Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השנייה אל-התסלוניקים 3:1-18

1לסיום, אחים יקרים, אנא, התפללו בעדנו. ראשית כל התפללו שבשורת ה׳ תופץ במהירות וביעילות בכל מקום, ותביא לו כבוד רב כפי שהביאה ביניכם. 2שנית, התפללו שלא ניפול בידי אנשים רשעים, שהרי לא כולם אוהבים את האדון. 3אך אתם יכולים לסמוך על האדון שיחזק וישמור אתכם מכל רע. 4האדון גם העניק לנו את הביטחון שאתם מקיימים הלכה למעשה את מה שלימדנו אתכם, ואף שתמשיכו בכך בעתיד. 5והאדון ישוע יכשיר את לבבכם להבין את משמעותה ועומקה של אהבת אלוהים וסבלנותו של המשיח.

6אחים יקרים, אנו מצווים עליכם בשם ישוע המשיח אדוננו ובסמכותו: התרחקו מכל מאמין עקשן שמסרב לקיים את ההוראות שמסרנו לכם. 7אתם יודעים היטב שעליכם להתנהג כמונו, שכן מעולם לא ראיתם אותנו סוטים מהדרך הנכונה; 8מעולם לא אכלנו בחינם – תמיד שילמנו בעד מה שקיבלנו. עבדנו קשה יומם ולילה כדי להרוויח את מחייתנו, כי לא רצינו להכביד על איש מכם. 9אל תחשבו שלא הייתה לנו הזכות לבקש מכם לספק את מזוננו – פשוט רצינו להראות לכם כיצד עליכם לעבוד לפרנסתכם.

10עוד בהיותנו אצלכם ביקשנו מכם לשמור על העיקרון: ”מי שלא יעבוד לא יאכל!“

11אך בכל זאת אנו שומעים כי יש ביניכם טפילים עצלים, המסרבים לעבוד ומבזבזים את זמנם ברכילות וחרחורי־ריב. 12אנחנו מזהירים את האנשים האלה ומצווים עליהם בשם אדוננו ישוע המשיח: לכו לעבוד והרוויחו את לחמכם בכבוד! 13ולשאר האחים אני אומר: לעולם אל תתייאשו ואל תפסיקו לעשות מעשים טובים.

14גרשו מקרבכם את מי שמסרב לשמוע לדברינו שכתובים במכתב זה, כדי שיתבייש בעצמו. 15אל תתייחסו אליו כאל אויב, אלא כאל אח תועה שיש להזהירו ולהחזירו לדרך הישר. 16ואדון השלום בעצמו יעניק לכם את שלומו בכל עת ובכל מקום. יהיה האדון עם כולכם.

17‏-18עתה אני, פולוס, מברך את כולכם בכתב־ידי, כמנהגי בסיום כל מכתבי, לאות וסימן שאני באמת הכתבתי אותם. זהו כתב ידי וזוהי חתימתי. יברך אדוננו ישוע המשיח את כולכם.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Фессалоникийцам 3:1-18

Просьба о молитве

1И в заключение, братья, просим вас: молитесь о нас, чтобы слово Повелителя Исо быстро распространялось и с почтением принималось повсюду, как это было и у вас. 2Молитесь о том, чтобы мы были избавлены от негодных и злых людей: ведь не у всех есть вера. 3Но Повелитель верен, и Он укрепит и защитит вас от дьявола3:3 Или: «от зла».. 4Повелитель даёт нам уверенность в том, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам велим. 5Пусть Повелитель направит ваши сердца к размышлению о любви Всевышнего и стойкости Масеха.

Предупреждение против тунеядства

6Мы требуем от вас, братья, во имя Повелителя Исо Масеха: не общайтесь с братьями, которые живут в праздности и не следуют учению, которое вы3:6 Или: «они». приняли от нас. 7Вы и сами знаете, как надлежит следовать нашему примеру. Мы не проводили время праздно, когда находились у вас, 8и не жили ни на чьём иждивении, наоборот, мы трудились до изнурения день и ночь, чтобы никого из вас не обременять. 9Мы поступали так, несмотря на то что имели полное право на помощь от вас, но мы хотели показать вам пример. 10Когда мы были у вас, то оставили вам правило: «Кто не хочет работать, тот пусть и не ест».

11Однако мы слышим, что некоторые среди вас бездельничают, не занимаются никакой работой, но вмешиваются в чужие дела3:11 См. 1 Тим. 5:13.. 12Мы требуем, и мы увещеваем таких во имя Повелителя Исо Масеха, перестать суетиться и начать зарабатывать себе на пропитание. 13А что касается вас, братья, то не уставайте делать добро.

14Если кто-то не следует указаниям, которые мы даём в этом послании, того имейте на замечании. Не общайтесь с таким человеком, чтобы ему стало стыдно за своё поведение. 15Но при этом не считайте его врагом, а вразумляйте как брата.

Благословения и приветствие

16Пусть Сам Повелитель, источник мира, даёт вам мир всегда и во всём. Повелитель да будет со всеми вами!

17Я, Павлус, дописываю это приветствие своей рукой, так я делаю во всех своих посланиях как знак того, что они от меня.

18Пусть благодать Повелителя нашего Исо Масеха будет со всеми вами!