Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי מרקוס 10:1-52

1ישוע עזב את כפר־נחום והלך דרומה, לגבול יהודה ולאזור שממזרח לנהר הירדן. שוב התאסף סביבו קהל גדול, וישוע לימד אותם כמנהגו. 2פרושים אחדים שבאו לנסותו שאלו: ”האם מותר לאיש להתגרש מאשתו?“

3”מה אמר משה רבנו בקשר לגירושין?“ שאל ישוע. 4”משה אמר שמותר להתגרש“, השיבו הפרושים. ”הוא אמר שבעל הרוצה לגרש את אשתו צריך לכתוב לה ספר כריתות (מכתב גירושין), וזה כל מה שנדרש ממנו.“ 5”האם אתם יודעים מדוע כתב לכם משה את המצוה הזאת?“ השיב ישוע. ”אני אגיד לכם למה: משה לקח בחשבון את האופי העקשני שלכם. 6‏-7הרי מובן מאליו שאלוהים לא ברא איש ואישה כדי שייפרדו, אלא להיפך – אלוהים ברא איש ואישה כדי שיתאחדו לעולם בברית הנישואין. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, 8ודבק באשתו והיו לבשר אחד.10‏.8 י 8 בראשית ב 24 9וכך אסור לאיש להפריד את מה שאלוהים איחד.“

10מאוחר יותר, כשנשאר ישוע בבית לבד עם התלמידים, שוב העלו את הנושא. 11ישוע הסביר להם: ”בעל המגרש את אשתו משום שברצונו להתחתן עם אישה אחרת, נחשב לנואף. 12ואישה המגרשת את בעלה ומתחתנת בשנית נחשבת גם היא לנואפת.“

13פעם הביאו אליו מספר אמהות את ילדיהן, כדי שיברך אותם, אולם התלמידים גירשו את האמהות וביקשו מהן שלא להטריד את ישוע.

14כשראה ישוע מה עושים תלמידיו, זה לא מצא חן בעיניו. ”תנו לילדים לבוא אלי ואל תמנעו מהם, כי לכאלה שייכת מלכות האלוהים. 15אני אומר לכם: מי שלא מקבל את מלכות האלוהים כמו ילד, לא יוכל להיכנס אליה.“ 16ישוע חיבק את הילדים, הניח ידיו על ראשם וברך אותם.

17יום אחד כאשר ישוע יצא לאחד ממסעותיו, בא אליו אדם בריצה שנפל לרגליו ושאל: ”רבי הטוב, מה עלי לעשות כדי לזכות בחיי נצח?“

18”מדוע אתה קורא לי טוב?“ שאל ישוע. ”רק אלוהים טוב. 19אך בתשובה לשאלתך, אתה הרי מכיר את המצוות: לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך עד שקר, לא תעשוק, כבד את אביך ואת אמך?“

20”רבי,“ ענה האיש, ”תמיד שמרתי את כל המצוות האלה.“

21ישוע הביט בו באהבה. ”עליך לעשות עוד דבר אחד: עליך למכור את רכושך ולתרום את הכסף לעניים – כדי שאוצרך יהיה בשמים – ולאחר מכן לך אחרי.“

22האיש התעצב מאוד והלך לדרכו, כי היה עשיר מאוד.

23ישוע הסתכל ואז אמר לתלמידיו: ”לאיש עשיר קשה מאוד להיכנס למלכות האלוהים.“ 24דבריו של ישוע הדהימו את התלמידים, ולכן חזר ואמר: ”ילדים יקרים, מי שבוטח בכסף וברכוש קשה לו מאוד להיכנס למלכות האלוהים. 25קל יותר לגמל לעבור דרך חור המחט, מאשר לאיש עשיר להיכנס למלכות האלוהים.“ 26דבריו אך הגבירו את תמיהת התלמידים. הם שאלו זה את זה: ”מי, אם כן, יוכל להיוושע?“

27ישוע הביט בהם ואמר: ”למעשה, לבני־האדם זה לא אפשרי, אולם לא לאלוהים: עם אלוהים הכול אפשרי!“

28פטרוס החל למנות בקול רם את כל הדברים שהוא ושאר התלמידים עזבו למען ישוע. ”אנחנו ויתרנו על הכול כדי ללכת אחריך!“ אמר פטרוס.

29”אני מבטיח לכם,“ אמר ישוע, ”שכל מי שוויתר על בית, אחים, אחיות, אמא, אבא, ילדים או רכוש למעני ולמען הבשורה, 30יקבל ממני חזרה פי מאה ממה שלכאורה הפסיד: בתים, אחים, אחיות, אמהות, ילדים, אדמות – אך עם כל אלה גם רדיפות, ובעולם הבא יקבל חיי נצח. 31אולם רבים מאלה שהם ראשונים עתה יהיו אז אחרונים, ואחדים מהאחרונים עתה יהיו אז ראשונים.“

32בדרך לירושלים הלך ישוע בראש, והתלמידים הלכו אחריו בחרדה. ישוע המשיך לספר להם מה יקרה לו בירושלים. 33ודיבר איתם על הצפוי לו בירושלים: ”מישהו יסגיר אותי לידי ראשי הכוהנים ולסופרים. הם ידונו אותי למוות וימסרו אותי לידי הרומאים. 34הם יִרקו עלי, ילעגו לי, יצליפו בי בשוטים ויהרגו אותי. אבל לאחר שלושה ימים אקום לתחייה.“

35יעקב ויוחנן בני זבדי לחשו באוזנו: ”רבי, אנחנו רוצים לבקש ממך טובה.“

36”איזו טובה אתם רוצים?“ שאל ישוע.

37”כאשר תשב על כסא המלכות, אנו רוצים לשבת אחד לימינך ואחד לשמאלך.“

38”אינכם יודעים מה אתם מבקשים!“ התפלא ישוע. ”האם תוכלו לשתות מהכוס שאני חייב לשתות? האם תוכלו להיטבל בטבילה שאני מוכרח להיטבל?“

39”כן!“ השיבו.

”אתם באמת תשתו מכוסי ותיטבלו בטבילתי“, אמר ישוע. 40”אבל איני יכול להבטיח לכם לשבת לימיני ולשמאלי, מפני שמקומות אלה כבר שמורים!“ 41עד מהרה גילו שאר התלמידים את בקשתם של יעקב ויוחנן וכעסו עליהם מאוד. 42ישוע קיבץ סביבו את התלמידים ואמר: ”אתם הרי יודעים שאלה הנחשבים למנהיגי הגויים רודים בנתיניהם, ומעניקים כוח וסמכות למי שהם רוצים. 43אולם ביניכם אין הדבר כך; מי שרוצה להיות מנהיג ביניכם צריך להיות לכם למשרת. 44מי שרוצה לעמוד בראש צריך להיות המשרת של כולכם. 45אף אני, בן־האדם, לא באתי לכאן כדי שישרתו אותי, אלא כדי לשרת אחרים ולתת את חיי כופר בעד רבים.“

46ישוע ותלמידיו באו ליריחו. בצאתם מהעיר הלך אחריהם קהל גדול. בצד הדרך ישב קבצן עיוור בשם ברטמי בן־טימי, 47ששמע שישוע מנצרת מתקרב. ברטמי החל לצעוק: ”ישוע בן דוד, רחם עלי!“

48”שתוק!“ ציוו עליו מספר אנשים. אך העיוור לא שתק, אלא הגביר את קולו: ”בן דוד, רחם עלי!“

49ישוע שמע את תחינותיו של העיוור ועמד מלכת. הוא ביקש לקרוא לעיוור. ”התעודד,“ אמרו לו, ”קום! הוא קורא לך.“ 50ברטמי השליך מעליו את שמיכותיו ובא לישוע.

51”מה אוכל לעשות למענך?“ שאל ישוע.

”רבי, אני רוצה לראות!“ בכה האיש.

52”כמובן“, השיב ישוע. ”אמונתך ריפאה אותך; לך לשלום.“ ואכן עיניו נרפאו והוא הלך בדרך אחרי ישוע.

Священное Писание

Марк 10:1-52

О браке и разводе

(Мат. 19:1-9)

1Иса направился оттуда в Иудею и в земли за Иорданом10:1 Или: «Иса направился оттуда по восточному берегу Иордана в Иудею».. К Нему опять сходились толпы, и Он, как обычно, учил их. 2К Нему подошли блюстители Закона и, чтобы поймать Его на слове, спросили:

– Разрешено ли мужу разводиться с женой?

3– А что вам повелел Муса? – спросил в ответ Иса.

4Они ответили:

– Муса разрешил давать жене разводное письмо и отпускать её10:4 См. Втор. 24:1, 3..

5– Это повеление дано вам из-за жестокости ваших сердец, – ответил Иса. – 6А в начале творения Всевышний «сотворил их мужчиной и женщиной»10:6 См. Нач. 1:27; 5:2.. 7«Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, 8и двое станут одной плотью»10:7-8 Нач. 2:24.. Так что их уже не двое, они – одна плоть. 9Итак, что Всевышний соединил, то человек не должен разделять.

10Позже, в доме, ученики опять спросили Ису об этом. 11Он ответил им так:

– Каждый, кто разводится со своей женой и женится на другой, нарушает супружескую верность, изменяя первой жене. 12И если жена разводится со своим мужем и выходит замуж за другого, то она также нарушает супружескую верность.

Благословение детей

(Мат. 19:13-15; Лк. 18:15-17)

13Некоторые люди приносили к Исе своих детей, чтобы Он прикоснулся к ним и благословил. Ученики же не подпускали их. 14Но когда Иса это увидел, Он рассердился и сказал:

– Пусть дети приходят ко Мне, не запрещайте им, потому что подобные им – подданные Царства Всевышнего! 15Говорю вам истину: кто не примет Царство Всевышнего, как ребёнок, тот не войдёт в него.

16И обняв детей, Он благословил их, возлагая на них руки.

Разговор с богатым человеком

(Мат. 19:16-30; Лк. 18:18-30)

17Когда Иса отправился дальше, к Нему подбежал один человек, пал перед Ним на колени и спросил:

– Добрый Учитель, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь?

18– Почему ты называешь Меня добрым? – ответил Иса. – Никто не добр, кроме одного Всевышнего. 19Ты знаешь повеления: «не убивай», «не нарушай супружескую верность», «не кради», «не лжесвидетельствуй», не обманывай, «почитай отца и мать»…10:19 См. Исх. 20:12-16; Втор. 5:16-20.

20– Учитель, – сказал он, – всё это я соблюдаю ещё с дней моей юности.

21Иса, посмотрев на него, полюбил его и сказал:

– Одного тебе не хватает. Пойди, продай то, что у тебя есть, и раздай деньги бедным, и тогда у тебя будет сокровище на небесах. Потом приходи и следуй за Мной.

22Услышав это, человек помрачнел и ушёл опечаленный, потому что он владел большим имуществом. 23Оглядевшись вокруг, Иса сказал ученикам:

– Как трудно богатым войти в Царство Всевышнего!

24Ученики были поражены такими словами, но Иса снова повторил им:

– Дети, как трудно10:24 Или: «как трудно надеющимся на богатство». войти в Царство Всевышнего! 25Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство Всевышнего.

26Ученики в крайнем изумлении говорили друг другу:

– Кто же тогда вообще может быть спасён?10:26 Спасён – от пламени ада (см. Иуда 1:23), от гнева Всевышнего и Его судов (см. Рим. 5:9), от суетной жизни (см. 1 Пет. 1:18), от греха (см. Мат. 1:21) и от дьявола (см. 2 Тим. 2:26).

27Иса посмотрел на них и сказал:

– Человеку это невозможно, но только не Всевышнему, потому что всё возможно Всевышнему.

28Тогда Петир сказал Ему:

– Вот мы всё оставили и пошли за Тобой.

29Иса ответил:

– Говорю вам истину: каждый, кто оставил дом, или братьев, или сестёр, или мать, или отца, или детей, или земли ради Меня и ради Радостной Вести, 30получит в этой жизни, среди гонений, в сто раз больше и домов, и братьев, и сестёр, и матерей, и детей, и земель, а в будущем – жизнь вечную. 31Однако многие из тех, кто в этом мире был возвышен, будут унижены, а многие униженные будут возвышены.

Иса Масих в третий раз говорит о своей смерти и воскресении

(Мат. 20:17-19; Лк. 18:31-33)

32Они шли в Иерусалим. Иса шёл впереди встревоженных учеников, а за ними следовал испуганный народ. Снова отведя двенадцать в сторону, Иса стал рассказывать им о том, что с Ним будет.

33– Вот мы идём в Иерусалим, там главным священнослужителям и учителям Таурата выдадут Ниспосланного как Человек. Они приговорят Его к смерти и отдадут язычникам (римлянам). 34Те будут над Ним глумиться, плевать в Него, бичевать и затем убьют. Но через три дня Он воскреснет.

Величайшие – те, кто служит

(Мат. 20:20-28; Лк. 22:24-27)

35К Исе подошли Якуб и Иохан, сыновья Завдая.

– Учитель, – сказали они, – мы хотим, чтобы Ты сделал для нас то, о чём мы Тебя попросим.

36– Что вы хотите, чтобы Я для вас сделал? – спросил Он их.

37– Позволь нам сесть одному по правую, а другому по левую руку от Тебя, когда будешь прославлен как Царь, – сказали они.

38– Вы не знаете, о чём просите, – сказал им Иса. – Можете ли вы выпить ту чашу страдания, которую Я пью, и пройти то «погружение», которое Я прохожу?

39– Можем, – ответили они.

Тогда Иса сказал им:

– Пить чашу, которую Я пью, вы будете, и «погружение», которое Я прохожу, вы тоже пройдёте. 40Но кому сидеть по правую или по левую руку от Меня решаю не Я, эти места принадлежат тем, кому они назначены.

41Когда остальные десять учеников услышали это, они рассердились на Якуба и Иохана. 42Иса подозвал их и сказал:

– Вы знаете, что те, кого считают правителями этого мира, властвуют над своими народами, и владеет людьми их знать. 43Но у вас пусть будет не так. Наоборот, кто хочет стать среди вас самым великим, должен быть вам слугой, 44и кто хочет быть среди вас первым, должен быть рабом для всех. 45Ведь и Ниспосланный как Человек пришёл не для того, чтобы Ему служили, но чтобы служить другим и отдать Свою жизнь как выкуп за многих.

Исцеление слепого нищего

(Мат. 20:29-34; Лк. 18:35-43)

46Они пришли в Иерихон. Позже, когда Иса выходил из города вместе с учениками и большой толпой, у дороги сидел слепой нищий Бар-Тимай (то есть сын Тимая). 47Услышав, что мимо проходит Иса из Назарета, он стал кричать:

– Иса, Сын Давуда!10:47 Сын Давуда – один из титулов Масиха. Согласно Книге Пророков ожидаемый Масих (т. е. праведный Царь и Освободитель) должен был быть потомком царя Давуда (см. Ис. 11:1-5; Иер. 23:5-6). Сжалься надо мной!

48Многие говорили ему, чтобы он замолчал, но Бар-Тимай кричал ещё громче:

– Сын Давуда, сжалься надо мной!

49Иса остановился и велел позвать его.

– Смелей! – сказали тогда слепому. – Поднимайся, Он зовёт тебя!

50Бар-Тимай сбросил с себя плащ, вскочил и подошёл к Исе.

51– Что ты хочешь, чтобы Я сделал для тебя? – спросил Иса.

– Учитель, я хочу видеть, – ответил он.

52– Иди, – сказал ему Иса, – твоя вера исцелила тебя.

Слепой сразу же обрёл зрение и пошёл по дороге за Исой.