Habrit Hakhadasha/Haderekh

אגרת פולוס השנייה אל-הקורנתים 7:1-16

1ידידים יקרים, הואיל ויש לנו הבטחות נפלאות כאלה, הבה נטהר את עצמנו מכל טומאה רוחנית וגופנית. הבה נחיה ביראת אלוהים ונקדיש לו את עצמנו. 2אנא, פתחו לנו את לבכם. הרי לא פגענו באיש, לא רימינו ולא ניצלנו איש מכם. 3איני אומר זאת כדי להרשיע אתכם, שהרי כבר אמרתי שאתם כה יקרים לי, עד כי אחיה ואמות עמכם. 4יש לי ביטחון רב בכם, ואני גאה בכם מאוד. עודדתם ושימחתם אותי למרות סבלי וצרותי.

5בהגיענו למקדוניה, לא מצאנו מנוחה לגופנו. הצרות הקיפונו מכל עבר: מריבות מבחוץ וחרדה מבפנים. 6אך אלוהים המעודד את הנדכאים ניחם אותנו בבואו של טיטוס. 7לא רק נוכחותו שימחה אותנו, אלא גם החדשות על שעזרתם לו ועודדתם אותו. הוא סיפר לנו על געגועיכם אלי, על השתתפותכם בסבלי, על נאמנותכם ואהבתכם אלי. חדשות אלה ממלאות אותי שמחה רבה.

8גם אם העצבתי אתכם במכתבי האחרון, איני מתחרט על כך. האמת היא שבתחילה הצטערתי מאוד, כי ידעתי שיכאיב לכם, אך הוא הכאיב לכם לזמן קצר בלבד. 9עתה אני שמח, לא בגלל שהכאיב לכם, אלא בגלל שהכאב הביא אתכם לידי תשובה. שכן נעצבתם ברצון אלוהים, ואנו לא גרמנו לכם כל נזק. 10עצב הבא עלינו ברצון אלוהים מביא אותנו לידי תשובה וישועה, ואיש אינו מתחרט על כך. לעומת זאת, עצב הבא על הלא־מאמינים אינו מביא לידי תשובה, אלא למוות.

11ראו מה עורר בכם העצב מאלוהים: נמלאתם חריצות וחפצתם להיפטר מהחטא שעליו כתבתי לכם. נבהלתם ממה שקרה והשתוקקתם שאבוא לעזרתכם. מיד נקטתם צעדים לפתור את הבעיה (והענשתם את החוטא). בכל מעשיכם הוכחתם שבעניין ההוא אין בכם דופי.

12לא כתבתי את המכתב למען האדם שחטא, ואף לא למען זה שנפגע מהחטא; כתבתי כדי שאלוהים יראה לכם באיזו מידה אתם אוהבים אותנו. 13מלבד נחמתנו מאהבתכם, שמחנו במיוחד בשמחתו של טיטוס, שכן קיבלתם אותו בחמימות וגרמתם לנו נחת רוח. 14התגאיתי בכם לפניו, ואני שמח שלא אכזבתם אותי. הלא תמיד דיברתי אליכם אמת, ואף הפעם התפארותי הוכחה כאמת. 15טיטוס אוהב אתכם יותר מתמיד בזכרו כיצד הקשבתם לו בדריכות, וקיבלתם אותו ביראה ובחרדה. 16מה שמח אני על ששוב אני יכול לסמוך עליכם ולבטוח בכם בכל דבר.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

哥林多后书 7:1-16

1亲爱的弟兄姊妹,我们既然有这些应许,就当洗净自己身体和灵魂一切的污秽,存着敬畏上帝的心追求完全圣洁。

保罗的喜乐

2请你们敞开心怀接纳我们。我们没有亏负过任何人,没有败坏过任何人,也没有占过任何人的便宜。 3我这样说,并不是要定你们的罪,因为我曾经说过,我们心里常惦记你们,甚至愿意和你们生死与共。 4我非常信任你们,以你们为荣。我因你们大受激励,在我们所受的一切患难中,我仍然充满喜乐。

5我们到马其顿的时候,身心无法安歇,面临着重重患难,外有冲突,内有恐惧。 6但安慰沮丧之人的上帝借着提多的到来激励了我们。 7我们得到激励,不但是因为提多来了,也因为看到他从你们那里得到了激励。他把你们对我的想念、对我的热心以及你们的哀痛都告诉了我,这使我更加欢喜。

8我曾为从前写的那封信令你们忧伤而后悔,但现在不后悔了,因为我知道那封信令你们忧伤只是暂时的。 9现在我很欢喜,当然不是因为你们忧伤而欢喜,而是看见你们因忧伤而悔改了。因为你们这样忧伤合乎上帝的心意,使你们不致因我们而受到任何损失。 10合乎上帝心意的忧伤会带来悔改,使人得到救恩,永不后悔,但世俗的忧伤只会带来死亡。

11你们看,合乎上帝心意的忧伤使你们产生了何等的迫切感啊!你们热切地辩明自己的立场,对罪愤慨,恐惧战抖,期盼与我相见,疾恶如仇,惩处罪恶。你们在各方面已显明自己在那件事上是清白的。

12因此,虽然我给你们写过信,但并非为了那犯错的人或那受害的人而写的,而是为了让你们在上帝面前看到自己对我们所存的热心。 13我们也因此得到了激励。令我们更欢喜的是提多也很喜乐,因为他的心从你们那里得到了安慰。 14我若对提多夸奖了你们什么,也不觉得惭愧,因为我先前向提多夸奖你们的话都证明是真实的,正如我告诉你们的一切都是真实的。 15提多想到你们众人的顺服并怎样战战兢兢地接待他,便更加爱你们了。 16现在,我对你们可以完全放心了,这真令我欢喜。