Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מרקוס 12:1-44

1ישוע סיפר לעם את המשל הבא: ”איש אחד נטע כרם ענבים ובנה גדר, יקב ומגדל שמירה. הוא השכיר את הכרם לכורמים ונסע לחוץ לארץ. 2בזמן הבציר שלח בעל־הכרם את אחד מאנשיו לאסוף את הרווח מיבול הענבים, 3אולם הכורמים התנפלו על השליח, הכו אותו ושלחו אותו חזרה אל בעל־הכרם בידיים ריקות.

4”בעל־הכרם שלח מישהו אחר אל הכורמים, אך גם אותו הכו ואף פצעו את ראשו. 5‏-6השליח הבא נרצח וכל השליחים שבאו לאחר מכן לכרם הוכו או נרצחו. לבסוף נשאר לבעל־הכרם עוד שליח אחד – בנו היחיד. בלית ברירה הוא שלח את בנו, בתקווה שלפחות אליו יתייחסו הכורמים בכבוד. 7אבל כשראו הכורמים את הבן מרחוק, אמרו: ’הנה בא יורש הכרם; הבה נהרוג אותו, ואז יהיה הכרם שלנו!‘ 8הם תפסו את הבן, רצחו אותו והשליכו את גופתו מעבר לגדר.

9”מה לדעתכם יעשה בעל־הכרם כאשר ישמע מה שקרה? מובן שיבוא בעצמו, יהרוג את כל הכורמים וישכיר את הכרם לאחרים. 10האם אינכם זוכרים שככה כתוב בתהלים? ’אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה, 11מאת ה׳ היתה זאת; היא נפלאת בעינינו‘.“12‏.11 יב 11 כלשונו: ”אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה; מאת ה׳ הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו.“ (תהלים קיח 22)

12ראשי הכוהנים, הזקנים והסופרים רצו לאסור אותו בו במקום, כי הבינו שבמשל זה הוא מתכוון אליהם – שהם הכורמים הרשעים. אולם הם פחדו לגעת בו בגלל ההמון הרב שהיה שם. על כן ויתרו לו והלכו לדרכם. 13אולם הם שלחו אליו כמה מאנשי הורדוס ופרושים, כדי שייכנסו איתו לשיחה וינסו לגרום לכך שיאמר משהו נגד החוק, על־מנת שתהיה להם עילה לאסור אותו.

14”רבי,“ פתחו המסתננים, ”אנחנו יודעים שאתה איש ישר ושאיש אינו יכול להשפיע עליך לשקר. אנחנו גם יודעים שאתה באמת מלמד את דבר אלוהים. אמור לנו, רבי, האם עלינו לשלם מס לקיסר הרומאי או לא?“

15ישוע הבין את מזימתם ולכן ענה: ”תנו לי מטבע ואומר לכם.“ 16הם נתנו לו מטבע, והוא שאל: ”של מי הדמות החקוקה על המטבע? של מי השם החקוק כאן?“

”של הקיסר!“ ענו כולם.

17”של הקיסר? אם כן תנו לו את מה ששייך לו, אך תנו לאלוהים את מה ששייך לאלוהים.“ הם נותרו פעורי פה וללא מילים.

18אחר כך באו צדוקים (שאינם מאמינים בתחיית המתים) ושאלו אותו:

19”רבי, משה רבנו לימד אותנו שאם אדם נשוי מת ואינו משאיר אחריו בן, חייב אחיו להתחתן עם האלמנה, כדי שתוכל ללדת בן שישא את שם המת. 20במשפחה אחת היו שבעה אחים; האח הבכור התחתן, וכעבור זמן קצר מת ולא השאיר אחריו בן. 21האח השני התחתן עם האלמנה, וגם הוא מת ולא השאיר בן. כך קרה גם עם האח השלישי. 22בקיצור, כל שבעת האחים התחתנו עם האישה האחת, כולם מתו ולא השאירו אחריהם בן. לבסוף מתה גם האישה.“

23”רבי, למי תהיה שייכת האישה בתחיית המתים? הלא כל השבעה התחתנו אתה!“ 24השיב להם ישוע: ”טעותכם נובעת מבורותכם בכל הנוגע לכתבי־הקודש ולגבורתו של אלוהים. 25כי בתחיית המתים לא יהיו עוד נשואים; כולם יהיו כמלאכים בשמים.

26”ובנוגע לתחיית המתים – טועים אתם מאוד. האם מעולם לא קראתם בספר שמות על משה והסנה הבוער? אלוהים אמר למשה:12‏.26 יב 26 שמות ג 6 ’אנוכי אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב‘.

27”אלוהים אמר למשה כי למרות שאנשים אלה מתו לפני מאות שנים, הם עדיין חיים. הרי אלוהים לא היה אומר: ’אנוכי האלוהים‘ של אנשים מתים!“

28אחד המנהיגים היהודיים שעמד שם נוכח כי ישוע השיב כהלכה, ולכן שאל אותו: ”מהי המצווה החשובה ביותר?“

29ישוע השיב: ” ’שמע ישראל, ה׳ אלוהינו, ה׳ אחד! 30ואהבת את ה׳ אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך‘. 31המצווה השנייה היא: ’ואהבת לרעך כמוך!‘ מצוות אלה הן החשובות ביותר!“

32השואל המשיך: ”רבי, אתה צודק. באמת יש רק אלוהים אחד ואין אחר מלבדו. 33אני יודע שחשוב יותר לאהוב את אלוהים בכל לבי, הבנתי וכוחי, ולאהוב אנשים אחרים כמו את עצמי, מאשר להקריב כל מיני קרבנות בבית־המקדש.“

34ישוע ראה שהאיש דיבר בחוכמה, ולכן אמר לו: ”אתה קרוב מאוד למלכות אלוהים!“ לאחר מכן לא העז איש לשאול אותו יותר שאלות.

35מאוחר יותר, כשלימד ישוע את האנשים בבית־המקדש, שאל אותם: ”מדוע טוענים הסופרים כי המשיח הוא בן־דוד? 36הרי דוד אמר בעצמו בהשראת רוח הקודש:12‏.36 יב 36 תהלים קי 1 ’נאום ה׳ לאדני, שב לימיני עד אשית אויביך הדום לרגליך‘. 37הלא דוד עצמו קרא לו ’אדון‘, אם כן כיצד הוא יכול להיות בנו?“ הקהל נהנה מאוד להקשיב לנימוקיו של ישוע ולמסקנותיו.

38ישוע המשיך ללמד את העם: ”היזהרו מהסופרים שאוהבים ללבוש גלימות ולהיראות לפני האנשים בשווקים, כדי שכולם ייתנו להם כבוד. 39הם אוהבים לשבת במושבות הנכבדים בבית־הכנסת ובסעודות וחגיגות. 40ללא בושה הם מגרשים אלמנות מבתיהן, וכדי לכסות על מעשיהם מעמידים פני קדושים תמימים ומתפללים בציבור תפילות ארוכות. משום כך יהיה עונשם חמור יותר.“

41ישוע התיישב מול תיבת האוצר והתבונן באנשים שהביאו תרומות. עשירים רבים תרמו סכומי כסף גדולים. 42אחריהם הופיעה אלמנה ענייה שתרמה שתי פרוטות בשווי של שתי אגורות.

43ישוע קרא לתלמידיו ואמר: ”אתם רואים את האלמנה הזאת? היא תרמה יותר מכל העשירים האלה גם יחד! 44כי העשירים תרמו סכומים קטנים ביחס לרכוש הרב שיש להם, ואילו האלמנה הזאת נתנה את כל מה שהיה לה.“

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Марк 12:1-44

Притча о злых виноградарях

(Мат. 21:33-46; Лк. 20:9-19)

1И Он стал говорить с ними притчами.

– Один человек посадил виноградник, обнёс его забором, выкопал яму для давильни12:1 Давильня – в те времена виноград давили в особых углублениях, высеченных в скале, откуда сок вытекал через специальное отверстие. и построил сторожевую башню12:1 Ср. Ис. 5:1-7.. Он отдал виноградник внаём виноградарям, а сам уехал в далёкую страну. 2Когда пришло время, он послал раба к виноградарям, чтобы тот забрал у них причитающуюся ему часть урожая. 3Но виноградари схватили раба, избили и отослали с пустыми руками. 4Тогда хозяин послал к ним другого раба; но они разбили ему голову и издевались над ним. 5Хозяин послал ещё одного раба; его виноградари убили. Он посылал ещё многих рабов, но виноградари одних избивали, других убивали. 6В конце концов у хозяина остался только его единственный любимый сын. Он послал его к ним последним. «Сына-то моего они устыдятся», – думал он. 7Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник. Давайте убьём его, и наследство будет нашим». 8Они схватили его, убили и выбросили из виноградника. 9Что же сделает хозяин виноградника? Конечно же, он придёт и убьёт виноградарей, а виноградник отдаст другим. 10Разве вы не читали в Писании:

«Камень, Который отвергли строители,

стал краеугольным.

11Это совершил Вечный,

и как это удивительно для нас!»12:10-11 Заб. 117:22-23.

12Когда предводители народа поняли, что эту притчу Исо рассказал о них, они хотели арестовать Его, но побоялись народа. Поэтому они оставили Его и ушли.

Вопрос об уплате налогов

(Мат. 22:15-22; Лк. 20:20-26)

13Потом они подослали к Исо блюстителей Закона и сторонников правителя Ирода, чтобы те поймали Его на слове. 14Подойдя к Исо, они сказали:

– Учитель! Мы знаем, что Ты Человек честный и не стремишься никому угодить. Ты беспристрастен и истинно учишь пути Всевышнего. Следует ли платить налог римскому императору или нет? Платить нам или не платить?

15Исо, зная их лицемерие, сказал:

– Вы хотите поймать Меня на слове? Принесите Мне посмотреть серебряную монету12:15 Букв.: «динарий»..

16Ему принесли монету, и Он спросил:

– Кто на ней изображён и чьё на ней имя?

– Императора, – ответили они.

17– Отдавайте императору то, что принадлежит императору, а Всевышнему – то, что принадлежит Всевышнему, – сказал им Исо. Они были поражены Его ответом.

Вопрос о воскресении мёртвых

(Мат. 22:23-33; Лк. 20:27-40)

18К Исо подошли саддукеи12:18 Саддукеи – аристократическая религиозная партия иудеев, члены которой отвергали идею воскресения мёртвых, не верили в ангелов и в духов. Саддукеи имели огромное влияние в Высшем Совете иудеев., которые утверждают, что нет воскресения мёртвых. Они спросили Его:

19– Учитель, Мусо написал, что если у кого-либо умрёт брат, оставив жену, но не оставив детей, то он должен жениться на вдове и восстановить род своему брату12:19 См. Втор. 25:5-6.. 20Было семеро братьев. Первый женился и умер, не оставив потомства. 21На вдове женился его брат и тоже умер, не оставив потомства. То же самое произошло и с третьим. 22Брали её за себя все семеро, и никто из них не оставил после себя детей. После всех умерла и женщина. 23Чьей женой будет эта женщина после воскресения? Ведь все семеро были женаты на ней.

24Исо ответил им:

– Не потому ли вы заблуждаетесь, что не знаете ни Писания, ни силы Всевышнего? 25Воскресшие из мёртвых не будут ни жениться, ни выходить замуж, а будут как ангелы на небесах. 26А о том, что мёртвые воскресают, разве вы не читали в Тавроте, в книге Мусо, историю о терновом кусте? Там Всевышний сказал Мусо: «Я – Бог Иброхима, Бог Исхока и Бог Якуба»12:26 Исх. 3:6.. 27Он Бог не мёртвых, а живых. Вы глубоко заблуждаетесь.

Самое важное повеление

(Мат. 22:34-40; Лк. 10:25-28)

28Один из учителей Таврота, слушая этот спор, заметил, как хорошо ответил Исо, и спросил у Него:

– Какое из повелений в Законе самое важное?

29Исо ответил:

– Самое важное повеление – это: «Слушай, Исроил! Вечный – наш Бог, Вечный – един12:29 Или: «Вечный – наш Бог, лишь только Вечный».. 30Люби Вечного, Бога твоего, всем сердцем и всей душой, всем разумом и всеми силами своими»12:29-30 Втор. 6:4-5.. 31Второе повеление: «Люби ближнего твоего, как самого себя»12:31 Лев. 19:18.. Нет повелений важнее этих двух.

32Учитель Таврота сказал:

– Прекрасно, Учитель. Ты прав, говоря, что Всевышний один, и нет другого Бога, кроме Него. 33Любить Его всем сердцем, всем разумом, всеми силами и любить ближнего, как самого себя, – это важнее, чем все всесожжения и жертвы.

34Исо, видя, как разумно ответил учитель Таврота, сказал ему:

– Недалеко ты от Царства Всевышнего.

С тех пор никто больше не решался задавать Ему вопросы.

Масех – Повелитель Довуда

(Мат. 22:41-46; Лк. 20:41-44)

35Продолжая учить в храме, Исо сказал:

– Почему учители Таврота говорят, что Масех – лишь сын Довуда? 36Ведь сам Довуд сказал под водительством Святого Духа:

«Вечный сказал моему Повелителю:

сядь по правую руку от Меня,

пока Я не повергну всех врагов Твоих

к ногам Твоим»12:36 Заб. 109:1..

37Сам Довуд называет Масеха Повелителем. Как же в таком случае Он может быть всего лишь его сыном?

Большая толпа слушала Исо с радостью.

Предостережение от лицемерия

(Мат. 23:1-7; Лк. 11:43-46; 20:45-47)

38А Он учил:

– Остерегайтесь учителей Таврота. Они любят наряжаться в длинные одежды и любят, когда их приветствуют в людных местах. 39Они сидят на самых почётных местах в молитвенных домах и на званых обедах. 40Они разоряют дома вдов и напоказ долго молятся. Таких ждёт очень суровое наказание.

Щедрое пожертвование бедной вдовы

(Лк. 21:1-4)

41Сев напротив сокровищницы храма, Исо смотрел, как люди кладут в неё деньги. Многие богачи бросали помногу. 42Но вот подошла бедная вдова и бросила две медные монетки12:42 Букв.: «две лепты, что составляет один кодрант». Это была просто мизерная сумма.. 43Исо подозвал учеников и сказал им:

– Говорю вам истину, эта бедная вдова положила больше всех, кто клал в сокровищницу, 44потому что все давали от своего избытка, а она от своей нищеты положила всё, что у неё было на жизнь.