Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השנייה אל-טימותיוס 4:1-22

1אני מצווה עליך לפני אלוהים ולפני אדוננו ישוע המשיח, אשר ישפוט את החיים ואת המתים בבואו ובמלכותו: 2הטף את דבר האלוהים בכל עת – בכל הזדמנות שבאה לידך, בין אם זה נוח או לא. הוכח, הזהר ותקן את אנשיך כשיש צורך בכך; עודד אותם לעשות את הטוב ולמד אותם בסבלנות את דבר ה׳. 3כי יבוא הזמן שהאנשים לא יקשיבו לאמת, ויחפשו מורים שילמדו אותם מה שהם רוצים לשמוע. 4הם לא יקשיבו לדבר אלוהים, ויפנו בשמחה לאגדות ולשקרים.

5אבל אתה שמור על קור רוחך, ואל תפחד לסבול למען האדון. הדרך אנשים אחרים לאמונה במשיח, ובצע את כל המוטל עליך על הצד הטוב ביותר.

6אני אומר לך דברים אלה משום שלא נותר לי זמן רב להיות איתך. שעתי קרבה – תוך זמן קצר אעבור מן העולם הזה ואהיה בשמים. 7נלחמתי את המלחמה הטובה למען האדון, רצתי במרוץ הגדול ותמיד נשארתי נאמן לו. הגיעה העת שאנוח. 8עתה שמור לי בשמים כתר צדקה אשר האדון, שופט־הצדק, ייתן לי ביום שובו, ולא רק לי, כי אם לכל אלה שמצפים לשובו בכיליון עיניים.

9אנא, בוא אלי במהירות האפשרית, 10כי דימס עזב אותי בגלל אהבתו לדברי העולם הזה, והלך לתסלוניקי. קריסקיס הלך לגלטיא, וטיטוס הלך לדלמטיה. 11רק לוקס נמצא איתי. הבא איתך את מרקוס, כי אני זקוק לעזרתו.

12(גם טוכיקוס איננו כאן, כי שלחתיו לאפסוס). 13אנא, הבא איתך את מעילי אשר השארתי אצל אחינו קרפוס בטרואס, ואת הספרים, והחשוב ביותר – את כתבי הקלף.

14אלכסנדרוס חרש הנחושת עולל לי רעות רבות. ישלם לו אלוהים כגמולו.

15היזהר ממנו, כי הוא מתנגד בחריפות לכל מה שאנחנו מאמינים.

16כשהביאו אותי למשפט בפעם הראשונה, איש לא היה כאן כדי לעזור לי; כולם ברחו להם. (אני מקווה שאלוהים לא ישפוט אותם על כך). 17אך האדון חיזק אותי ועזר לי, כדי שאוכל להטיף את הבשורה באומץ לכל העולם, ובכך הצילני מלוע הארי. 18אכן, האדון יצילני תמיד מכל רע ויביאני אל מלכותו בשמים. לאלוהים הכבוד לעולם ועד. – אמן.

19אנא, מסור דרישת־שלום בשמי לפריסקה, לעקילס ולאלה שגרים בביתו של אוניסיפורוס. 20ארסטוס נשאר בקורינתוס, ואת טרופימוס השארתי חולה במיליטוס.

21השתדל לבוא לכאן לפני בוא החורף. אובולוס, פודיס, לינוס, קלודיה וכל האחים דורשים בשלומך.

22אדוננו ישוע המשיח יברך אותך ויהיה עם רוחך. – אמן.

New Russian Translation

2 Тимофею 4:1-22

1Перед Богом и Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых, и потому что Он вернется, чтобы править как Царь, я торжественно призываю тебя: 2возвещай слово, будь настойчив и в удобное, и в неудобное время, исправляй, обличай, ободряй и терпеливо учи. 3Потому что наступит такое время, когда люди не будут выносить здравого учения. Они будут приглашать и жадно слушать тех учителей, которые будут говорить им лишь то, что они сами желают услышать. 4Они перестанут слушать истину и обратятся к мифам. 5Но ты во всем будь трезв, переноси трудности, делай свою работу – возвещай Радостную Весть, исполняй свое служение.

6А моя жизнь уже проливается как жертвенное возлияние4:6 Жертвенное возлияние – иллюстрация понятная как иудеям, так и язычникам: на жертвенник возливали вино, воду и др. как дар Богу или языческим богам (см. Быт. 35:14; Исх. 29:40-41; Чис. 15:1-10; Иер. 7:18)., и мне осталось совсем немного. 7Я хорошо боролся, я пробежал всю дистанцию и сохранил веру, 8и сейчас для меня приготовлен венец праведности, который Господь, праведный Судья, даст мне в определенный Им День, и не только мне, но и всем, кто с нетерпением ожидает Его прихода.

Личные советы и просьбы

9Постарайся прийти ко мне поскорей, 10потому что Димас оставил меня. Он предпочел блага этого мира и ушел в Фессалонику; Крискент ушел в Галатию, а Тит – в Далматию. 11Со мной остался один Лука. Возьми и приведи с собой Марка, он хорошо помогает мне в моем служении. 12Тихика Я послал в Эфес. 13Когда будешь идти ко мне, принеси, пожалуйста, мой плащ, я оставил его в Троаде у Карпа, и захвати книги, особенно написанные на пергаменте.

14Кузнец Александр причинил мне много вреда. Господь Сам воздаст ему по его делам4:14 См. 2 Цар. 3:39; Прит. 24:12.. 15Ты тоже остерегайся его, потому что он сильно противился тому, о чем мы возвещаем.

16Когда мне в первый раз предоставилась возможность выступить в свою защиту на суде, никто не пришел, чтобы меня поддержать, все меня оставили. Пусть это не будет вменено им в вину. 17Но Господь был рядом со мной и дал мне силы, чтобы через меня было проповедано послание так, чтобы его могли услышать все язычники. И я был избавлен из львиной пасти4:17 То есть от неминуемой смерти – выражение, уходящее своими корнями в Дан. 6:21-23, но в этом контексте, это выражение нужно понимать как метафору смертельной опасности.. 18Господь и в дальнейшем избавит меня от всякого зла и спасет меня для Своего Небесного Царства. Пусть же Ему будет слава вовеки. Аминь.

Заключительные приветствия

19Передай привет Приске и Акиле, а также семье Онисифора. 20Эраст остался в Коринфе, а Трофима я оставил в Милете больного. 21Постарайся прибыть сюда до зимы. Тебе передают приветы Эвбул, Пуд, Лин, Клавдия и все братья.

22Пусть Господь будет с твоим духом. Благодать с вами.