Habrit Hakhadasha/Haderekh

הבשורה על-פי יוחנן 17

1בסיימו לדבר נשא ישוע את עיניו השמימה ואמר: "אבי, הגיעה השעה; פאר את בנך כדי שבנך יפאר אותך. הרי נתת לו סמכות וכוח על כל בני-האדם, כדי שיעניק חיי עולם לכל מי שנתת לו. חיי עולם פירושם להכיר אותך, אלוהי האמת לבדו, ואת ישוע המשיח אשר שלחת. סיימתי את המשימה שהטלת עלי, וכך פארתי אותך על-פני הארץ. עתה, אבי, פאר אותי בכבוד שהיה לי איתך עוד לפני בריאת העולם.

"סיפרתי על אודותיך לכל האנשים שנתת לי בעולם. למעשה הם היו שלך תמיד; אתה נתת לי אותם והם שמעו בקולך. עתה הם יודעים שכל מה שנתת לי ממך הוא, כי מסרתי להם את המצוות שמסרת לי. הם קיבלו אותן, והם יודעים בבטחון שבאתי לעולם מעמך ושאתה שלחת אותי.

"איני מתפלל בעד העולם כולו, אלא בעד אלה שנתת לי, כי הם שייכים לך. 10 אלה שהם שלי הם שלך, ושלך הם שלי, ולכן הם תפארתי. 11 כעת אני עוזב את העולם ומשאיר אותם כאן. אבי הקדוש, אני בא אליך ומבקש ממך: שמור על כל אלה שנתת לי, כדי שיתאחדו ויהיו לאחד - כמונו. 12 בהיותי כאן בעולם שמרתי על אלה שנתת לי אך אחד מהם לא אבד, מלבד בן-הגיהינום שבו נתקיימה הנבואה שבכתבי-הקודש.

13 "עכשיו אני בא אליך. סיפרתי להם דברים רבים בהיותי עמם, כדי שיימלאו בשמחתי, 14 ומסרתי להם את מצוותיך. העולם שונא אותם, כי אינם שייכים לו, כשם שאני איני שייך לעולם. 15 אני לא מבקש ממך להוציא אותם מהעולם, אלא לשמרם מהרע. 16 הם אינם שייכים לעולם הזה, כשם שאני איני שייך לעולם הזה. 17 למד אותם את דבר האמת, כדי שיהיו קדושים וטהורים. 18 כשם ששלחת אותי אל העולם כך גם אני שולח אותם אל העולם. 19 אני מוסר את עצמי למענם, כדי שיגדלו באמת ובקדושה.

20 "אינני מתפלל רק בעד אלה כאן, אלא גם בעד אלה שיאמינו בי בעתיד, לאחר שישמעו את עדויות המאמינים. 21 אני מתפלל שהם יהיו מאוחדים כמונו; שהם יהיו בנו כשם שאתה בי ואני בך, כדי שהעולם יאמין שאתה שלחת אותי.

22 "נתתי להם את הכבוד שנתת לי, כדי שיהיו מאוחדים כשם שאנחנו מאוחדים - 23 אני בהם ואתה בי, כדי שאחדותם תהיה שלמה, וכדי שהעולם ידע שאתה שלחתני ושאתה אוהב אותם כמו שאתה אוהב אותי. 24 אבי, אני רוצה שאלה אשר נתת לי יהיו במקום שבו אהיה, כדי שיוכלו לראות את התפארת והכבוד שהענקת לי על שום שאהבת אותי עוד לפני בריאת העולם.

25 "הו, אבי הצדיק, העולם אינו מכיר אותך, אבל אני מכיר אותך, והתלמידים שנתת לי יודעים שאתה שלחתני. 26 אני הודעתי להם את שמך, ואוסיף להודיע, כדי שהם יאהבו אותי כשם שאתה אוהב אותי וכדי שגם אני אהיה בהם."

New International Reader's Version

John 17

Jesus Prays for Himself

1After Jesus said this, he looked toward heaven and prayed. He said,

“Father, the time has come. Bring glory to your Son. Then your Son will bring glory to you. You gave him authority over all people. He gives eternal life to all those you have given him. And what is eternal life? It is knowing you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I have brought you glory on earth. I have finished the work you gave me to do. So now, Father, give glory to me in heaven where your throne is. Give me the glory I had with you before the world began.

Jesus Prays for His Disciples

“I have shown you to the disciples you gave me out of the world. They were yours. You gave them to me. And they have obeyed your word. Now they know that everything you have given me comes from you. I gave them the words you gave me. And they accepted them. They knew for certain that I came from you. They believed that you sent me. I pray for them. I am not praying for the world. I am praying for those you have given me, because they are yours. 10 All I have is yours, and all you have is mine. Glory has come to me because of my disciples. 11 I will not remain in the world any longer. But they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, keep them safe by the power of your name. It is the name you gave me. Keep them safe so they can be one, just as you and I are one. 12 While I was with them, I guarded them. I kept them safe through the name you gave me. None of them has been lost, except the one who was headed for ruin. It happened so that Scripture would come true.

13 “I am coming to you now. But I say these things while I am still in the world. I say them so that those you gave me can have the same joy that I have. 14 I have given them your word. The world has hated them. That’s because they are not part of the world any more than I am. 15 I do not pray that you will take them out of the world. I pray that you will keep them safe from the evil one. 16 They do not belong to the world, just as I do not belong to it. 17 Use the truth to make them holy. Your word is truth. 18 You sent me into the world. In the same way, I have sent them into the world. 19 I make myself holy for them so that they too can be made holy by the truth.

Jesus Prays for All Believers

20 “I do not pray only for them. I pray also for everyone who will believe in me because of their message. 21 Father, I pray they will be one, just as you are in me and I am in you. I want them also to be in us. Then the world will believe that you have sent me. 22 I have given them the glory you gave me. I did this so they would be one, just as we are one. 23 I will be in them, just as you are in me. This is so that they may be brought together perfectly as one. Then the world will know that you sent me. It will also show the world that you have loved those you gave me, just as you have loved me.

24 “Father, I want those you have given me to be with me where I am. I want them to see my glory, the glory you have given me. You gave it to me because you loved me before the world was created.

25 “Father, you are holy. The world does not know you, but I know you. Those you have given me know you have sent me. 26 I have shown you to them. And I will continue to show you to them. Then the love you have for me will be in them. I myself will be in them.”