Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מרקוס 11:1-33

1כאשר התקרבו לירושלים והגיעו לבית־פגי ובית־עניה, שעל הר הזיתים, פנה ישוע אל שניים מתלמידיו ואמר:

2”לכו אל הכפר ממול, ובכניסה תראו עַיִר קשור שאיש עדיין לא רכב עליו. התירו את העיר והביאו אותו אלי. 3אם מישהו ישאל אתכם מה אתם עושים, אמרו לו, ’האדון זקוק לעיר, אך הוא ישיב אותו בהקדם‘. “

4‏-5שני התלמידים נכנסו אל הכפר ומצאו את העיר עומד על השביל, קשור לשער אחד הבתים. בהתירם את העיר שאלו מספר אנשים שעמדו שם: ”מה אתם עושים? לאן אתם לוקחים את העיר?“

6התלמידים השיבו שישוע ביקש מהם להביא לו את העיר, והאנשים לא התנגדו יותר.

7הם הביאו את העיר לישוע, וכל התלמידים הניחו את מעיליהם על גבו, כדי שישוע יוכל לשבת בנוח. 8רבים מן הקהל פרשו את מעיליהם על הדרך לפני ישוע, ואחרים כרתו ענפים והניחו אותם על הדרך.

9הקהל, שנמלא התלהבות, נדחף ונדחק אל ישוע מכל עבר וקרא: ”הושע־נא! ברוך הבא בשם ה׳! 10תבורך מלכות דוד הבאה עלינו! הושע־נא במרומים!“

11כל הקהל הזה ליווה את ישוע אל תוך העיר. מאוחר יותר נכנס ישוע לבית־המקדש והביט סביבו בתשומת לב מרובה, אולם מאחר שהשעה הייתה מאוחרת הוא עזב את המקום והלך עם תלמידיו לבית־עניה.

12למחרת בבוקר, בעזבם את בית־עניה, היה ישוע רעב. 13הוא ראה מרחוק עץ תאנה עם עלים ירוקים ורעננים. ישוע התקרב אל העץ וחיפש תאנים, אולם לא מצא דבר מלבד עלים, כי טרם הגיעה העונה.

14ישוע קילל את התאנה ואמר: ”מהיום והלאה איש לא יאכל תאנים ממך!“ והתלמידים שמעו זאת.

15הם חזרו לירושלים וישוע הלך ישר לבית־המקדש. הוא החל לגרש משם את הסוחרים והקונים, הפך את השולחנות של מחליפי הכספים ואת הדוכנים של סוחרי היונים, 16ולא הרשה לאיש לשאת כלים וסחורה דרך המקדש.

17ישוע פנה אל הקהל הנדהם: ”כתוב בכתבי־הקודש:11‏.17 יא 17 ישעיהו נו 7 ’ביתי בית־תפלה ייקרא לכל העמים‘. אולם אתם הפכתם אותו למאורת גנבים!“ 18ראשי הכוהנים והסופרים שמעו על מה שישוע עשה, והחלו לתכנן כיצד להיפטר ממנו. למעשה הם פחדו ממנו, מפני שכל העם העריץ אותו ואהב את מה שלימד.

19באותו ערב יצאו ישוע ותלמידיו אל מחוץ לעיר. 20בבוקר שוב עברו ליד עץ התאנה, ונדהמו לראות שהעץ יבש לגמרי. 21פטרוס נזכר במה שישוע עשה יום קודם ואמר: ”ראה, רבי – העץ שקיללת התייבש לגמרי!“

22”פשוט האמינו באלוהים“, אמר ישוע. 23”אילו באמת האמנתם בכוחו של אלוהים, יכולתם לצוות על ההר הזה לזוז ממקומו ולהיזרק לים. אם תאמינו ולא תטילו ספק יתקיים דברכם. 24דעו לכם, אתם יכולים להתפלל בעד כל דבר, ואם תאמינו שתקבלו את אשר ביקשתם, באמת תקבלו! 25אבל בשעה שאתם מתפללים עליכם לסלוח תמיד לכל מי שאתם שומרים לו טינה, כדי שאביכם שבשמים יסלח גם לכם על חטאיכם. 26אם לא תסלחו לאחרים – גם אביכם שבשמים לא יסלח לכם!“

27‏-28בינתיים ישוע ותלמידיו חזרו לירושלים, וישוע שב לבית־המקדש. אחדים מראשי הכוהנים הסופרים וזקנים באו אליו ושאלו בכעס: ”באיזו רשות אתה עושה את כל הדברים האלה?“

29”אני אענה לשאלתכם בתנאי שאתם תענו לשאלתי“, השיב ישוע. 30”אמרו לי, האם נשלח יוחנן המטביל על־ידי אלוהים או על־ידי בני־אדם?“ 31הם התייעצו ביניהם: ”אם נאמר שאלוהים שלח אותו, ישוע ישאל אותנו מדוע לא האמנו בו. 32אולם אם נאמר שלא אלוהים שלח אותו, כל העם יתנפל עלינו, כי כולם חושבים שיוחנן היה נביא שנשלח על־ידי אלוהים.“

33לבסוף השיבו: ”איננו יודעים.“

על כן השיב להם ישוע: ”אם כן, גם אני לא אענה לשאלתכם.“

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Марк 11:1-33

Торжественный въезд в Иерусалим

(Мат. 21:1-9; Лк. 19:28-38; Ин. 12:12-15)

1Когда они приблизились к Виффагии и Вифании, что расположены у Оливковой горы неподалёку от Иерусалима, Исо послал вперёд двух учеников.

2– Идите в селение, которое перед вами, – сказал Он им, – и как только вы войдёте в него, вы найдёте там привязанного ослёнка, на которого никто не садился. Отвяжите его и приведите сюда. 3Если кто-нибудь вам скажет: «Зачем вы это делаете?» – отвечайте, что ослёнок нужен Повелителю и что Он сразу же вернёт его.

4Ученики пошли и нашли ослёнка, привязанного на улице к наружной стороне двери. Они стали его отвязывать, 5и стоявшие там люди спросили:

– Что вы делаете? Зачем отвязываете ослёнка?

6Ученики ответили, как велел Исо, и люди их отпустили. 7Они привели ослёнка к Исо, набросили на него свои плащи, и Исо сел на него11:7 Исо въехал в Иерусалим на осле, как миролюбивый и смиренный царь, а не на боевом коне с мечом, как это делали цари того времени.. 8Многие начали расстилать свои плащи на дороге, другие расстилали зелёные ветви, срезанные ими в поле. 9И те, кто шёл впереди, и те, кто шёл позади, громко кричали:

– Хвала Царю!11:9 Хвала Царю (букв.: «Осанна» («Спаси нас»)) – выражение, ставшее возгласом хвалы.

Благословен Тот, Кто приходит во имя Вечного!11:9 Заб. 117:25, 26.

10Благословенно наступающее Царство предка нашего Довуда!11:10 То есть Царство обещанного Масеха (см. 2 Цар. 7:12-13; Иер. 23:5-6).

Хвала Царю в небесах!

11Войдя в Иерусалим, Исо прошёл в храм. Он осмотрел всё, но так как было уже поздно, Он вместе с двенадцатью учениками отправился в Вифанию.

Исо Масех проклинает бесплодный инжир

(Мат. 21:18-22)

12На следующий день, когда они вышли из Вифании, Исо почувствовал голод. 13Увидев вдали покрытый листьями инжир, Он подошёл посмотреть, нет ли на нём плодов, но не нашёл ничего, кроме листьев. Время же для сбора инжира ещё не пришло11:13 Описанные события происходили в канун праздника Освобождения, т. е., по-нашему, где-то в середине апреля. В марте месяце на инжирных деревьях, растущих на Ближнем Востоке, появляются почки, так называемый «ранний инжир», которые местные жители употребляли в пищу. В начале апреля инжирные деревья покрываются листвой, и лишь в начале июня созревали настоящие плоды – инжир. Отсутствие «раннего инжира» говорило о том, что в этом году дерево не принесёт плодов.. 14Тогда Исо сказал дереву:

– Пусть же никто никогда больше не ест твоих плодов!11:14 Этим примером Исо хотел показать ученикам, насколько важна вера (см. 11:20-25). Кроме того, это могло быть пророчеством о будущем народа Исроила. Но также это и предостережение всем тем, кто ведёт внешне благопристойную и религиозную жизнь, но по сути не приносит никакого духовного плода.

И ученики слышали Его слова.

Изгнание торговцев из храма

(Мат. 21:12-16; Лк. 19:45-47; Ин. 2:13-16)

15Когда они пришли в Иерусалим, Исо вошёл во двор храма и стал выгонять оттуда тех, кто там продавал и покупал. Он опрокинул столы менял и прилавки торговцев голубями 16и не позволял ничего проносить через дворы храма.

17– Разве не написано: «Дом Мой будет назван домом молитвы для всех народов»?11:17 Ис. 56:7. – учил Он их. – А вы превратили его в разбойничье логово11:17 См. Иер. 7:11..

18Услышав это, главные священнослужители и учители Таврота стали искать способ, как им убить Исо. Они боялись Его, потому что весь народ изумлялся Его учению. 19Когда наступил вечер, Исо с учениками снова покинул город.

О вере

(Мат. 21:20-22; 6:14)

20На следующее утро, проходя мимо, они увидели, что инжир засох до корней. 21Петрус вспомнил, что произошло накануне, и сказал:

– Учитель! Смотри! Инжир, который Ты проклял, засох!

22Исо ответил им:

23– Имейте веру во Всевышнего! Говорю вам истину: если кто-то скажет этой горе: «Поднимись и бросься в море!» – и при этом не будет сомневаться в душе, а будет верить, что произойдёт то, что он сказал, то так ему и будет. 24Поэтому говорю вам: о чём бы вы ни попросили в молитве, верьте, что вы уже получили это, – и будет вам. 25-26И когда вы молитесь, то прощайте всем, на кого вы обижены, чтобы и ваш Небесный Отец простил вам ваши грехи11:25-26 Некоторые рукописи включают стих 26: «А если вы не будете прощать, то и ваш Небесный Отец не простит вам ваших грехов»..

Вопрос о власти Исо Масеха

(Мат. 21:23-27; Лк. 20:1-8)

27Они снова пришли в Иерусалим, и когда Исо ходил в храме, к Нему подошли главные священнослужители, учители Таврота и старейшины.

28– По какому праву Ты всё это делаешь? – спросили они. – Кто дал Тебе право делать всё это?

29Исо ответил:

– Я задам вам вопрос. Ответьте Мне, и тогда Я вам скажу, по какому праву Я это делаю. 30Обряд погружения в воду11:30 Или: «обряд омовения»., который совершал Яхьё, был от Всевышнего11:30 Букв.: «с Небес». Во избежание напрасного употребления имени Всевышнего (см. Исх. 20:7) иудеи часто заменяли его словом «Небеса» (см., напр., Лк. 15:18). или от людей? Ответьте Мне!

31Они стали рассуждать между собой:

– Если мы скажем: «От Всевышнего», то Он спросит: «Так почему же вы ему не поверили?» 32Сказать: «От людей…» – боялись народа, ведь все считали, что Яхьё был настоящим пророком.

33И они ответили:

– Мы не знаем.

– Тогда и Я вам не скажу, по какому праву Я всё это делаю, – сказал им Исо.