”משל דומה לזה הוא של אדם היוצא למסע בחו״ל. הוא משאיר עבודה לשכיריו לתקופת העדרו, ומצווה על השוער לעמוד על המשמר לקראת שובו בכל רגע. 35‏-37היו מוכנים! הלא אינכם יודעים מתי ישוב בעל הבית: בבוקר, בערב, מוקדם או מאוחר, פן יבוא וימצא אתכם ישנים. אני אומר שוב לכולכם: עמדו על המשמר!“

New International Reader’s Version

Mark 13:1-37

When the Temple Will Be Destroyed and the Signs of the End

1Jesus was leaving the temple. One of his disciples said to him, “Look, Teacher! What huge stones! What wonderful buildings!”

2“Do you see these huge buildings?” Jesus asked. “Not one stone here will be left on top of another. Every stone will be thrown down.”

3Jesus was sitting on the Mount of Olives, across from the temple. Peter, James, John and Andrew asked him a question in private. 4“Tell us,” they said. “When will these things happen? And what will be the sign that they are all about to come true?”

5Jesus said to them, “Keep watch! Be careful that no one fools you. 6Many will come in my name. They will claim, ‘I am he.’ They will fool many people. 7You will hear about wars. You will also hear people talking about future wars. Don’t be alarmed. These things must happen. But the end still isn’t here. 8Nation will fight against nation. Kingdom will fight against kingdom. There will be earthquakes in many places. People will go hungry. All these things are the beginning of birth pains.

9“Watch out! You will be handed over to the local courts. You will be whipped in the synagogues. You will stand in front of governors and kings because of me. In that way you will be witnesses to them. 10The good news has to be preached to all nations before the end comes. 11You will be arrested and brought to trial. But don’t worry ahead of time about what you will say. Just say what God brings to your mind at the time. It is not you speaking, but the Holy Spirit.

12“Brothers will hand over brothers to be killed. Fathers will hand over their children. Children will rise up against their parents and have them put to death. 13Everyone will hate you because of me. But the one who remains strong in the faith will be saved.

14“You will see ‘the hated thing that destroys.’ (Daniel 9:27; 11:31; 12:11) It will stand where it does not belong. The reader should understand this. Then those who are in Judea should escape to the mountains. 15No one on the roof should go down into the house to take anything out. 16No one in the field should go back to get their coat. 17How awful it will be in those days for pregnant women! How awful for nursing mothers! 18Pray that this will not happen in winter. 19Those days will be worse than any others from the time God created the world until now. And there will never be any like them again.

20“If the Lord had not cut the time short, no one would live. But because of God’s chosen people, he has shortened it. 21At that time someone may say to you, ‘Look! Here is the Messiah!’ Or, ‘Look! There he is!’ Do not believe it. 22False messiahs and false prophets will appear. They will do signs and miracles. They will try to fool God’s chosen people if possible. 23Keep watch! I have told you everything ahead of time.

24“So in those days there will be terrible suffering. After that, Scripture says,

“ ‘The sun will be darkened.

The moon will not shine.

25The stars will fall from the sky.

The heavenly bodies will be shaken.’ (Isaiah 13:10; 34:4)

26“At that time people will see the Son of Man coming in clouds. He will come with great power and glory. 27He will send his angels. He will gather his chosen people from all four directions. He will bring them from the ends of the earth to the ends of the heavens.

28“Learn a lesson from the fig tree. As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know that summer is near. 29In the same way, when you see these things happening, you know that the end is near. It is right at the door. 30What I’m about to tell you is true. The people living now will certainly not pass away until all those things have happened. 31Heaven and earth will pass away. But my words will never pass away.

The Day and Hour Are Not Known

32“But no one knows about that day or hour. Not even the angels in heaven know. The Son does not know. Only the Father knows. 33Keep watch! Stay awake! You do not know when that time will come. 34It’s like a man going away. He leaves his house and puts his servants in charge. Each one is given a task to do. He tells the one at the door to keep watch.

35“So keep watch! You do not know when the owner of the house will come back. It may be in the evening or at midnight. It may be when the rooster crows or at dawn. 36He may come suddenly. So do not let him find you sleeping. 37What I say to you, I say to everyone. ‘Watch!’ ”